Годишник / Yearbook

Годишник / Yearbook

Българските графични дизайнери (по-голямата аудитория от БДГ) заслужават регулярен годишен сборник,  който да архивира част от най-добрите хрумки и визии, създадени през годината.

Ако се обединим, направата на такъв годишник е съвсем реалистична.

Очаквай повече информация за проект в нашия бюлетин.
Можеш да се запишеш за него на началната страница.

ampforwp-amp-on-off:
default