Visual identity sheet

Категория на проекта:
Друго
Дизайнът ще се ползва за целите на:
Благотворителна кампания
Краен срок:
Неактивен
Повтаряемост на дизайн процеса:
Еднократен проект
Дизайн бриф:
Имаме нужда от изработка на visual identity guide, който да бъде ползвам дългосрочно за целите на фондацията, нашите проекти, визуализация, проекти, инициативи, събития и др. Разполагаме с 10ина шрифта, към които се придържаме, 3 лога на наши инициативи и още доста информация, имаме насоки като цяло, но имаме нужда това да се оформи в guide, защото в момента информацията е разхъврлена и неконсистентна.
Краен формат на файла:
PDF
Референция:

В този линк може да се види горедолу за какво става въпрос.

http://trotoara.com/TrotoaraAnnualReport2019BG.pdf

Линкове:
www.trotoara.com
facebook.com/trotoaracom
instagram.com/trap.trotoara

Контакти на поръчителя – (видими само за регистрирани членове)

wpcf-probono-purposes:
pb-charity
wpcf-probono-names:
Деян Пламенов Янков
wpcf-probono-organization:
Фондация Тротоара
wpcf-probono-email:
d.yankov@trotoara.com
wpcf-probono-phone:
0899396466
wpcf-probono-reference:
В този линк може да се види горедолу за какво става въпрос. http://trotoara.com/TrotoaraAnnualReport2019BG.pdf Линкове: www.trotoara.com facebook.com/trotoaracom instagram.com/trap.trotoara
wpcf-probono-deadline:
1604102400
wpcf-probono-file-format:
PDF
wpcf-probono-repeatability:
pb-single