Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Категория Advertising

Analogous Colors

Цветова схема, изградена от три цвята, които стоят един до друг в цветното колело.

Animated Banner

Анимираният банер съдържа 2D или 3D анимация (смяна и/или движения на снимки, предмети, текст и др.) и се използва за по-ефективно привличане на вниманието на посетителите на даден сайт.

Background

Под Бекгаунд може да се разбира най-общо "това което е зад фокуса на основният обект". Веднага даваме пример: Във фотографията е всичко това което се пада ЗАД обекта на фокус (дървета, сгради и тн.). В дизайна е основният цвят или шарка която сте избрали да стои ПОД основните ви елементи. В музиката също има Бекграунд, който се явява основният ритъм върху който се надгражда целия хит.

Banner

Наричан също banner ad, това е, в общият случай, правоъгълно рекламно каре, разположено над, под или в страни на основното съдържание на уебстраница. Banner е свързан с уебсайта на рекламодателя, затова кликване върху банера дава достъп до продуктите или суслугите, които са рекламирани чрез него. Съвременните технологии дават възможност банерите да съдържат аудио и видео, наред с текст и изображения.

Bounce Rate

Баунс рейт (срещан още като Степен на отпадане) е метрика използвана в уеб трафик анализирането. Това е процента посетители, които влизат един сайт и попадайки на първата страница, веднага го напускат без да продължат да разглеждат други страници от този сайт. Посетителят може да напусне като затвори прозореца браузера си, напише друг URL в адрес бара, кликайки върху бутона „Назад“ и т.н.

Brand

Бранд е термин в маркетинга, който описва компания, продукт, продуктова линия или услуга. Марката се среща под различни форми, включително име, символ, комбинация на цветове или слоган. Защитената от закона марка се нарича търговска марка.

Brand Identity

Бранд идентичнос е визуализацията на вашата марка по начин, който представя стойностите, съдържанието и етиката на компанията. Това може да включва неща като лого, визитки, бланки, униформи, дизайн на опаковката и др.

Branding

Процесът на създаване на уникална идентичност за продукт, услуга или компания, често постигнат чрез използването на лога, цветове и други дизайнерски елементи.

Brandmark

За разлика от Логотипа, Логомарк'а или още Брандмарк'а изобщо не съдържа името на фирмата,а вместо това абстрактно представя тази компания или продукт, само със символ или знак. В голямата си част Логата на повечето компании са комбинация от Логотип и Логомарк Пример за такива са Apple, Android, Google Chrome, Facebook и др. За повече примери, вижте линка по-долу.

Brief

Дизайн бриф е основен документ съпровождащ един дизайн проект. Създава се в съотвествие с изискванията на клиента (възложителя) с цел да се опишат резултатите и обхвата на проекта, включително всички продукти или дейности, график за изпълнение, бюджет и т.н. Брифът също така служи за оценка на ефективността на дизайна след завършването му.

Browser/ Web Browser

Софтуерна програма, която спомага достъпа, изтеглянето и визуализирането на информация от интернет, която може да е под формата на текст, изображения и/или видео. Браузерът намира търсената информация посредством така наречения URL (uniform resource locator), въведен от ползвателя, след което превежда информацията от търсената уеб страница от HTML (the main markup language for web pages) на разбираем за човешкия мозък език.

Cap Line

В типографията: Въображаемата линия, която маркира горната граница на главните букви, както и на асендърите на някои малки букви.

Captcha

Акроним на C(ompletely) A(utomated) P(ublic) T(uring) (Test to Tell) C(omputers and) H(umans) A(part)- автоматизиран тест, чрез който се проверя дали човек, а не компютър, използва дадената система или уебсайт, при който се очаква потребителят да въведе набор от случайно избрани изображения, букви и/или цифри или да реши проста задача в посочено поле; обикновено captcha се използва като мярка за сигурност срещу извличане на информация от външен софтуер.

Cmyk (Cyan, Magenta, Yellow, And Key/black)

Цветният модел CMYK (процесен цвят, четири цвята) е подстрачен цветен модел, използван в цветен печат, и се използва и за описание на самия процес на печат. CMYK се отнася до четирите мастила, използвани при някои цветни печати: циан, магента, жълто и ключ (черно). Използва се в Принт дизайна поради спецификата на цветното принтиране.

Communication Design

Използването на дизайн за предаване на информация и идеи, често използвани в рекламата, маркетинга и визуалната журналистика.

Conversion Rate (Of Website)

Конверсия е коефициент, показващ броя на посетителите на даден уебсайт, които са предприели някакво желано действие (KPI- key performance indicator), продиктувано от целите на уебсайта. Най-често срещаните желани действия (KPIs) са извършена покупка, регистрация на уебсайта, стартиране на уеб абонамент, преглеждане на голям обем информация в уебсайта, сваляне на trail версия на софтуер, който се продава там, записване на кредитна информация в базата данни на уебсайта и др. По-високият коефициент е индикатор за добре работещ уебсайт, който предоставя задоволително UX (user experience) ниво.

Cpm (Cost Per Mille)

Също така познат като Cost Per Thousand (стойността на всеки 1000) е термин в маркетинга, който показва цената на всеки 1000 рекламни импресии на дадена уебстраница. Ако CPM е 2 лв. това означава, че всеки 1000 показвания на рекламата на страницата струват на рекламодателя 2 лв.

Ctr (Clickthrough Rate)

Коефициент, използван в рекламата, показващ колко често видяна реклама на уебстраница бива реално кликвана и нейното съдържание проверявано. Този коефициент служи за измерване колко ефективна е дадена реклама по отношение на подбраниете ключови думи. CTR е равен на броя на кликвания върху рекламата разделен на броя на нейните виждания (т. нар. импресии), т.е. ако на всеки 1000 импресии има 5 кликвания, то CTR e 0.05%. По-висок коефициент показва по-успешно привлечен интерес към рекламата.

Data Visualization

Използването на дизайн за представяне на данни и информация по ясен и ангажиращ начин, често използван в инфографики, диаграми и карти.

Design

Дизайн най-обобщено е план или рисунка, създадена, за да покаже външния вид и функцията или работата на сграда, дреха или друг предмет, преди да бъде създадена. Добрият дизйн също така помага, нещо сложно да бъде изразено така, че да бъде разбрано по добре.
1 2 3 6
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео