About Us

История

Българска Дизайн Група (БДГ) е създадена да развива българската дизайн сцена, да свързва и обединява професионалисти от различни дизайн-области като графичен и уеб дизайн, мобилни апликации, дизайн на игри, 3D дизайн и други.
В момента участниците в групата си взаимодействат по 2 основни начина : онлайн и офлайн. В онлайн групата се дискутират работите на БДГ дизайнерите, разпространява се информация за различни дизайн конкурси, състезания и други кариерни възможности. Споделят се полезни ресурси и се отсяват нови дизайн трендове. Офлайн дейността се състои основно от месечни дизайн събирания за споделяне на опит (skill-sharing events) и от менторската дизайн програма.

Цели за периода 2020-2025г. :

 1. Добавяне на допълнителна стойност за членовете и техния членски внос
 2. Подобряване на официалния сайт и по-добра онлайн среда за дизайн дискусии
 3. Организиране на повече безплатни събития за всички дизайнери
 4. Публикуване на Годишник с дизайни на БДГ членовете
 5. Организиране на Годишна Дизайн Конференция 2023г.

Факти:

 

 • БДГ е стартирана като онлайн общност (фб група) през 2007г.
 • БДГ е официално основана като фондация през 2013г.
 • Организацията провежда регулярни месечни събирания с гост-лектори (всяко 11то число от всеки месец) в гр. София
 • Аудитория от 10 000+ дизайн професионалисти във Facebook
 • Аудитория от 1100+ дизайн професионалисти в LinkedIn
 • БДГ е регистрирана фондация, способна да приеме спонсорство, да публикува вашата платена обява или реклама и да издаде фактура за това

Повече за хронологията на събитията по създаването на групата тук.

______

 

History

Bulgarian Design Group (BDG) was created to develop the local design scene, to connect and unite professionals from different design-related areas like graphic and web design, mobile apps, game design, 3D design, and more.
Currently, the members of the group are interacting in two major ways: online and offline. The online hub is about discussing each others’ works, providing information about various design competitions, contests, and other career opportunities, sharing resources, and curating links about the latest international trends. Offline activities consist of making regular monthly skill-sharing events. Additional events are organised occasionally when needed.

Future

Goals 2020-2025:

 1. Add more value for the BDG members and add more membership perks
 2. Develop further the official website and ensure a better online discussion environment
 3. Organize more free events for everyone
 4. Produce a Year-Design-Book
 5. Organize a National Design Conference once a year

Quick facts:

 • BDG is informally founded as a Facebook group in 2007
 • The BDG Foundation is established in 2013
 • Currently organizing free monthly skill-sharing design events
 • 8000+ design professional Facebook members
 • 900+ design professional Linkedin members
 • BDG is a registered Foundation, able to accept your official sponsorship or paid advertisement and provide a proper invoice
ampforwp-amp-on-off:
default