Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква И

Идеограма

Идеограмите използват символи и геометрични форми, за да изразят дадена идея. Разликата от пиктограмите е, че тук нямаме предмет или обект, който можем да пипнем, помиришем и т.н.,а само идея. Например: стрелка ни насочва в определена посока; кръг с нарисуван диагонал ни забранява нещо; две паралелни хоризонтални черти означават равенство.

Изскачащ Прозорец

Изскачащ прозорец е графичен интерфейс на потребителския интерфейс (GUI), обикновено малък прозорец, който изведнъж се появява ("изскача") на преден план на екрана. Изскачащите прозорци могат да бъдат инициирани чрез еднократно или двойно щракване с мишката, а също е възможно чрез гласова команда. Изскачащият прозорец трябва да е по-малък от екрана или интерфейса на фона; в противен случай това е заместващ интерфейс.

Икона / Иконка

Икона в информатиката е малка пиктограма, която при операционните системи с графичен потребителски интерфейс се използва за представяне на различни елементи: файлове, папки, дискове, периферни устройства, подаване на команди към системата и др.

Импресия

Единица, ползвана в рекламния бизнес, която изразява количествено колко пъти дадената реклама е показана в банер полето на уебсайта. Количествено импресиите се измерват с така нар. cost per mille (CPM), където mille представлява 1000 импресии (или показвания). Изразено като пример- ако CPM на дадена реклама в банер е 5 лв., то собственикът на уебсайт би получавал 5 лв. на всеки 1000 показвания на тази реклама.

Индекс Пейдж

Индекс е първата/началната страница на определен уебсайт. Най-често това е така наречената "Home или Home page"

Интериорен Дизайн

Интериорният дизайн (вътрешното оформление или вътрешно обзавеждане) е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорният дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Инфо

Съкратено от Информация

Информационна Архитектура

Информационна архитектура(ИА), наричана още "Информационен дизайн", "Информационно проектиране" или "Инфодизайн" представлява скелета, около който се гради всеки уеб сайт. Информационна архитектура формира ядрото на един сайт, около което се изгражда всички останали негови компоненти: общата визия на сайта, функционалностите му, навигационните схеми, потребителският интерфейс и други.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео