Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква К

Калибриране

Цветова настройка за осигуряване на точно и консистентно (еднакво) възпроизвеждане на цветовете на различни устройства. (десктоп монитор, таблет, телефон, принтер и т.н.)

Карта На Емпатията

Картите на емпатията са инструменти, които ни помагат да визуализираме поведението, нагласите и чувствата на потребителите. Те са разделени на 4 равни квадранта, съдържащи информация за това, което потребителят казва, мисли, прави и чувства. В центъра поставяме нашата потребителска личност. Попълваме всеки квадрант с информация, която сме събрали чрез потребителско проучване.

Кегел

Големина (размер) на шрифта.

Ключови Показатели За Ефективност Кпе

KPI, или ключови показатели за ефективност, са измерими стойности, които помагат да се разбере и проследи колко добре се справя даден продукт.

Коефициент На Реализация

Измерва процента на потребителите, които извършват желано действие.

Колонцифра

Цифра, означаваща поредната страница на книга.

Комплиментарни Цветове

са двойки цветове, които, когато се комбинират, се отменят един друг. Това означава, че когато се комбинират, те произвеждат сив цвят като бяло или черно. Когато два Комплиментарни цята са разположени един до друг, те създават най-силен контраст. Поради този очевиден цветен сблъсък терминът "противоположни цветове" често се счита за по-подходящ от "допълващи се цветове". Съвременната теория на цветовете използва или RGB добавящия цветен модел, или CMY субстрактния цветен модел, в който допълнителните двойки са червено-циан, зелено-магента и синьо-жълто. В традиционния цветен модел RYB, допълващите цветови двойки са червени и зелени, жълти и лилави, синьо и оранжеви, въпреки че тези двойки не успяват да наложат модерните дефиниции на допълващи се цветове, тъй като те комбинират кафяв цвят.

Конверсия (На Уебсайт)

Конверсия е коефициент, показващ броя на посетителите на даден уебсайт, които са предприели някакво желано действие (KPI- key performance indicator), продиктувано от целите на уебсайта. Най-често срещаните желани действия (KPIs) са извършена покупка, регистрация на уебсайта, стартиране на уеб абонамент, преглеждане на голям обем информация в уебсайта, сваляне на trail версия на софтуер, който се продава там, записване на кредитна информация в базата данни на уебсайта и др. По-високият коефициент е индикатор за добре работещ уебсайт, който предоставя задоволително UX (user experience) ниво.

Контейнери

Контейнерът е част от потребителския интерфейс. Предназначен е да съдържа елементи от страница с определена ширина въз основа на размера на екрана на потребителя. Контейнерите са проектирани така, че бързо да регулират максималната си ширина въз основа на размера на екрана, на който се показват.

Контраст

Контраст възниква, когато два елемента на страницата са различни. Например, може да постигнем контраст между цвета на текста и цвета на фона, или тъмните спрямо светлите цветове. Често използваме силно изразеният контраст за да привлечем и насочим вниманието към нещо комкретно. В програмите за фото, видео и графична обработка може да варирате с контраста и така да постигнете още по-дълбок контраст.

Контроли За Въвеждане

Контролите за въвеждане са интерактивни елементи, използвани във всеки интерфейс. Те включват квадратчета за отметка (checkboxes)¬, радио бутони (radio buttons), падащи списъци (dropdown lists), списъчни полета (list boxes), бутони (buttons), превключватели (toggles), текстови полета (text fields) и полета за дата (date fields).

Краен Потребител

При разработването на продукти крайният потребител е лице, което използва или възнамерява да използва в крайна сметка дадения продукт.

Криви На Безие

Във векторните графики, кривите на Безие се използват за моделиране на гладки криви, които могат да бъдат мащабирани до безкрайност. Те са всързани с така наречените в графичните програми „пътечки“ – комбинации от свързани криви на Безие. Пътечките не са обвързани с ограниченията на растеризираните изображения и са интуитивни за промяна.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео