Pro Bono дизайн услуги

Архив проекти

Pro Bono Формуляр

Форма за дизайн заявка към дизайнерите Фондация Българска Дизайн Група / BDG.bg

Про-боно дизайн услугата се предоставя на хора и организации, които имат благородна кауза, гражданска позиция или просто развиват местната културна среда (в България). Разбирам, че този дизайн апел може да не срещне съмишленици и, че предоставяните тук услуги от дизайн фенове са единствено на доброволни начала и по никакъв начин не са пряко свързани с дейността на BDG.bg и Фондация "Българска Дизайн Група". Повече информация за проекта тук.

 

(видимо само за регистрирани потребители)

Посочете името на организацията, която представлявате.

(видимо само за регистрирани потребители)

(видимо само за регистрирани потребители)

(видимо само за регистрирани потребители)

Разкажете с няколко изречения каква е целта на конкретния дизайн, каква е функцията му в цялостния проект, какви са детайлните изисквания и пр. Колкото повече информация предоставите, толкова по-добър ще е крайният резултат и толкова по-малко време ще трябва да отделите за допълнителна комуникация.

Посочете линкове или файлове към сходни проекти, които смятате за добър пример (пести много време).

Посочете датата, за която проектът трябва да бъде готов. Имайте предвид, че е желателно да има поне 1-2 дни ако се налагат корекции на дизайна. След посочената крайна дата проектът ще бъде маркиран в системата на BDG.bg като неактивен.

В какъв формат трябва да бъде крайният вариант на файла ( .PDF, .eps , .psd, .jpg, пр.)?

Съветваме ви да бъдете честни с дизайнерите, които ще работят с вас, за да може процесът да е наистина плодотворен.

custom_permalink:
probono/
ampforwp-amp-on-off:
default