Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква F

Favicon

Малко изображение, обикновено 16х16 пиксела, разположено от ляво на уеб адреса в address bar-a на уеб браузера. Фав иконата служи за графично представяне на уебсайта, който е посетен в момента и обикновено е добра идея да бъде изградена в стила на логото и/или темата на уебсайта, който представлява, за да могат потребителите лесно и бързо да разпознават идентичността на сайта.

Fixed Layout

При фиксирани оформления се използват точно дефинирани размери на компонентите (обикновено в пиксели), което прави изгледа на страницата еднакъв за всички резолюции. Например, съдържанието на страница създадена за десктоп би изглеждало „отрязано“ или неподредено на мобилно устройство, заради по-малкия дисплей.

Flat Design

Плоският дизайн е минималистичен подход, който се фокусира върху опростеността и практичноста (почти обратното на скейоморфизма). Тя има тенденция да има изобилие от открито пространство, ясни ръбове, ярки цветове и двуизмерни илюстрации.

Fluid Layout

Наричан още liquid, този тип оформление използва проценти вместо параметри с фиксирана ширина. Това придава гъвкавост на дизайна, като позволява елементите да се преоразмеряват в зависимост от на размера на дисплея.

Flyer

Флаерите са един от видовете печатни продукти с широко разпространение и приложение. Представляват цветни листовки с индивидуален дизайн, представящи събитие или дейност, стоки или услуги. Флаерите не се сгъват. Обикновено се печатат на тънка хартия около 90 - 115 гр. Флаерът може да е имиджов или информационен, да съдържа цени или само да описва данните и преимуществата на продукта.

Focal Point

Focal Point се нарича центърът на композицията.

Foil Stamping

Топлинно натискане/пресоване на фолио върху определени части от дизайна, за да им се даде лъскав, метален цвят. Вижте линка по-долу.

Font

В типографията: Пъленият набор от знаци (в това число всички букви на азбуката, пунктоационни знаци и други специални знаци, изключвайки характеристики като bold и italic), които споделят един и същи тайпфейс (typeface), размер и стил. В ежедневието думите фонт (font) и тайпфейс (typeface) се използват погрешно взаимнозаменяемо когато се говори за шрифт. Докато тайпфейс е събирателният дизайн, имащ общи характеристики на всички знаци в дадения набор, то фонт е конкретното проявление на даден стил и размер на този тайпфейс. Пример: Franklin Gothic Medium, 12 points е фонт, Franklin Gothic e тайпфейс.

Font Family

Семейство от шрифтове (на английски: font family) е набор от сходни начертания. Например семейството от шрифтове Hebar се формира от шрифтовете Hebar, Hebar Bold, Hebar Italic, Hebar Bold Italic, HebarCond, HebarCond Bold, HebarCond Italic, HebarCond Bold Italic.

Footer

Терминът "Footer" или Футър има много приложения в компютърния свят. Две от най-често използваните са "Document Footer" / "Футър на документ" и "Webpage Footer" / "Футър на уеб страница" Футър на документ е малко място в долната част на всяка една страница от докумета. Обикновенно там се намират данните на компанията или "Копирайт" (авторски права) информация. Футърът на уеб страницата обикновено съдържа името на компанията или организацията, които публикуват уебсайта, заедно със съответната информация за авторските права. Някои сайтове могат да включват и основни навигационни връзки, например "За нас", "Контакт" и "Помощ". "Големите" уеб сайтове често включват допълнителни връзки към "Условия за ползване", "Насоки за поверителност" и "Реклама".

Footnote (Бележка Под Линия )

Бележка под линия е бележка в долната част на страница в книга, която предоставя по - подробна информация за нещо, което е споменато на тази страница.

Frame Rate

Филмите създават илюзията за движение като показват статични изображения в бърза последователност. Броят на кадрите заснети в секунда се нарича фрейм рейт или честота. Колкото е по-висока, толкова по-точно се записва движението. В анимацията движещите се герои често се заснемат "на две", т.е. една картинка е показана на два кадъра, обикновено със скорост 24 кадъра в секунда (fps). Когато обаче трябва да се пресъздаде бързо движение, анимацията се прави с по един кадър за всяка рисунка, за да изглежда по-гладко.

Frame-By-Frame

Класически метод за анимация, където филмът се рисува кадър по кадър с малка разлика между картинките, за да се пресъздаде плавно движение. Този метод позволява повече контрол и за това е предпочитан за по-сложни анимации, където сцената се променя при всеки кадър, отколкото в случаите където само обекта се движи а сцената е статична.

Ftp / File Transfer Protocol

Протокол за трансфер на файлове. Използва се най-често за обмен на файлове между различни сървъри. Когато уеб сайтът е готов, ftp се използва за „качване” на сайта на хостинг сървъра. За целта е необходимо да са известни ftp адреса на сървъра, потребителското име и парола за достъп.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео