Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Visual Hierarchy

Визуалната йерархия е принцип на уеб дизайна, при който елементите са подредени така, че да показват реда на тяхната важност. Чрез структурирането на визуални атрибути, като икони на менюта, потребителите могат лесно да разберат информацията и да не се изгубят, опитвайки се да знаят къде да търсят на дадена страница. Резултатите са подобрено потребителско изживяване. Освен това стратегическото и логично оформление на елементите на сайта влияе върху възприятията на потребителите и ги насочва към желаните действия.

Визуална Йерархия

Визуалната йерархия е принцип на уеб дизайна, при който елементите са подредени така, че да показват реда на тяхната важност. Чрез структурирането на визуални атрибути, като икони на менюта, потребителите могат лесно да разберат информацията и да не се изгубят, опитвайки се да знаят къде да търсят на дадена страница. Резултатите са подобрено потребителско изживяване. Освен това стратегическото и логично оформление на елементите на сайта влияе върху възприятията на потребителите и ги насочва към желаните действия.

Visual Design

Визуалният дизайн е свързан с прилагането на текст, цветове и изображения по начин, който подобрява дизайна или взаимодействието. Като област, той „надгражда“ дизайна на потребителския интерфейс (UI). Визуалният дизайн взема предвид естетиката на при създаването на приложение или уебсайт. Има голямо припокриване между визуалния дизайн и дизайна на потребителския интерфейс, но едно общо разграничение е, че визуалните дизайнери вземат предвид цялостната визуална марка и идентичност, вместо да се фокусират върху отделни дизайни.

Визуален Дизайн

Визуалният дизайн е свързан с прилагането на текст, цветове и изображения по начин, който подобрява дизайна или взаимодействието. Като област, той „надгражда“ дизайна на потребителския интерфейс (UI). Визуалният дизайн взема предвид естетиката на при създаването на приложение или уебсайт. Има голямо припокриване между визуалния дизайн и дизайна на потребителския интерфейс, но едно общо разграничение е, че визуалните дизайнери вземат предвид цялостната визуална марка и идентичност, вместо да се фокусират върху отделни дизайни.

Toggle

Те действат като превключвател между две състояния - включване и изключване, позволявайки на потребителите да променят настройката между тях. Например, превключвател може да се използва в настройките на телефон за включване или изключване на Wi-Fi или Bluetooth връзки.

Бутон За Превключване

Те действат като превключвател между две състояния - включване и изключване, позволявайки на потребителите да променят настройката между тях. Например, превключвател може да се използва в настройките на телефон за включване или изключване на Wi-Fi или Bluetooth връзки.

Tooltip

Когато потребител задържи курсора на мишката над определен елемент, се появява подсказка, която го обяснява допълнително. Например, когато бъде поискан CVV номер в онлайн магазин, обикновено се появява подсказка, която казва къде се той на кредитната или дебитна карта.

Подсказка

Когато потребител задържи курсора на мишката над определен елемент, се появява подсказка, която го обяснява допълнително. Например, когато бъде поискан CVV номер в онлайн магазин, обикновено се появява подсказка, която казва къде се той на кредитната или дебитна карта.

Thumb Reachability

Лесно запомнящо се като правило. Когато хората използват мобилните си телефони, те обикновено могат да работят само с палците си. Хората не могат да протягат палци към горната или средната част на екрана, така че дизайнерите трябва да обмислят разположението на интерактивните елементи на екрана около това. Горната лява страна на екрана е трудна за достигане с палец, докато долната лява страна е лесна. Долната дясна част и централната част на екрана са изпълними, но не са идеални.

Достъпност На Палеца

Лесно запомнящо се като правило. Когато хората използват мобилните си телефони, те обикновено могат да работят само с палците си. Хората не могат да протягат палци към горната или средната част на екрана, така че дизайнерите трябва да обмислят разположението на интерактивните елементи на екрана около това. Горната лява страна на екрана е трудна за достигане с палец, докато долната лява страна е лесна. Долната дясна част и централната част на екрана са изпълними, но не са идеални.

Text Fields

Текстовите полета, много просто, позволяват на потребителите да въвеждат текст. Използвани във формуляри или въпросници, потребителите могат да въвеждат един или няколко реда текст.

Текстови Полета

Текстовите полета, много просто, позволяват на потребителите да въвеждат текст. Използвани във формуляри или въпросници, потребителите могат да въвеждат един или няколко реда текст.

Tab Bar

Tab лентите се появяват в долната част на мобилно приложение и “казват” на потребителите къде се намират, като използват лесно различими икони. Те също така позволяват на потребителите да се движат напред и назад между различните секции на приложението. Например в долната част на мобилното приложение Instagram потребителите могат да се върнат на “home page” (основна страница), да използват полето за търсене, да гледат видеа (reels), да пазаруват или да разгледат своя профил.

Input Stepper

Представлява двусегментна контрола на потребителския интерфейс, използвана за постепенно увеличаване или намаляване на числова стойност. Те са доста подобни на плъзгачите, тъй като позволяват на потребителите да коригират стойност. „Степерите“ обаче позволяват на потребителите да променят стойност само в предварително зададени количества. Гласовите и жестови интерфейси също могат да имат степери. Например, казвайки „увеличаване на силата на звука“ или „намаляване на звука“ на телевизор с гласово управление ще промени силата на звука със зададено количество.

Slider Controls

Позволяват на потребителите да задават или променят стойност. Много често срещан пример за това е задаването на ценови диапазон. Друг пример е промяната на нивата на яркост на екрана на телефон.

Плъзгащи Се Контроли

Позволяват на потребителите да задават или променят стойност. Много често срещан пример за това е задаването на ценови диапазон. Друг пример е промяната на нивата на яркост на екрана на телефон.

Sidebar

Страничната лента може да бъде видима или прибрана и показва меню с навигационни действия или съдържание отстрани на уеб страница или приложение.

Странична Лента

Страничната лента може да бъде видима или прибрана и показва меню с навигационни действия или съдържание отстрани на уеб страница или приложение.

Share Button

Бутонът за споделяне се използва за споделяне на страница или продукт до други акаунти в социалните мрежи. Всеки акаунт в социалната мрежа е представен от собствено лесно разпознаваемо лого.

Бутон За Споделяне

Бутонът за споделяне се използва за споделяне на страница или продукт до други акаунти в социалните мрежи. Всеки акаунт в социалната мрежа е представен от собствено лесно разпознаваемо лого.
1 2 3 32
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео