Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Svg Filters – Svg Филтри

Мащабируеми графични векторни ефекти, които можете да приложите към векторни обекти, които са независими от разделителната способност, което им позволява лесно да бъдат мащабирани или редактирани без загуба на информация (какъвто би бил случаят, ако това бяха растерни ефекти).

Star Tool

Инструмент за рисуване, който създава звезди с три или повече точки. Използва се в Илюстратор.

Squeeze – Притискане

Ефект на деформация, който извива центъра на ръбовете на обекта навътре. Използва се в Илюстратор.

Slice Select Tool – Инструмент За Избор На Отрязък

Този инструмент се използва за избиране на предварително създаден отрязък, за да го манипулирате или изтриете от илюстрацията. Използва се в Илюстратор.

Shape Builder Tool

Инструмент за сливане или разделяне на избрани и често припокриващи се форми. (Shift-M). Използва се в Илюстратор.

Separations Preview

Въведен в Illustrator CS4, този панел, който позволява на потребителя да визуализира цветни проби, преди да експортира вашия файл за печат. Особено удобен за принтери само за CMYK, ситопечат и гарантиране, че вашите градиенти ще изглеждат точно както трябва, когато се отпечатат от трета страна или експортират файла ви в по-стара версия на програмата.

Scissors Tool (C) – Инструмент Ножици

Подобно на инструмента Нож, този изрязва пътеки или рамки на линия или в точка. Използва се в Илюстратор.

Scallop Tool

Инструмент, който добавя извити или заострени детайли към избран обект произволно чрез извиване на части от обекта навътре и създаване на точки между новата крива. Този инструмент донякъде има противоположния ефект на инструмента Crystallize. Използва се в Илюстратор.

Scale Tool (S) – Инструмент За Мащабиране

Инструмент, който преоразмерява обект според фиксирана или определена точка. Изключително полезен, независимо дали искате да направите обект по-голям или по-малък, без да губите качеството или детайлите на вектора. Използва се в Илюстратор.

Rasterize

Ефект, който преобразува векторна работа в растерни изображения. Често се използва за подготовка на произведения на изкуството за импортиране в друга програма. Използва се в Илюстратор.

Radar Graph Tool – Инструмент За Радарна Графика

Инструмент за графика, който показва информация (сравнявайки набори от стойности в дадени точки) в кръгъл формат, известен също като уеб графика. Да не се бърка с кръгова графика. Използва се в Илюстратор.

Pencil Tool

Инструмент за създаване и редактиране на линии със свободна ръка. Различни атрибути на четка и щрих могат да бъдат приложени към линиите за разнообразие в стила. За разлика от инструмента за четка, вариациите на размера и формата не могат да бъдат конфигурирани, докато рисувате с него (като например чрез натиск на таблета).

Paragraph Styles – Стилове На Абзаци

Този панел контролира характеристиките на абзаците във вашия документ. Подобно на панела Стилове на знаци, можете да променяте атрибути, които се прилагат към по-големи части от текст, вместо да го настройвате индивидуално чрез панела Абзаци.

Paragraphs – Абзаци

Този панел контролира настройките на абзаца за избрания тип, поставен във вашия документ. Можете да персонализирате подравняването на параграфа, отстъпа и други в опциите на панела.

Outer Glow – Външно Сияние

Растерен ефект, който добавя замъглено сияние към външния ръб на обект. Използва се в Илюстратор.

Line Segment Tool – Инструмент За Сегментиране На Линии

Този инструмент позволява на потребителя да рисува прави линии, които могат да бъдат манипулирани с атрибути на черта, други инструменти и други ефекти. Използва се в Илюстратор.

Line Graph Tool – Инструмент За Линейни Графики

Инструмент за създаване на графики със стойностни точки, които могат да бъдат манипулирани, и линейни сегменти, които ги свързват в даден набор от стойности. Използва се в Илюстратор.

Inner Glow – Вътрешно Сияние

Растерен ефект, който добавя замъглено сияние към вътрешния ръб на обект.

Inflate – Надуване

Ефект на изкривяване, който създава криви на огъване отвъд ръбовете на обект, издувайки ги навън (или навътре) според избраните опции на ефекта. Използва се в Илюстратор.

Eyedropper Tool

Инструмент, който позволява на потребителя да изпробва цвета на обекта, атрибутите на външния вид, ефекта или типа и да приложи тази селекция другаде. Използва се във Фотошоп или Илюстратор.
1 2 3 37
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео