Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква P

Profiling

Всяко цветно устройство изобразява цветовете по различен начин. Профилирането измерва и записва това поведение в стандартизиран формат наречен цветови профил. Изполват се за софтуерно управление на цветовете при комбинация с други утройства. Профилът е валиден докато устройството поддържа същите параметри, както в момента на записването. Ако някой от тях се промени, профилът вече не съответвества.

Progress Bar

“Лентите за напредък” се използват, за да кажат визуално на потребителя къде се намира в многоетапен процес. Те обикновено се използват при достигане на потребителя до касата - при онлайн магазини, като му показват колко етапа му остават, докато завърши покупката на даден артикул.

Proportion

Връзката между размера и мащаба на елементите в дизайна, често използвани за създаване на усещане за хармония, баланс или акцент.

Prototype

Прототипът е предварителен модел на крайния продукт, използван за тестване. Често се създават прототипи с различна вярност по време на процеса на разработване на продукта.

Pull Quote

Кратък цитат или извадка, извадени от основния текст, и използвани като визуален елемент, за да подчертаят важните идеи и да привлекат интерес към парчето. Изтеглените котировки са много чести в дизайна на списания.

Pull Request

Заявките за изтегляне позволяват на разработчиците да споделят промените, които са направили в кода, с други участници в общи платформи за споделяне.

Puppet Warp – Куклена Основа

Набор от опции, които позволяват изображението да бъде драстично изкривено в някои области, докато други остават непокътнати. Използва се във Фотошоп.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео