Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква И

Идентичност На Марката

Насоките за марката са ясно дефинирани правила и стандарти, които съобщават как вашата марка трябва да бъде представена в света. Те помагат на бизнеса да гарантира последователност и да демонстрира какво представлява компанията и какво прави. Мислете за това като за „наръчник с правила“, който централизира цялостния облик и усещане на идентичността на вашата марка. Какво трябва да включват насоките за марката? 1. Информация за историята, мисията, ценностите и визията на вашата марка 2. Указания за използване на логото, включително цветова палитра, файлов формат(и), минимални и максимални размери, контексти, разстояние и разрешения за използване, например къде трябва и не трябва да се показва 3. Цветова палитра, включваща RGB и CMYK кодове 4. Шрифтове и размери на текста (както печатни, така и цифрови) 5. Тон на гласа и граматически правила 6. Дизайнерски елементи и видове изображения, икони и фотография, които да се използват 7. Дизайн на визитки и бланки

Идентичност На Марката

Идентичността на марката е нещо повече от лого или продукт. Това е общото впечатление, което оставяме в потребителите, и разпознаваемите атрибути на марката, които я правят различими от конкурентите. Казано по-просто, идентичността на марката е нейната личност. Тя се основава на всяко преживяване и взаимодействие. Идентичността е определящата емоционална връзка между вас и вашите потребители. И тази връзка е ключова, когато се вземат решения за покупка.

Идеограма

Идеограмите използват символи и геометрични форми, за да изразят дадена идея. Разликата от пиктограмите е, че тук нямаме предмет или обект, който можем да пипнем, помиришем и т.н.,а само идея. Например: стрелка ни насочва в определена посока; кръг с нарисуван диагонал ни забранява нещо; две паралелни хоризонтални черти означават равенство.

Известия (Нотификации)

Използвани в приложения или уеб страници, известията предупреждават потребителите, когато има нещо ново за гледане, като ново съобщение, завършена задача или ако е възникнала грешка. Те могат да бъдат показани като точки, знамена, удивителни знаци .

Изскачащ Прозорец

Изскачащ прозорец е графичен интерфейс на потребителския интерфейс (GUI), обикновено малък прозорец, който изведнъж се появява ("изскача") на преден план на екрана. Изскачащите прозорци могат да бъдат инициирани чрез еднократно или двойно щракване с мишката, а също е възможно чрез гласова команда. Изскачащият прозорец трябва да е по-малък от екрана или интерфейса на фона; в противен случай това е заместващ интерфейс.

Изследване Чрез Дневник

Този метод на качествено изследване се използва за събиране на информация за потребителите във времето. Участниците са помолени да пишат за ежедневието си в дневник за определен период от време.

Икона / Иконка

Икона в информатиката е малка пиктограма, която при операционните системи с графичен потребителски интерфейс се използва за представяне на различни елементи: файлове, папки, дискове, периферни устройства, подаване на команди към системата и др.

Илюстрация

Илюстрацията е визуално изображение, което е най-известно с тълкуването, изобразяването, обясняването и/или декорирането на думите в книги, вестници и онлайн медии. Надхвърляйки това обаче, илюстрациите са рисунките искащи да направят уебсайтовете и приложенията по-удобни за употреба (помислете за емоджи например)

Импресия

Единица, ползвана в рекламния бизнес, която изразява количествено колко пъти дадената реклама е показана в банер полето на уебсайта. Количествено импресиите се измерват с така нар. cost per mille (CPM), където mille представлява 1000 импресии (или показвания). Изразено като пример- ако CPM на дадена реклама в банер е 5 лв., то собственикът на уебсайт би получавал 5 лв. на всеки 1000 показвания на тази реклама.

Индекс Пейдж

Индекс е първата/началната страница на определен уебсайт. Най-често това е така наречената "Home или Home page"

Интериорен Дизайн

Интериорният дизайн (вътрешното оформление или вътрешно обзавеждане) е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорният дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Инфо

Съкратено от Информация

Информационна Архитектура

Информационна архитектура(ИА), наричана още "Информационен дизайн", "Информационно проектиране" или "Инфодизайн" представлява скелета, около който се гради всеки уеб сайт. Информационна архитектура формира ядрото на един сайт, около което се изгражда всички останали негови компоненти: общата визия на сайта, функционалностите му, навигационните схеми, потребителският интерфейс и други.

Информационни Компоненти

В дизайна на потребителския интерфейс информационните компоненти са елементи, които показват и подсказват на потребителите „какво се случва“. Такива примери са подсказки (tooltips), икони(icons), лента за напредъка (progress bar), известия (notifications), кутии за съобщения (message boxes) и други.

Итерция

Не е необичайно продуктът да бъде нарязан на по-малки парчета, докато се разработва или проектира. Итеративното развитие е точно това: практиката за разбиване на развитието на малки части. Периодът от време, който възлагаме за работа по всяка част, се нарича итерация. Обикновено те ще продължат някъде между 1-4 седмици.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео