About Us

История

Българска Дизайн Група (БДГ) е създадена да развива локалната дизайн сцена, да свързва и обединява професионалисти от различни дизайн-области като графичен и уеб дизайн, мобилни апликации, дизайн на игри, 3D дизайн и други.
В момента участниците в групата си взаимодействат по 2 основни начина : онлайн и офлайн. В онлайн групата се дискутират работите на БДГ дизайнерите, разпространява се информация за различни дизайн конкурси, състезания и други кариерни възможности. Споделят се полезни ресурси и се отсяват нови дизайн трендове. Офлайн дейността се състои основно от месечни събирания за споделяне на опит (skill-sharing events).

Бъдеще

Имаме 4 цели през 2016 :

 1. Да развием официалния сайт и да осигурим по-добра среда за онлайн дизайн дискусии.
 2. Събиране на ядро от официални БДГ членове чрез годишен членски внос
 3. Организиране на повече безплатни събития за всички дизайнери
 4. Публикуване на Годишник с дизайни на БДГ членовете

Факти:

 • БДГ е официално основана през 2013
 • Провеждаме регулярни месечни събирания с гост-лектори (всяко 11то число)
 • Аудитория от 5500+ дизайн професионалисти във Facebook
 • Аудитория от 600+ дизайн професионалисти в LinkedIn
 • БДГ е регистрирана фондация, способна да приеме спонсорство, да публикува вашата платена обява или реклама и да издаде фактура за това

Повече за хронологията на събитията по създаването на групата тук.

______

 

History

Bulgarian Design Group (BDG) was created to develop the local design scene, to connect and unite professionals from different design-related areas like graphic and web design, mobile apps, game design, 3D design and more.
Currently, the members of the group are interacting in two major ways: online and offline. The online hub is about discussing each others’ works, providing information about various design competitions, contests and other career opportunities, sharing resources and curating links about the latest international trends. Offline activities consist of making regular monthly skill-sharing events. Additional events are organised occasionally when needed.

Future

We have 4 goals for the year 2016 :

 1. Develop further the official website and ensure a better discussion environment
 2. Make an official BDG members-core by implementing paid membership system
 3. Organize more free events for everyone
 4. Produce a Year-Design-Book

Quick facts:

 • Founded in late 2013
 • Currently organizing free monthly skill-sharing design events
 • 5500+ design professional Facebook members
 • 600+ design professional Linkedin members
 • BDG is a registered Foundation, able to accept your official sponsorship or paid advertisement and provide a proper invoice
ampforwp-amp-on-off:
default