Проекти

photo by https://www.flickr.com/photos/webfia/12844540913

Месечни срещи
достъпен : за всички
финансиране : доброволчески начала
oтговорник : Маргарит Ралев
статус : активен

Дизайн терминологичен речник
достъпен : за всички
добавяне : свободно
статус : активен

Годишник / Yearbook
достъпен : за членове
финансиране : членски внос
статус : активен

Дизайн събития
достъпен : за всички
финансиране : входна такса
статус : активен

BDG Онлайн Магазин
достъпен : за всички
финансиране : бизнес модел
статус : неопределен

Дизайн ментор
достъпен : за членове, за всички
финансиране : доброволчески начала
отговорник : Маргарит Ралев
статус : активен

Черен Списък (Некоректни клиенти)
достъпен : за членове
отговорник : Маргарит Ралев
статус : стартиран

BDG podcast
достъпен : за членове, за всички
финансиране : доброволчески начала, рекламодатели
отговорник : Маргарит Ралев
статус : стартиран и паузиран (2016)

Designed in BG
достъпен : за всички
финансиране : доброволчески начала
статус : неопределен

Дизайн книги / библиотека
достъпен : за членове
финансиране : доброволчески начала, членски внос
статус : неопределен

Сайт дизайн форум *
достъпен : за членове
финансиране : членски внос
статус : неактивен

Pro Bono България
достъпен : за всички
финансиране : спонсорство
статус :активен

Годишни награди
достъпен : за членове, за всички
финансиране : спонсорство
статус : неопределен

Ателие
достъпен : за членове
финансиране : членски внос
статус : неопределен

BDG Video Series
достъпен : за членове, за всички
финансиране : членски внос
статус : стартиран

Директория с дизайнери в България
достъпен: за членове, за всички
финансиране :доброволчески начала
статус : активен

 

* активните членове (платен членски внос) виждат линк “форум” в менюто на сайта

ampforwp-amp-on-off:
default