Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Margarit Ralev

Font Family

Семейство от шрифтове (на английски: font family) е набор от сходни начертания. Например семейството от шрифтове Hebar се формира от шрифтовете Hebar, Hebar Bold, Hebar Italic, Hebar Bold Italic, HebarCond, HebarCond Bold, HebarCond Italic, HebarCond Bold Italic.

Lottie

lottie, lottieFiles или "лоти" е нов вид векторна (svg) анимация за уеб среда. Това обикновено са леки готови файлове, които могат да бъдат къстъмизирани (оцветени) за целите на проекта / клиента. Пример: анимация на инфо иконка, която подскача

Typeface / Начертание

Начертание (на английски: typeface) е дизайн разновидност на даден шрифт (Например: Аrial Regular), който се отличава от другите шрифтове в дадено "семейство" от шрифтове, но същевременно споделя общи естетически и дизайн принципи. Например - семейството шрифтове "Arial" има начертания: 1) "Arial Regular", 2) "Arial Italic", 3) "Arial Bold", където 1) е основната форма на шрифта и буквите, 2) е наклонена версия, а 3) е удебелена версия. Счита се, че колкото повече начертания (разновидности) има един шрифт (едно семейство от шрифтове), толкова по-удобно и практично е за ползване във всякакви ситуациии. За това е важно когато се купува шрифт, да се види колко начертания има и дали може да се използва в много ситуации - дали инвестицията си струва.

Междуредие / Лийдинг / Лединг / Разрядка / Разредка / Leading

Лединг (на английски: leading), още и дурхшус (на немски: Durchschuss), или на френски: interligne. Междуредието, още междуредово разстояние или просто разредка, е разстоянието в пунктове между базовите линии на два последователни печатни реда.[5] Исторически, при ръчния набор, за да се увеличи разстоянието между два реда, са били поставяни оловни ленти (обикновено по 2 пункта) между двата набрани оловни текста. Понякога погрешно се изговаря като лидинг на български, тъй като английската дума за олово (на английски: lead), произнасяна лед, се изписва както глагола водя (лийд). Като следствие, на много места междуредието (ледингът) погрешно се нарича водач, което е повлияно от другия смисъл на английската дума lead. Междуредието е основен фактор за четливостта на шрифта. Измерва се с пунктове. Прието е да бъде равно или по-голямо от кегела, като при повечето системи за предпечатна подготовка междуредието е приблизително 120% от кегела. За окото, текстът е трудно четлив и при прекалено малко, и при прекалено голямо междуредие.

Мокъп

Транслитерация на английското "mockup". Разбира се основно графична заготовка (предварително направена картинка), върху която дизайнерите нанасят своето предложение за лого, бранд дизайн, опаковка или рекламна визия. Най-честите мокъпи са на визитки, бланки, билборди, опаковки, компютърни и мобилни екрани. Има специализирани сайтове, които предоставят такива файлове безплатно или срещу заплащане. Дизайнерите обикновено плащат абонамент към такива директории, за да могат да си улеснят работата. Мокъпите може да се припокрият с темплейтните файлове, особено ако са моушън мокъпи (анимирани, видео). Може да бъде произнесено неправилно като "мокап", "мокс" "mocks"

Разбиване В Криви

"Разбиване в криви" е еквивалент на "Обръщане в криви". "Разбиване в криви" е жаргон, който се отнася основно за "разбиване на шрифтове" във векторни криви (outlines), така, че да НЕ могат да се редактират. Това се прави основно поради 2 причини - 1) да не може друг дизайнер да размести или промени дизайна и 2) за да е сигурно, че текстът ще се възпроизведе коректно и без да са инсталирани конкретните шрифтове (като превенция или поради лицензни съображения). Пример: "От екипа на клиента са ми пратили работни файлове, но шрифтовете са разбити - можеш ли да звъннеш да поискаш файлове, които можем да редактираме, за да не въвеждаме целия текст наново?" __ Командата за това действие в Adobe Illustrator е достъпна от : Type > Create Outlines, или клавишна комбинация: Command+Shift+O (Ctrl+Shift+O на PC)

Ролъп

Идва от английското "rollup" и в БГ под тази дума се разбира принт банер, който се навива. Вертикален рекламен печатен банер за събития, който се навива в метален тубус и отзад има пръчка, за да седи опънат. Обикновено се принтира в размери 80-100см на 200см. Това е един от най-използваните бранд материали и може да се поръча във всяка по-голяма дигитална печатница. Може да се изпише грешно и като "ролап".

Фалта

Страница на торбичка или опаковка. Обикновено тази, която е малка и се сгъва. Пример - долната страна на самостоятелно стоящо саше с цип (ziplock). Или страниците на винилена пазарска чанта с платнени дръжки. Един вид - страните, които се сгъват и не са основен дизайн.

Филамент

Към днешна дата, в дизайн сферата в България, под "филамент" най-често се разбира материалът, който служи за 3Д принтиране. Обикновено идва под формата на дебели пластмасови нишки, навити на ролка. Често използвани: PLA Filament ABS Filament

Флаш

или "flash" e уеб технология от близкото минало (1997-2017), която се използва за анимация. Основно за уеб банери и за уебстраници. Характеризира се с това, че вътре във файла може да се изобрази всичко, но е "нечетивно" за Google и не се индексира добре. Също така не се представя добре на мобилни устройства и е тежко за зареждане. Заместено е от технологиите HTML5 и WebGL, който възпроизвеждат почти всички анимации към момента в интернет (,които не са видео клипове). Бележка: в момента набира популярност и друг формат за векторна анимация, наречен lottie / lottieFiles .

Шрифт

На български език думата шрифт идва от немското „Schrift“ с две значения – абстрактно и конкретно: 1. начертание, външен вид на писмените знаци; 2. пълен комплект от печатарски клишета, който съдържа едностилно оформени буквите на дадена азбука, цифрите, препинателните знаци и др. Или иначе казано - на български думата "шрифт" се използва както в значението на font, така и на font family, и за точния вложен смисъл следва да се съди по контекста.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео