Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Тифец

Селектиране по контура на елемент от изображението с цел допълнителна обработка - изрязване и поставяне в нова фонова среда; ретуш; преоразмеряване; прилагане на ефект; използване на обекта за монтаж, колаж и използване на ефекти и филтри

Neural Filters

Невронните филтри използват алгоритъм за машинно обучение и изкуствен интелект за модифициране на изображения, генерирайки нови данни за изображения за извършване на трансформации. Невронните филтри са категоризирани като Featured, Beta и Wait List. Невронните филтри включват изглаждане на кожата, супер мащабиране, премахване на JPEG артефакти, оцветяване, прехвърляне на стил, интелигентен портрет, хармонизиране, миксер на пейзаж, замъгляване в дълбочина, прехвърляне на цветове и прехвърляне на грим. Невронните филтри работят върху 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, скала на сивото и CMYK изображения и интелигентни обекти. Тези филтри се нуждаят от друго изображение и стартират друг прозорец с опции. Невронните филтри са част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

High Pass

High Pass оцветява в сиво зоните от изображението, където интензитетът на пикселите се променя бавно (ниска честота) и запазва областите, където цветовете се променят в определения радиус. High Pass работи с 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, сива скала, CMYK и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. High Pass е част от разширените филтри на Adobe Photoshop

Grain

Grain добавя цветни точки към изображението. Неговите параметри са интензитет, контраст и тип (правилно, меко, пръски, бучки, контрастни, уголемени, пунктирани, хоризонтални, вертикални или петна). Grain работи с 8 бита, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Grain е част от разширените филтри на Adobe Photoshop/Iliustrator

Filter Gallery

Галерията с филтри е колекция от филтри, директно достъпни в менюто Филтър. В рамките на интерфейса на галерията с филтри тези филтри могат да бъдат наслоени, за да създадат допълнителни ефекти, като използвате бутона Нов слой с ефект в долния десен ъгъл на прозореца. Филтърната галерия работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Галерията с филтри е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Crosshatch

Crosshatch добавя наслагване от фини прави линии в X, създавайки щрихована текстура. Параметрите му са дължина на хода, острота и сила. Той се различава от филтъра Angled Strokes, който използва цветовете на изображението за своите линии и Dark Strokes, който създава богат ефект с по-висок контраст. Crosshatch равномерно прилага щриховка върху оригиналното изображение, за да създаде текстура върху оригиналното изображение. Crosshatch работи с 8-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър е част от галерията с филтри и стартира друг прозорец с опции. Crosshatch е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Camera Raw Filter

Camera Raw Filter е подгрупа на Adobe Camera Raw, която обработва необработени данни от камери и позволява повече контрол върху начина, по който данните от камерата се интерпретират в изображение. Camera Raw Filter предоставя инструменти за поправка на изображения: коригиране на експозиция, цвят, детайлност, винетиране, оптика, рязкост, баланс на бялото, червени очи, премахване на петна и геометрия. Освен това има подробна хистограма, показваща изрязване на цветовете (максимална яркост/наситеност). Camera Raw Filter работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. Филтърът Camera Raw е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Bas Relief

Bas Relief използва цветовете на предния план и фона, за да замени съответно тъмните и светлите области на изображението, създавайки леко повдигната текстура като шарено или износено кадифе. Параметрите му са детайлност, гладкост и посока на светлината. Bas Relief работи върху 8-битови, RGB, сиви и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър е част от галерията с филтри и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Bas Relief е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Angled Strokes

Angled Strokes добавя наслагване от фини, прави линии в X, като по-светлите зони вървят в едната посока, а по-тъмните - в другата. Параметрите му са баланс на посоката, дължина на хода и острота. Angled Strokes се различава от филтъра Crosshatch, като прилага щриховка и прерисува изображението с неговите щрихи, както и от филтъра Dark Strokes, който създава по-висок контрастен ефект. Angled Strokes използва цветовете на оригиналното изображение в своите щрихи. Angled Strokes работят върху 8-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и смарт обекти.

Transparent

С изображение или графика прозрачнoст се отнася до изображение, което е ясно и може да приеме ефекта на всяко изображение зад него.

Ruler

The ruler is a measurement tool found with some software programs that allow the program's user to align graphics, text, tables, or other elements on a page. When enabled, the horizontal ruler appears at the top of the document, and the vertical ruler on the left.

Landscape Mode

Когато става въпрос за графики или печат, пейзажният режим е хоризонтална ориентация на документ или изображение. Пейзажният режим обикновено се използва за отпечатване на диаграми, по-широки изображения и текст, които може да не се поберат правилно, ако страницата е ориентирана в портретен режим (вертикално).

Dashboard

Колекция от визуализации на данни, която показва множество ключови показатели в един изглед.

Retouching

Ретуширането на снимки е процес на промяна на изображение, за да се подготви за окончателно представяне. … Обикновено завършено след глобализирани корекции (като корекция на цветовете), ретуширането е полиране на изображение.

Cta (Call To Action)

CTA може да е най-важната част от дизайна, защото тя казва на потребителите какво искате да направят.

Cursive

Стил на писане, при който всички букви в една дума са свързани.

Assets

Всеобхватен термин, отнасящ се до всички материали, необходими за успешно завършване на проект. По отношение на дизайна, обикновено се отнася до текстово съдържание, графики, снимки, видеоклипове и аудио файлове.

Craftsmanship

Умението и вниманието към детайла, които влизат в създаването на висококачествен дизайн, често използвани за създаване на усещане за артистичност, елегантност или лукс.

Functionality

Способността на дизайна да изпълнява предвидената си цел или функция, често използвана за приоритизиране на използваемостта, достъпността и потребителското изживяване.

Data Visualization

Използването на дизайн за представяне на данни и информация по ясен и ангажиращ начин, често използван в инфографики, диаграми и карти.
1 2 3 40
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео