Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква В

Векторна Графика

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при който те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие.

Векторно Изображение

Векторното изображение е мащабируем графичен формат. За разлика от растерните изображения, той не разчита на мрежа от пиксели, за да формира графиката, което облекчава проблемите с пикселизацията, когато изображението се преоразмерява.

Версия

Всеки софтуер търпи развитие и промени. За да се различават промените по софтуера, се обозначават с версии. Като основната информация, която се предава е за това коя версия е по-нова. Освен откъм хронологична гледна точка, версиите дават възможност да се проследи добавянето на нови функционалност, както и изчистването на бъгове.

Взаимодействие С Марката

Взаимодействието с марката се отнася до физическите или дигиталните връзки, които клиентите правят с марката и нейните хора. Подобно е на ангажираността и може да се случи по всяко време. Клиентите взаимодействат с марка, когато отворят опаковката или натиснат върху линк към блог в бюлетин, когато влязат в магазин или говорят със служител на контактния център.

Визуален Дизайн

Визуалният дизайн е свързан с прилагането на текст, цветове и изображения по начин, който подобрява дизайна или взаимодействието. Като област, той „надгражда“ дизайна на потребителския интерфейс (UI). Визуалният дизайн взема предвид естетиката на при създаването на приложение или уебсайт. Има голямо припокриване между визуалния дизайн и дизайна на потребителския интерфейс, но едно общо разграничение е, че визуалните дизайнери вземат предвид цялостната визуална марка и идентичност, вместо да се фокусират върху отделни дизайни.

Визуална Йерархия

Визуалната йерархия е принцип на уеб дизайна, при който елементите са подредени така, че да показват реда на тяхната важност. Чрез структурирането на визуални атрибути, като икони на менюта, потребителите могат лесно да разберат информацията и да не се изгубят, опитвайки се да знаят къде да търсят на дадена страница. Резултатите са подобрено потребителско изживяване. Освен това стратегическото и логично оформление на елементите на сайта влияе върху възприятията на потребителите и ги насочва към желаните действия.

Вторичен Бутон

Вторичният бутон е една степен по-маловажен от основния бутон. Присъствието му трябва да бъде визуално по-малко доминиращо от това на основния бутон и не трябва да се сблъсква с неговия външен вид.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео