Публичен конкурс за графичен знак (лого) на Карнавал Габрово

Габрово е град, който е известен още като Столицата на хумора. Международният фестивал на хумора и сатирата е знаково събитие за Габрово, което обединява култура и изкуство с общ фокус – чувството за хумор. Той се провежда всяка година, а едно от основните събития е Карнавалът. Карнавалът предоставя възможност на всеки да стане пряк участник в шествието, като изрази себе си, преобрази се и иронизира социалната и политическа действителност, в която живее.

Задание

Всяка година Карнавалът се провежда под различно мото и графичен знак. Те са в основата на комуникационна стратегия и широко се използват в рекламните материали на събитието. Тази година, обаче, бе обявен публичен конкурс за графичен знак (лого) на Карнвала, който да се ползва в бъдеще с цел да се преустанови практиката на създаване на различни лога всяка година. В същото време практиката за избор на тема за всяко издание ще продължи. Мотото на карнавала за 2018 г. е „Габрово – мой малък Брюксел“.

Новият графичен знак на Карнавала ще бъде използван в бъдещите комуникационни кампании и рекламни материали. В търсене на графичен символ, Община Габрово очаква предложения, които да са атрактивни, разпознаваеми и илюстриращи основните задачи на Карнавала – да стимулира хумористичното и сатирично творчество у гражданите, чувствителността към актуални социални, политически и икономически проблеми.

За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти, които отговарят на следните технически изисквания:

  • Проектите трябва да съдържат надписа „Карнавал Габрово 2018“, като годината ще се актуализира  в бъдеще за всяко ново издание.
  • Всеки проект трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис.
  • Всеки вариант на проект трябва да се представи във файлов формат PNG с основа 1600 px и височина 1100 px.
  • Всеки проект трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака.

Проекти се приемат само чрез електронната форма за заявки на www.gabrovologocarnival.com, в раздел Участие

Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

Награда

В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:

  • Една награда от 2000 (две хиляди) лева за победителя.
  • Две поощрения по 500 (петстотин) лева.

Срокове

Конкурсът ще премине през три етапа:

  • Проекти се приемат чрез формата за заявки от 12:00 часа на 15 януари до 16:00 часа на 2 февруари 2018 г.
  • Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично до 12:00 часа на 9 февруари 2018 г. в уебсайта на конкурса, раздел „Проекти“.
  • Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 16 февруари 2018 г. в уебсайта на конкурса, раздел „Победител“.

 Жури

 Проектите ще бъдат оценени от жури в състав:

За контакт с организаторите можете да използвате връзката към уебсайта на конкурса.

изображение: Фейсбук страницата на Карнавал Габрово.

custom_permalink:
logo-graphic-design-konkurs-garbovo-karnaval

Вашият коментар