Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Този речник на дизайн термините цели да унифицира някои широко използвани понятия в нашата българска индустрия и да улесни не-дизайнерите в разбирането на професионалния жаргон.