Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква I

Icc Profile / Ай Си Си Профил

При управлението на цветовете ICC профилът представлява набор от данни, характеризиращи цветно входно или изходно устройство или цветово пространство, съгласно стандартите, публикувани от Международния цветен консорциум (ICC).

Icon

Икона в информатиката е малка пиктограма, която при операционните системи с графичен потребителски интерфейс се използва за представяне на различни елементи: файлове, папки, дискове, периферни устройства, подаване на команди към системата и др.

Iframe

HTML документ поставен в друг HTML документ, което позволява съдържанието от различен източник да бъде показвано на уебстраница

Illustration

Илюстрацията е визуално изображение, което е най-известно с тълкуването, изобразяването, обясняването и/или декорирането на думите в книги, вестници и онлайн медии. Надхвърляйки това обаче, илюстрациите са рисунките искащи да направят уебсайтовете и приложенията по-удобни за употреба (помислете за емоджи например)

Image

Изображение (снимка, картина, рисунка, фигура, символ)

Impression

Единица, ползвана в рекламния бизнес, която изразява количествено колко пъти дадената реклама е показана в банер полето на уебсайта. Количествено импресиите се измерват с така нар. cost per mille (CPM), където mille представлява 1000 импресии (или показвания). Изразено като пример- ако CPM на дадена реклама в банер е 5 лв., то собственикът на уебсайт би получавал 5 лв. на всеки 1000 показвания на тази реклама.

Index Page

Индекс е първата/началната страница на определен уебсайт. Най-често това е така наречената "Home или Home page"

Info

Съкратено от Information / Информация

Information Architecture

Информационна архитектура(ИА), наричана още "Информационен дизайн", "Информационно проектиране" или "Инфодизайн" представлява скелета, около който се гради всеки уеб сайт. Информационна архитектура формира ядрото на един сайт, около което се изгражда всички останали негови компоненти: общата визия на сайта, функционалностите му, навигационните схеми, потребителският интерфейс и други.

Informational Components

В дизайна на потребителския интерфейс информационните компоненти са елементи, които показват и подсказват на потребителите „какво се случва“. Такива примери са подсказки (tooltips), икони(icons), лента за напредъка (progress bar), известия (notifications), кутии за съобщения (message boxes) и други.

Input Controls

Контролите за въвеждане са интерактивни елементи, използвани във всеки интерфейс. Те включват квадратчета за отметка (checkboxes), радио бутони (radio buttons), падащи списъци (dropdown lists), списъчни полета (list boxes), бутони (buttons), превключватели (toggles), текстови полета (text fields) и полета за дата (date fields).

Input Field

Полетата за въвеждане са местата, където потребителите могат да въвеждат съдържание в системата. Формулярите са най-често срещаният пример, но лентата за търсене е пример за поле за въвеждане, което използваме най-често.

Input Stepper

Представлява двусегментна контрола на потребителския интерфейс, използвана за постепенно увеличаване или намаляване на числова стойност. Те са доста подобни на плъзгачите, тъй като позволяват на потребителите да коригират стойност. „Степерите“ обаче позволяват на потребителите да променят стойност само в предварително зададени количества. Гласовите и жестови интерфейси също могат да имат степери. Например, казвайки „увеличаване на силата на звука“ или „намаляване на звука“ на телевизор с гласово управление ще промени силата на звука със зададено количество.

Iteration

Не е необичайно продуктът да бъде „нарязан“ на по-малки парчета, докато се разработва или проектира. Итеративното развитие е точно това: практиката за разбиване на развитието на малки части. Периодът от време, който възлагаме за работа по всяка част, се нарича итерация. Обикновено те ще продължат някъде между 1-4 седмици.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео