Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Lottie

lottie, lottieFiles или "лоти" е нов вид векторна (svg) анимация за уеб среда. Това обикновено са леки готови файлове, които могат да бъдат къстъмизирани (оцветени) за целите на проекта / клиента. Пример: анимация на инфо иконка, която подскача

Флаш

или "flash" e уеб технология от близкото минало (1997-2017), която се използва за анимация. Основно за уеб банери и за уебстраници. Характеризира се с това, че вътре във файла може да се изобрази всичко, но е "нечетивно" за Google и не се индексира добре. Също така не се представя добре на мобилни устройства и е тежко за зареждане. Заместено е от технологиите HTML5 и WebGL, който възпроизвеждат почти всички анимации към момента в интернет (,които не са видео клипове). Бележка: в момента набира популярност и друг формат за векторна анимация, наречен lottie / lottieFiles .

Филамент

Към днешна дата, в дизайн сферата в България, под "филамент" най-често се разбира материалът, който служи за 3Д принтиране. Обикновено идва под формата на дебели пластмасови нишки, навити на ролка. Често използвани: PLA Filament ABS Filament

Мокъп

Транслитерация на английското "mockup". Разбира се основно графична заготовка (предварително направена картинка), върху която дизайнерите нанасят своето предложение за лого, бранд дизайн, опаковка или рекламна визия. Най-честите мокъпи са на визитки, бланки, билборди, опаковки, компютърни и мобилни екрани. Има специализирани сайтове, които предоставят такива файлове безплатно или срещу заплащане. Дизайнерите обикновено плащат абонамент към такива директории, за да могат да си улеснят работата. Мокъпите може да се припокрият с темплейтните файлове, особено ако са моушън мокъпи (анимирани, видео). Може да бъде произнесено неправилно като "мокап", "мокс" "mocks"

Ролъп

Идва от английското "rollup" и в БГ под тази дума се разбира принт банер, който се навива. Вертикален рекламен печатен банер за събития, който се навива в метален тубус и отзад има пръчка, за да седи опънат. Обикновено се принтира в размери 80-100см на 200см. Това е един от най-използваните бранд материали и може да се поръча във всяка по-голяма дигитална печатница. Може да се изпише грешно и като "ролап".

Фалта

Страница на торбичка или опаковка. Обикновено тази, която е малка и се сгъва. Пример - долната страна на самостоятелно стоящо саше с цип (ziplock). Или страниците на винилена пазарска чанта с платнени дръжки. Един вид - страните, които се сгъват и не са основен дизайн.

Hsla

HSLA е разширение на цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) с добавена прозрачност (Alpha). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна, позволявайки да се контролира прозрачността на цветовете. Alpha определя степента на прозрачност на цвета и се изразява като числова стойност от 0 до 1, където 0 означава напълно прозрачност, а 1 означава напълно непрозрачност. Стойностите между 0 и 1 позволяват да се контролира степента на прозрачност на цвета. HSLA е особено полезен, когато се работи с прозрачни или полупрозрачни елементи в дизайн или интерфейс. Това позволява контрол върху видимостта и слоевете на цветовете, което е полезно за създаване на ефекти като плавен преход между цветове или смесване на цветове с фон.

Hsl

HSL е съкращение от Hue, Saturation, Lightness (Нюанс, Наситеност, Светлина). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна. В модела HSL цветовете се описват чрез три основни характеристики: Нюанс (Hue): Представлява цветовия тон и се изразява в степени по цветовия кръг. Той определя основния цветови оттенък, като червено, зелено, синьо и т.н. В модела HSL, нюансът се представя като числова стойност между 0° и 360°. Наситеност (Saturation): Описва интензивността или чистотата на цвета. По-голяма наситеност означава по-ярък и наситен цвят, докато по-ниска наситеност представлява по-пастелен или блед цвят. В модела HSL, наситеността се представя като процентна стойност между 0% и 100%. Светлина (Lightness): Описва яркостта или светлото на цвета. По-голяма светлина представлява по-светъл цвят, докато по-ниска светлина представлява по-тъмен цвят. В модела HSL, светлината се представя като процентна стойност между 0% (черно) и 100% (бяло). Моделът HSL е полезен за управление на цветовете и техните характеристики. Позволява на дизайнерите да променят и настройват цветовете с лекота, като манипулират нюанса, наситеността и светлината на цветовете, за да постигнат желания ефект и визуално впечатление.

Lightness

Lightness (светлина, осветеност, бледост) е една от характеристиките в цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) или цветовия модел HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha). Тя определя яркостта или светлото на цвета. В модела HSL, стойността на lightness се изразява като процент между 0% и 100%. При 0% lightness цветът е напълно черен, докато при 100% lightness цветът е напълно бял. Стойностите между тези две граници представят различните степени на светлото, като по-високата стойност на lightness означава по-светъл цвят, а по-ниската стойност означава по-тъмен цвят.

Persona

В областта на дизайна и разработката на потребителски интерфейси, "персона" (или "потребителска персона", "потребителски профил") е фиктивен представител на целевата аудитория или група потребители. Това е инструмент за създаване на образ на типични потребители, които биха използвали определено приложение, продукт или услуга. Персоните се създават на база на изследвания, анкети, интервюта или други източници на информация за потребителите. Те включват демографски данни като възраст, пол, образование, професионален опит и интереси, както и поведенчески характеристики, предпочитания и нужди. Целта на персоните е да помогнат на дизайнерите и разработчиците да разберат потребностите и очакванията на потребителите и да създадат по-целенасочени и персонализирани потребителски интерфейси. Персоните могат да бъдат използвани при вземането на решения относно функционалността, дизайна, навигацията и други аспекти на продукта или услугата. Създаването на персони включва даване на име и идентичност на тези представители на потребителите, включително снимки, описания и други детайли, за да ги направи по-реалистични и лесни за визуализация. Персоните могат да се използват като референция и водещ пример при проектирането на потребителски интерфейси, за да се гарантира, че те са насочени към конкретните нужди и предпочитания на потребителите.

Fluent Ui

Fluent UI е набор от дизайн системи и инструменти, разработени от Microsoft, които подпомагат създаването на съвременни и атрактивни потребителски интерфейси за уеб и мобилни приложения. Това е най-новата итерация на Microsoft's design language, която се използва за създаване на приложения и услуги в различни платформи и устройства. Fluent UI предоставя готови компоненти, стилове и ръководства за дизайн, които помагат на разработчиците да създават съвременни и консистентни потребителски интерфейси. Тези компоненти включват бутони, текстови полета, менюта, списъци, форми, и много други, които се предоставят с вградени анимации, транзиции и ефекти. Fluent UI е наличен за използване в различни платформи и технологии, включително уеб (чрез React, Angular, Vue и др.), мобилни приложения (чрез React Native) и десктоп приложения (чрез WPF, WinForms и др.). Това позволява на разработчиците да създават интерфейси, които се съобразяват с дизайн препоръките на Microsoft и предоставят подобрен опит на потребителите във всички платформи. Fluent UI има за цел да улесни разработката на интерфейси, като предоставя създадени компоненти и инструменти, които може да се персонализират и приспособят според нуждите на проекта. Това позволява на разработчиците да се фокусират върху функционалността на приложението, докато същевременно създават потребителски интерфейси, които следват модерни стандарти и норми за дизайн.

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Rem

Rem е единица за измерване, която се използва в CSS за задаване на размери на елементи. Тя се базира на размера на шрифта на основния :root елемент ( елемента), вместо да зависи от размера на шрифта на родителския елемент, както е при единицата em. Когато използвате rem, стойността на 1rem представлява размера на шрифта на елемента. Ако размерът на шрифта на елемента е 16px, 1rem ще бъде равно на 16px. Еднo от основните предимства на rem е, че позволява лесно мащабиране на размерите на елементите, като се запазва пропорционалното отношение спрямо базовия размер на шрифта. Това е особено полезно при разработката на web sites, които трябва да бъдат лесно приспособими за различни устройства и екрани. С помощта на rem можете да задавате размери на шрифтове, падинги, маргини и други свойства на елементите във връзка с размера на шрифта на базовия елемент, което улеснява гъвкавостта и скалируемостта на уебсайта.

Em

Em е единица за измерване (също като px), която се използва в уеб дизайна и разработката, особено при определяне на размери на шрифтове и пропорции. Тя се базира на текущия размер на шрифта на елемента. Em се измерва в отношение към размера на шрифта на родителския елемент. Например, ако размерът на шрифта на родителския елемент е 16px, 1em ще бъде равно на 16px. Ако размерът на шрифта на родителския елемент е 20px, 1em ще бъде равно на 20px. Една от полезните характеристики на единицата em е, че тя може да бъде наследена от децата на даден елемент. Това означава, че ако определите размер на шрифта на родителския елемент като 1.2em, всички деца на този елемент ще наследят размера на шрифта умножен по 1.2. Em може да се използва не само за размер на шрифтове, но и за определяне на размери на други елементи, като margin, padding и width, height на контейнери.

Тифец

Селектиране по контура на елемент от изображението с цел допълнителна обработка - изрязване и поставяне в нова фонова среда; ретуш; преоразмеряване; прилагане на ефект; използване на обекта за монтаж, колаж и използване на ефекти и филтри

Neural Filters

Невронните филтри използват алгоритъм за машинно обучение и изкуствен интелект за модифициране на изображения, генерирайки нови данни за изображения за извършване на трансформации. Невронните филтри са категоризирани като Featured, Beta и Wait List. Невронните филтри включват изглаждане на кожата, супер мащабиране, премахване на JPEG артефакти, оцветяване, прехвърляне на стил, интелигентен портрет, хармонизиране, миксер на пейзаж, замъгляване в дълбочина, прехвърляне на цветове и прехвърляне на грим. Невронните филтри работят върху 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, скала на сивото и CMYK изображения и интелигентни обекти. Тези филтри се нуждаят от друго изображение и стартират друг прозорец с опции. Невронните филтри са част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

High Pass

High Pass оцветява в сиво зоните от изображението, където интензитетът на пикселите се променя бавно (ниска честота) и запазва областите, където цветовете се променят в определения радиус. High Pass работи с 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, сива скала, CMYK и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. High Pass е част от разширените филтри на Adobe Photoshop

Grain

Grain добавя цветни точки към изображението. Неговите параметри са интензитет, контраст и тип (правилно, меко, пръски, бучки, контрастни, уголемени, пунктирани, хоризонтални, вертикални или петна). Grain работи с 8 бита, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Grain е част от разширените филтри на Adobe Photoshop/Iliustrator

Filter Gallery

Галерията с филтри е колекция от филтри, директно достъпни в менюто Филтър. В рамките на интерфейса на галерията с филтри тези филтри могат да бъдат наслоени, за да създадат допълнителни ефекти, като използвате бутона Нов слой с ефект в долния десен ъгъл на прозореца. Филтърната галерия работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Галерията с филтри е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.
1 2 3 40
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео