Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Vasil Yordanov

Em

Em е единица за измерване (също като px), която се използва в уеб дизайна и разработката, особено при определяне на размери на шрифтове и пропорции. Тя се базира на текущия размер на шрифта на елемента. Em се измерва в отношение към размера на шрифта на родителския елемент. Например, ако размерът на шрифта на родителския елемент е 16px, 1em ще бъде равно на 16px. Ако размерът на шрифта на родителския елемент е 20px, 1em ще бъде равно на 20px. Една от полезните характеристики на единицата em е, че тя може да бъде наследена от децата на даден елемент. Това означава, че ако определите размер на шрифта на родителския елемент като 1.2em, всички деца на този елемент ще наследят размера на шрифта умножен по 1.2. Em може да се използва не само за размер на шрифтове, но и за определяне на размери на други елементи, като margin, padding и width, height на контейнери.

Fluent Ui

Fluent UI е набор от дизайн системи и инструменти, разработени от Microsoft, които подпомагат създаването на съвременни и атрактивни потребителски интерфейси за уеб и мобилни приложения. Това е най-новата итерация на Microsoft's design language, която се използва за създаване на приложения и услуги в различни платформи и устройства. Fluent UI предоставя готови компоненти, стилове и ръководства за дизайн, които помагат на разработчиците да създават съвременни и консистентни потребителски интерфейси. Тези компоненти включват бутони, текстови полета, менюта, списъци, форми, и много други, които се предоставят с вградени анимации, транзиции и ефекти. Fluent UI е наличен за използване в различни платформи и технологии, включително уеб (чрез React, Angular, Vue и др.), мобилни приложения (чрез React Native) и десктоп приложения (чрез WPF, WinForms и др.). Това позволява на разработчиците да създават интерфейси, които се съобразяват с дизайн препоръките на Microsoft и предоставят подобрен опит на потребителите във всички платформи. Fluent UI има за цел да улесни разработката на интерфейси, като предоставя създадени компоненти и инструменти, които може да се персонализират и приспособят според нуждите на проекта. Това позволява на разработчиците да се фокусират върху функционалността на приложението, докато същевременно създават потребителски интерфейси, които следват модерни стандарти и норми за дизайн.

Hsl

HSL е съкращение от Hue, Saturation, Lightness (Нюанс, Наситеност, Светлина). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна. В модела HSL цветовете се описват чрез три основни характеристики: Нюанс (Hue): Представлява цветовия тон и се изразява в степени по цветовия кръг. Той определя основния цветови оттенък, като червено, зелено, синьо и т.н. В модела HSL, нюансът се представя като числова стойност между 0° и 360°. Наситеност (Saturation): Описва интензивността или чистотата на цвета. По-голяма наситеност означава по-ярък и наситен цвят, докато по-ниска наситеност представлява по-пастелен или блед цвят. В модела HSL, наситеността се представя като процентна стойност между 0% и 100%. Светлина (Lightness): Описва яркостта или светлото на цвета. По-голяма светлина представлява по-светъл цвят, докато по-ниска светлина представлява по-тъмен цвят. В модела HSL, светлината се представя като процентна стойност между 0% (черно) и 100% (бяло). Моделът HSL е полезен за управление на цветовете и техните характеристики. Позволява на дизайнерите да променят и настройват цветовете с лекота, като манипулират нюанса, наситеността и светлината на цветовете, за да постигнат желания ефект и визуално впечатление.

Hsla

HSLA е разширение на цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) с добавена прозрачност (Alpha). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна, позволявайки да се контролира прозрачността на цветовете. Alpha определя степента на прозрачност на цвета и се изразява като числова стойност от 0 до 1, където 0 означава напълно прозрачност, а 1 означава напълно непрозрачност. Стойностите между 0 и 1 позволяват да се контролира степента на прозрачност на цвета. HSLA е особено полезен, когато се работи с прозрачни или полупрозрачни елементи в дизайн или интерфейс. Това позволява контрол върху видимостта и слоевете на цветовете, което е полезно за създаване на ефекти като плавен преход между цветове или смесване на цветове с фон.

Lightness

Lightness (светлина, осветеност, бледост) е една от характеристиките в цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) или цветовия модел HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha). Тя определя яркостта или светлото на цвета. В модела HSL, стойността на lightness се изразява като процент между 0% и 100%. При 0% lightness цветът е напълно черен, докато при 100% lightness цветът е напълно бял. Стойностите между тези две граници представят различните степени на светлото, като по-високата стойност на lightness означава по-светъл цвят, а по-ниската стойност означава по-тъмен цвят.

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Media Query / Media-Query

Media query (медийна заявка) е техника в CSS, която позволява на уеб дизайнерите да прилагат различен CSS код в зависимост от определени характеристики на устройството, на което се преглежда уеб страницата. Това включва характеристики като ширина на екрана, височина, ориентация, разделителна способност и др. Media query-тата се използват, за да се осигури адаптивен дизайн на уебсайтове, който може да се приспособи автоматично към различни устройства и екрани. Чрез определяне на условия в медия заявките, можем да променяме стиловете и изгледа на елементите в зависимост от контекста на устройството. Пример за използване на media query в CSS: @media (max-width: 600px) { p { color: red; /* Променен цвят на текста за малки екрани */ } }

Persona

В областта на дизайна и разработката на потребителски интерфейси, "персона" (или "потребителска персона", "потребителски профил") е фиктивен представител на целевата аудитория или група потребители. Това е инструмент за създаване на образ на типични потребители, които биха използвали определено приложение, продукт или услуга. Персоните се създават на база на изследвания, анкети, интервюта или други източници на информация за потребителите. Те включват демографски данни като възраст, пол, образование, професионален опит и интереси, както и поведенчески характеристики, предпочитания и нужди. Целта на персоните е да помогнат на дизайнерите и разработчиците да разберат потребностите и очакванията на потребителите и да създадат по-целенасочени и персонализирани потребителски интерфейси. Персоните могат да бъдат използвани при вземането на решения относно функционалността, дизайна, навигацията и други аспекти на продукта или услугата. Създаването на персони включва даване на име и идентичност на тези представители на потребителите, включително снимки, описания и други детайли, за да ги направи по-реалистични и лесни за визуализация. Персоните могат да се използват като референция и водещ пример при проектирането на потребителски интерфейси, за да се гарантира, че те са насочени към конкретните нужди и предпочитания на потребителите.

Rem

Rem е единица за измерване, която се използва в CSS за задаване на размери на елементи. Тя се базира на размера на шрифта на основния :root елемент ( елемента), вместо да зависи от размера на шрифта на родителския елемент, както е при единицата em. Когато използвате rem, стойността на 1rem представлява размера на шрифта на елемента. Ако размерът на шрифта на елемента е 16px, 1rem ще бъде равно на 16px. Еднo от основните предимства на rem е, че позволява лесно мащабиране на размерите на елементите, като се запазва пропорционалното отношение спрямо базовия размер на шрифта. Това е особено полезно при разработката на web sites, които трябва да бъдат лесно приспособими за различни устройства и екрани. С помощта на rem можете да задавате размери на шрифтове, падинги, маргини и други свойства на елементите във връзка с размера на шрифта на базовия елемент, което улеснява гъвкавостта и скалируемостта на уебсайта.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео