Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква O

Opacity

"Непрозрачността" често се използва в графичните софтуери, за да се определи колко точно на "прозира" изображението или обекта върху който работим, така, че обекта или изображението под него да се покаже. В Photoshop и други графични редактори Opacity обикновенно е плъзгач, който можете да използвате, за да регулирате непрозрачността на слоя върху който работите.

Open-Source

Процесът на предоставяне на оригиналния код, дизайн или други типове изходни файлове за повторно използване, модификация или преразпределение. Обикновено използвани за описване на софтуер, повече дизайнери създават файлове и ресурси с отворен код.

Opentype

Формат за шрифтове разработен съвместно от Adobe и Microsoft. Този формат е съвместим на различни платформи (същият шрифт работи на Macintosh и Windows компютри) и поддържа широк набор от символи и оформления, включително множество азбуки в един шрифт.

Orphans And Widows

В типографията, единична дума (или част от дума), кратък израз или изречение в началото (orphan) или в края (widow) на страницата (или колоната), които внасят прекалено много бяло пространство в текста и по този начин нарушават доброто хоризонтално подравняване на текста. В допълнение тези частици текст пречат на добрата четливост и дразнат окото на читателя, затова такива текстове е задължително да бъдат редактирани.

Outer Glow – Външно Сияние

Растерен ефект, който добавя замъглено сияние към външния ръб на обект. Използва се в Илюстратор.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео