Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Estela Anadolijska

Analogous

В теорията на цветовете аналогичните цветови схеми са набори от три цвята един до друг в цветовото колело. Те обикновено са два цвята от основните или вторични цветови схеми, като третият цвят е смесица от два доминиращи. Например синьо, зелено и синьо-зелено.

Bitmap

Файлов формат с растерно графично изображение, където всеки пиксел или "bit" е дефиниран от един цвят. Всички битове, комбинирани заедно, са подредени, за да съставят по-голямото изображение. Частта "map" на името препраща към размерите на изображението и инструкциите за това как са подредени битовете.

Colophon (Колофон)

При печата това е кратко изявление в предната или задната част на книга, съдържащо информация за автора, мястото и датата на публикуване, издателя и/или печатните материали, като например хартия и шрифтове, използвани при производството на книгата.

Crop Marks

Това се отнася до печата, хоризонтални и вертикални линии показват ръба на отпечатаното парче, и местата за обрязване на хартията.

Descender

В типографията низходящата буква, при която част от нея се простира под основната линия, като малките букви g, j, p, q и y в повечето шрифтове.

Footnote (Бележка Под Линия )

Бележка под линия е бележка в долната част на страница в книга, която предоставя по - подробна информация за нещо, което е споменато на тази страница.

Greyscale

Greyscale е цветова палитра, която използва само черно, бяло и различни нюанси на сивото.

Lorem Ipsum (Placeholder Text)

Lorem ipsum е заместващ, запълващ текст, който съдържа всички букви от азбуката. Знаците са разпределени равномерно, така че вниманието на читателя да е насочено към оформлението на текста, вместо към неговото съдържание.

Metaverse

Споделено виртуално пространство, до което потребителите имат достъп чрез интернет и могат да взаимодействат с други в компютърно генерирана среда. Технологии като виртуална реалност (VR) и аугментирана реалност (AR) се комбинират в метавселената, за да създадат усещане за „виртуално присъствие“.

Nft (Non-Fungible Token)

Уникален дигитален сертификат, който не може да бъде копиран, регистриран в блокчейн. Използва се за записване на правата над даден асет. Придобива колекционерска стойност.

Open-Source

Процесът на предоставяне на оригиналния код, дизайн или други типове изходни файлове за повторно използване, модификация или преразпределение. Обикновено използвани за описване на софтуер, повече дизайнери създават файлове и ресурси с отворен код.

Watermark

Полупрозрачен дизайн, отпечатан върху хартия или цифрово изображение. Понякога се използва като характеристика на дизайна или за предаване на съобщение като информация за авторски права или име на автора.

Web Development

Web development е работата, свързана с разработването на уебсайт за Интернет (World Wide Web) или интранет (частна мрежа). Може да варира от разработване на единична статична страница с обикновен текст до сложни уеб приложения, електронни бизнеси и услуги за социални мрежи.

Zip (Zone Information Protocol)

Това е начин за компресиране на файлове в по-малък размер, за съхранение или прехвърляне на файлове с по-голяма лекота през интернет или други начини.

Бележка Под Линия (Footnote)

Бележка под линия е бележка в долната част на страница в книга, която предоставя по - подробна информация за нещо, което е споменато на тази страница.

Жива Колонцифра

Кратък текст, показващ номер и/или заглавие на глава, който се сменя със смяната на главите. Може да съдържа и заглавие на книгата, автор.

Колонцифра

Цифра, означаваща поредната страница на книга.

Правило На Третините (Rule Of Thirds)

Можете да приложите правилото на третините, като си представите мрежа 3 × 3, лежаща върху вашето изображение, след това подравнете обекта на изображението с водещите линии и техните пресечни точки (например поставяне на хоризонта върху горната или долната линия) или разрешите елементите на картината да преминават лесно от раздел към раздел. След като поставите мрежата си на място, местата, където линиите се пресичат една с друга, показват основните фокусни зони.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео