Ние броим врабчетата

Категория на проекта:
Друго
Дизайнът ще се ползва за целите на:
НПО проект
Краен срок:
Неактивен
Повтаряемост на дизайн процеса:
Еднократен проект
Дизайн бриф:
Търсим основната визуална идентичност на кампанията „Ние броим врабчетата“ 2020 г. и ключова визия за тазгодишната кампания. Впоследствие ние ще адаптираме ключовата визия за различните канали за комуникация на кампанията. Бихме искали да се доближим до дизайна от първите две години, когато използвахме едно от Радичковите врабчета. Тази година направихме конкурс за емблема на кампанията и избрахме една симпатична и стилизирана рисунка, която обаче би могла да се модифицира, така че да се получи още по-добър визуално и запомнящ се символ. Дизайнът, който търсим, на база рисунката, която искаме да използваме трябва да се синхронизира и с използвания към момента за целите на кампанията шрифт. Бихме искали да се придържаме към използването на максимум два цвята. По възможност черен и жълт или черен и оранжев, но сме отворени и за други цветови комбинации, ако дизайнера има друго виждане.
Краен формат на файла:
.eps
Референция:

Сайтът на кампанията - https://www.vrabcheta.bg/
БДЗП сайт, за да научите повече за нас - http://bspb.org/
Като прикачен файл изпращам две визии от първата кампания "Ние броим врабчетата" през 2017 г. и рисунката, която избрахме в конкурс "Нарисувай ни врабче" този април.

Референция (Upload):
https://bdg.bg/app/uploads/2020/04/Врабче-Петя_Гънева-1.pdf

Контакти на поръчителя – (видими само за регистрирани членове)

wpcf-probono-purposes:
pb-npo
wpcf-probono-names:
Мариана Вълчева
wpcf-probono-organization:
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
wpcf-probono-email:
mariana.valcheva@bspb.org
wpcf-probono-phone:
0887083639
wpcf-probono-upload:
https://bdg.bg/app/uploads/2020/04/Врабче-Петя_Гънева-1.pdf
wpcf-probono-reference:
Сайтът на кампанията - https://www.vrabcheta.bg/ БДЗП сайт, за да научите повече за нас - http://bspb.org/ Като прикачен файл изпращам две визии от първата кампания "Ние броим врабчетата" през 2017 г. и рисунката, която избрахме в конкурс "Нарисувай ни врабче" този април.
wpcf-probono-deadline:
1588118400
wpcf-probono-file-format:
.eps
wpcf-probono-repeatability:
pb-single