Годишни награди

Има много интересни дизайни, които не стигат до широка публика тъй като не са качени онлайн, не попадат под шапката на уеб дизайна и не са рекламни материали, но също заслужават внимание.

Български Дизайн Награди” е възможно да адресира именно този проблем.
В момента ( 2015.03 ) проектът е само в идейна фаза.
Членовете на БДГ ще решат дали искат да бъде реализиран и кога.

Следете сайта за повече подробности.

 

ampforwp-amp-on-off:
default