Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква E

Ear

Малка черта, простиращ се от горната дясна страна на малка буква „g“ или малка буква „r“.

Easing

“Easing” е една от често използваните функции в потребителските интерфейси за анимация. Тя придава бавно и постепенно движение на анимиран елемент. С използван “Easing” движението изглежда по-органично .

Editor/ Html Editor

Специализиран софтуер, който позволява да се пише HTML код. Предимствата на този вид редактор пред обикновения текстови редактор е увеличената продуктивност и по-високата функционалност на първия. Някои HTML редктори дори предоставят възможността да се работи/ редактира в режим WYSIWYG (What You See Is What You Get или Каквото Виждаш, Това Получаваш), което показва как би изглеждал уебсайта, видян през уеб браузер в момента на редакцията/създаването му.

Elliptical Marquee Tool – Инструмент За Елиптична Маркировка

Създава идеални кръгове. Използва се във Фотошоп.

Em

Em е единица за измерване (също като px), която се използва в уеб дизайна и разработката, особено при определяне на размери на шрифтове и пропорции. Тя се базира на текущия размер на шрифта на елемента. Em се измерва в отношение към размера на шрифта на родителския елемент. Например, ако размерът на шрифта на родителския елемент е 16px, 1em ще бъде равно на 16px. Ако размерът на шрифта на родителския елемент е 20px, 1em ще бъде равно на 20px. Една от полезните характеристики на единицата em е, че тя може да бъде наследена от децата на даден елемент. Това означава, че ако определите размер на шрифта на родителския елемент като 1.2em, всички деца на този елемент ще наследят размера на шрифта умножен по 1.2. Em може да се използва не само за размер на шрифтове, но и за определяне на размери на други елементи, като margin, padding и width, height на контейнери.

Embossing

Практиката, при която се използват метални пластини на печатарска преса за създаване на размерен релеф чрез щамповане на областта, като повдига повърхнината.

Empathy Map

Картите на емпатията са инструменти, които ни помагат да визуализираме поведението, нагласите и чувствата на потребителите. Те са разделени на 4 равни квадранта, съдържащи информация за това, което потребителят казва, мисли, прави и чувства. В центъра поставяме нашата потребителска личност. Попълваме всеки квадрант с информация, която сме събрали чрез потребителско проучване.

Emphasis

Използването на дизайнерски елементи за създаване на фокусна точка или за привличане на вниманието към конкретна част от дизайна, често използвано за създаване на усещане за йерархия и визуален интерес.

End User

При разработването на продукти крайният потребител е лице, което използва или възнамерява да използва в крайна сметка дадения продукт.

Eps

EPS (Encapsulated PostScript) е файлов формат за графични файлове, който съдържа вграден предварителен преглед на изображението в bitmap формат. EPS файлът може да съдържа 2D векторна графика, bitmap изображения и текст. Обикновено се използват за записване на графики, като лога и рисунки, както и като стандартно средство за прехвърляне на графични данни между различни операционни системи. Този формат се поддържа от различни програми за рисуване и векторна обработка, което позволява да се конвертира в множество други графични формати.

Exit Rate

Процент на излизанията представлява процента посетители на един уеб сайт, които са разгледали произволен брой страници от този сайт и след това от определена страница кликат към различен сайт.

Explainer Video

Това е видео, с продължителност около 2 минути, което компаниите най-често използват, за да обяснят кои са, какво правят и как работи някой техен продукт или услуга. Този вид съдържание се споделя онлайн и спомага за таргетиране на аудитория по лесен и забавен начин.

Extension

Extension означава разширение, обикновенно към браузъри (Google Chrome) и приложения, като дава добълнителна функционалност като улеснява определи функции и се явява като помошник в работата.

Extrude & Bevel – Екструдиране И Скосяване

3D векторен ефект, който преобразува плосък обект в негов 3D аналог. Използва се в Илюстратор.

Eye Tracking Approach

За да настроим и измерим нашите UX усилия, ще искаме да разберем какво правят потребителите с нашите продукти. Подходът ни позволява да измерваме активността на движение на очите на потребителите със специализирани инструменти, показвайки ни на къде гледат потребителите и в какъв ред.

Eyedropper Tool

Инструмент, който позволява на потребителя да изпробва цвета на обекта, атрибутите на външния вид, ефекта или типа и да приложи тази селекция другаде. Използва се във Фотошоп или Илюстратор.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео