Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Hsla

HSLA е разширение на цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) с добавена прозрачност (Alpha). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна, позволявайки да се контролира прозрачността на цветовете. Alpha определя степента на прозрачност на цвета и се изразява като числова стойност от 0 до 1, където 0 означава напълно прозрачност, а 1 означава напълно непрозрачност. Стойностите между 0 и 1 позволяват да се контролира степента на прозрачност на цвета. HSLA е особено полезен, когато се работи с прозрачни или полупрозрачни елементи в дизайн или интерфейс. Това позволява контрол върху видимостта и слоевете на цветовете, което е полезно за създаване на ефекти като плавен преход между цветове или смесване на цветове с фон.

Hsl

HSL е съкращение от Hue, Saturation, Lightness (Нюанс, Наситеност, Светлина). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна. В модела HSL цветовете се описват чрез три основни характеристики: Нюанс (Hue): Представлява цветовия тон и се изразява в степени по цветовия кръг. Той определя основния цветови оттенък, като червено, зелено, синьо и т.н. В модела HSL, нюансът се представя като числова стойност между 0° и 360°. Наситеност (Saturation): Описва интензивността или чистотата на цвета. По-голяма наситеност означава по-ярък и наситен цвят, докато по-ниска наситеност представлява по-пастелен или блед цвят. В модела HSL, наситеността се представя като процентна стойност между 0% и 100%. Светлина (Lightness): Описва яркостта или светлото на цвета. По-голяма светлина представлява по-светъл цвят, докато по-ниска светлина представлява по-тъмен цвят. В модела HSL, светлината се представя като процентна стойност между 0% (черно) и 100% (бяло). Моделът HSL е полезен за управление на цветовете и техните характеристики. Позволява на дизайнерите да променят и настройват цветовете с лекота, като манипулират нюанса, наситеността и светлината на цветовете, за да постигнат желания ефект и визуално впечатление.

Lightness

Lightness (светлина, осветеност, бледост) е една от характеристиките в цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) или цветовия модел HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha). Тя определя яркостта или светлото на цвета. В модела HSL, стойността на lightness се изразява като процент между 0% и 100%. При 0% lightness цветът е напълно черен, докато при 100% lightness цветът е напълно бял. Стойностите между тези две граници представят различните степени на светлото, като по-високата стойност на lightness означава по-светъл цвят, а по-ниската стойност означава по-тъмен цвят.

Persona

В областта на дизайна и разработката на потребителски интерфейси, "персона" (или "потребителска персона", "потребителски профил") е фиктивен представител на целевата аудитория или група потребители. Това е инструмент за създаване на образ на типични потребители, които биха използвали определено приложение, продукт или услуга. Персоните се създават на база на изследвания, анкети, интервюта или други източници на информация за потребителите. Те включват демографски данни като възраст, пол, образование, професионален опит и интереси, както и поведенчески характеристики, предпочитания и нужди. Целта на персоните е да помогнат на дизайнерите и разработчиците да разберат потребностите и очакванията на потребителите и да създадат по-целенасочени и персонализирани потребителски интерфейси. Персоните могат да бъдат използвани при вземането на решения относно функционалността, дизайна, навигацията и други аспекти на продукта или услугата. Създаването на персони включва даване на име и идентичност на тези представители на потребителите, включително снимки, описания и други детайли, за да ги направи по-реалистични и лесни за визуализация. Персоните могат да се използват като референция и водещ пример при проектирането на потребителски интерфейси, за да се гарантира, че те са насочени към конкретните нужди и предпочитания на потребителите.

Fluent Ui

Fluent UI е набор от дизайн системи и инструменти, разработени от Microsoft, които подпомагат създаването на съвременни и атрактивни потребителски интерфейси за уеб и мобилни приложения. Това е най-новата итерация на Microsoft's design language, която се използва за създаване на приложения и услуги в различни платформи и устройства. Fluent UI предоставя готови компоненти, стилове и ръководства за дизайн, които помагат на разработчиците да създават съвременни и консистентни потребителски интерфейси. Тези компоненти включват бутони, текстови полета, менюта, списъци, форми, и много други, които се предоставят с вградени анимации, транзиции и ефекти. Fluent UI е наличен за използване в различни платформи и технологии, включително уеб (чрез React, Angular, Vue и др.), мобилни приложения (чрез React Native) и десктоп приложения (чрез WPF, WinForms и др.). Това позволява на разработчиците да създават интерфейси, които се съобразяват с дизайн препоръките на Microsoft и предоставят подобрен опит на потребителите във всички платформи. Fluent UI има за цел да улесни разработката на интерфейси, като предоставя създадени компоненти и инструменти, които може да се персонализират и приспособят според нуждите на проекта. Това позволява на разработчиците да се фокусират върху функционалността на приложението, докато същевременно създават потребителски интерфейси, които следват модерни стандарти и норми за дизайн.

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Rem

Rem е единица за измерване, която се използва в CSS за задаване на размери на елементи. Тя се базира на размера на шрифта на основния :root елемент ( елемента), вместо да зависи от размера на шрифта на родителския елемент, както е при единицата em. Когато използвате rem, стойността на 1rem представлява размера на шрифта на елемента. Ако размерът на шрифта на елемента е 16px, 1rem ще бъде равно на 16px. Еднo от основните предимства на rem е, че позволява лесно мащабиране на размерите на елементите, като се запазва пропорционалното отношение спрямо базовия размер на шрифта. Това е особено полезно при разработката на web sites, които трябва да бъдат лесно приспособими за различни устройства и екрани. С помощта на rem можете да задавате размери на шрифтове, падинги, маргини и други свойства на елементите във връзка с размера на шрифта на базовия елемент, което улеснява гъвкавостта и скалируемостта на уебсайта.

Em

Em е единица за измерване (също като px), която се използва в уеб дизайна и разработката, особено при определяне на размери на шрифтове и пропорции. Тя се базира на текущия размер на шрифта на елемента. Em се измерва в отношение към размера на шрифта на родителския елемент. Например, ако размерът на шрифта на родителския елемент е 16px, 1em ще бъде равно на 16px. Ако размерът на шрифта на родителския елемент е 20px, 1em ще бъде равно на 20px. Една от полезните характеристики на единицата em е, че тя може да бъде наследена от децата на даден елемент. Това означава, че ако определите размер на шрифта на родителския елемент като 1.2em, всички деца на този елемент ще наследят размера на шрифта умножен по 1.2. Em може да се използва не само за размер на шрифтове, но и за определяне на размери на други елементи, като margin, padding и width, height на контейнери.

Тифец

Селектиране по контура на елемент от изображението с цел допълнителна обработка - изрязване и поставяне в нова фонова среда; ретуш; преоразмеряване; прилагане на ефект; използване на обекта за монтаж, колаж и използване на ефекти и филтри

Neural Filters

Невронните филтри използват алгоритъм за машинно обучение и изкуствен интелект за модифициране на изображения, генерирайки нови данни за изображения за извършване на трансформации. Невронните филтри са категоризирани като Featured, Beta и Wait List. Невронните филтри включват изглаждане на кожата, супер мащабиране, премахване на JPEG артефакти, оцветяване, прехвърляне на стил, интелигентен портрет, хармонизиране, миксер на пейзаж, замъгляване в дълбочина, прехвърляне на цветове и прехвърляне на грим. Невронните филтри работят върху 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, скала на сивото и CMYK изображения и интелигентни обекти. Тези филтри се нуждаят от друго изображение и стартират друг прозорец с опции. Невронните филтри са част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

High Pass

High Pass оцветява в сиво зоните от изображението, където интензитетът на пикселите се променя бавно (ниска честота) и запазва областите, където цветовете се променят в определения радиус. High Pass работи с 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, сива скала, CMYK и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. High Pass е част от разширените филтри на Adobe Photoshop

Grain

Grain добавя цветни точки към изображението. Неговите параметри са интензитет, контраст и тип (правилно, меко, пръски, бучки, контрастни, уголемени, пунктирани, хоризонтални, вертикални или петна). Grain работи с 8 бита, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Grain е част от разширените филтри на Adobe Photoshop/Iliustrator

Filter Gallery

Галерията с филтри е колекция от филтри, директно достъпни в менюто Филтър. В рамките на интерфейса на галерията с филтри тези филтри могат да бъдат наслоени, за да създадат допълнителни ефекти, като използвате бутона Нов слой с ефект в долния десен ъгъл на прозореца. Филтърната галерия работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Галерията с филтри е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Crosshatch

Crosshatch добавя наслагване от фини прави линии в X, създавайки щрихована текстура. Параметрите му са дължина на хода, острота и сила. Той се различава от филтъра Angled Strokes, който използва цветовете на изображението за своите линии и Dark Strokes, който създава богат ефект с по-висок контраст. Crosshatch равномерно прилага щриховка върху оригиналното изображение, за да създаде текстура върху оригиналното изображение. Crosshatch работи с 8-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър е част от галерията с филтри и стартира друг прозорец с опции. Crosshatch е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Camera Raw Filter

Camera Raw Filter е подгрупа на Adobe Camera Raw, която обработва необработени данни от камери и позволява повече контрол върху начина, по който данните от камерата се интерпретират в изображение. Camera Raw Filter предоставя инструменти за поправка на изображения: коригиране на експозиция, цвят, детайлност, винетиране, оптика, рязкост, баланс на бялото, червени очи, премахване на петна и геометрия. Освен това има подробна хистограма, показваща изрязване на цветовете (максимална яркост/наситеност). Camera Raw Filter работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. Филтърът Camera Raw е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Bas Relief

Bas Relief използва цветовете на предния план и фона, за да замени съответно тъмните и светлите области на изображението, създавайки леко повдигната текстура като шарено или износено кадифе. Параметрите му са детайлност, гладкост и посока на светлината. Bas Relief работи върху 8-битови, RGB, сиви и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър е част от галерията с филтри и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Bas Relief е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Angled Strokes

Angled Strokes добавя наслагване от фини, прави линии в X, като по-светлите зони вървят в едната посока, а по-тъмните - в другата. Параметрите му са баланс на посоката, дължина на хода и острота. Angled Strokes се различава от филтъра Crosshatch, като прилага щриховка и прерисува изображението с неговите щрихи, както и от филтъра Dark Strokes, който създава по-висок контрастен ефект. Angled Strokes използва цветовете на оригиналното изображение в своите щрихи. Angled Strokes работят върху 8-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и смарт обекти.

Transparent

С изображение или графика прозрачнoст се отнася до изображение, което е ясно и може да приеме ефекта на всяко изображение зад него.

Ruler

The ruler is a measurement tool found with some software programs that allow the program's user to align graphics, text, tables, or other elements on a page. When enabled, the horizontal ruler appears at the top of the document, and the vertical ruler on the left.
1 2 3 40
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео