Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква Б

Базова Линия

В типографията базова линия (също срещана като начална или редова линия) е невидимата подравняваща линия, върху която са разположени буквите (редът върху, който пишем).

Баланс

Този термин се отнася до разпределението на визуалните елементи в дизайна. Балансираният дизайн обикновено е привлекателен визуално, но небалансираната графика може да се използва, за да насочи окото към най-важната информация.

Банер

Банерът се използва за привличане на посетители към даден сайт и е най-разпространената форма на реклама в интернет. Банерът представлява картинка или кратка анимация, която се поставя в уеб сайт. Банерите са два вида – статични или анимирани. • 468х60 - full banner; • 234x60 - Half banner; • 125x125 - Square banner; • 88x31 или 90x30 - micro button • 120x240 - Vertical banner.

Банер

Наричан също banner ad, това е, в общият случай, правоъгълно рекламно каре, разположено над, под или в страни на основното съдържание на уебстраница. Banner е свързан с уебсайта на рекламодателя, затова кликване върху банера дава достъп до продуктите или суслугите, които са рекламирани чрез него. Съвременните технологии дават възможност банерите да съдържат аудио и видео, наред с текст и изображения.

Баунс Рейт

Баунс рейт (срещан още като Степен на отпадане) е метрика използвана в уеб трафик анализирането. Това е процента посетители, които влизат един сайт и попадайки на първата страница, веднага го напускат без да продължат да разглеждат други страници от този сайт. Посетителят може да напусне като затвори прозореца браузера си, напише друг URL в адрес бара, кликайки върху бутона „Назад“ и т.н.

Бекграунд

Под Бекгаунд може да се разбира най-общо "това което е зад фокуса на основният обект". Веднага даваме пример: Във фотографията е всичко това което се пада ЗАД обекта на фокус (дървета, сгради и тн.). В дизайна е основният цвят или шарка която сте избрали да стои ПОД основните ви елементи. В музиката също има Бекграунд, който се явява основният ритъм върху който се надгражда целия хит.

Бележка Под Линия (Footnote)

Бележка под линия е бележка в долната част на страница в книга, която предоставя по - подробна информация за нещо, което е споменато на тази страница.

Бета Версия

Бета версия се използва за софтуер, който е пуснат вече онлайн, но в изпитателна фаза. Често в нея има бъгове, и целта е те да бъдат открити и оправени, Бета версиите бива отворени (публични), или затворени (с ограничен достъп). Преди бета версията съществува и етап alpha версия.

Блок-Схема

Блок-схемите илюстрират стъпките, които потребителят може да предприеме, за да изпълни задача, свързана с даден продукт. При дизайна на потребителското изживяване (UX) дизайнерите използват блок-схеми главно, за да начертаят как потребителите се движат през интерфейс, като например приложение, за да постигнат целите си (напр. да купуват дрехи онлайн). Те описват връзките между страници/екрани и показват всички интерактивни възможности – началните точки, необходимите действия, моментите на вземане на решение и крайните точки – докато потребителите срещат и използват интерфейси. Те също имат за цел да отчитат различните фактори, които влияят на взаимодействията на потребителите (напр. натоварена среда).

Бранд / Марка

Бранд е термин в маркетинга, който описва компания, продукт, продуктова линия или услуга. Марката се среща под различни форми, включително име, символ, комбинация на цветове или слоган. Защитената от закона марка се нарича търговска марка.

Брандбук

Брандбукът може да бъде описан като ръководство за потребителя на вашата марка . Това е ключов инструмент и позволява на всеки да знае в детайли как да използва имиджа на вашата марка във всяка среда, както онлайн , така и офлайн . Брандбукът съдържа всички елементи, които изграждат вашата марка, от нейните основополагащи принципи ( мисия , визия , ценности ...) до визуалната й идентичност (лого, цветове, визуализация...). По този начин той служи като референтен документ за всичко, свързано с използването на вашата марка.

Браузер/ Уеб Браузер

Софтуерна програма, която спомага достъпа, изтеглянето и визуализирането на информация от интернет, която може да е под формата на текст, изображения и/или видео. Браузерът намира търсената информация посредством така наречения URL (uniform resource locator), въведен от ползвателя, след което превежда информацията от търсената уеб страница от HTML (the main markup language for web pages) на разбираем за човешкия мозък език.

Бриф

Дизайн бриф е основен документ съпровождащ един дизайн проект. Създава се в съотвествие с изискванията на клиента (възложителя) с цел да се опишат резултатите и обхвата на проекта, включително всички продукти или дейности, график за изпълнение, бюджет и т.н. Брифът също така служи за оценка на ефективността на дизайна след завършването му.

Буклет

Буклет от англ. book книга и умалителното let - с две думи 'малка книга'.

Букмарк

Тове е разделителя, който поставяме между страниците, когато оставяме книгата или списанието за да не изгубим до къде сме стигнали. Същото е и Уеб Букмарка. Всеки браузър позволява да си отбелязвате уеб страници, които не искате да загубите, когато го затворите, а искате да знаете къде сте били и това което сте гледаи по рано.

Бутон

Бутонът се използва за потвърждение или отказ на някакво действие в уеб сайта, например – за изпращане на форма за запитване.

Бутон За Превключване

Те действат като превключвател между две състояния - включване и изключване, позволявайки на потребителите да променят настройката между тях. Например, превключвател може да се използва в настройките на телефон за включване или изключване на Wi-Fi или Bluetooth връзки.

Бутон За Споделяне

Бутонът за споделяне се използва за споделяне на страница или продукт до други акаунти в социалните мрежи. Всеки акаунт в социалната мрежа е представен от собствено лесно разпознаваемо лого.

Бутон Плюс

Обикновено оформен като знак плюс, бутонът показва, че може да се добави ново съдържание към цифров продукт. Например в телефонните контакти бутонът плюс означава, че може да бъде добавен нов човек към телефонния указател. В Spotify бутонът плюс означава, че може да бъде добавена нова песен към плейлистата. В някои случаи щракването върху бутон плюс ще отвори модален прозорец за създаване на ново съдържание.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео