Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква G

Gamut

Цветовите устройства нямат капацитета да възпроизвеждат/улавят всички съществуващи цветове в спектъра. Gamut се нарича цветовата палитра (диапазон), която дадено устройство обхваща и може да изобрази.

Gestalt Принципи (Gestalt Principles)

Гещалт принципите са принципи/закони на човешкото възприятие, които описват как хората групират подобни елементи, разпознават модели и опростяват сложни изображения при възприемането им.

Gif / Graphics Interchange Format

Gif е графичен файлов формат използван широко в Интернет, когато трябва да се съхрани изображението на лого или малка анимация. Цветовата палитра на пикселите в едно изображение с формат GIF е ограничен до 256 цвята, което прави този формат неподходящ за съхраняване на фотоизображения. Разширението на файловете от този тип е .gif.

Glossy Paper / Glossy Finish

Гланцовата хартия се отнася до всяка хартия с покритие, предназначена да представя ултрагладък до лъскав външен вид. Приложенията включват брошури, реклами, флаери, един лист, фотографски печат и други документи за презентация. Има огромно разнообразие от гланцова хартия, но по същество тя се разделя на две категории: фотогланц (огледален блясък) и мек блясък (блясък на страници в списание).  Въпреки че всички гланцови хартии са предназначени да подобрят интензитета на цвета и точността на разделителната способност на печата, някои типове се поддават добре на специфични приложения в зависимост от ефекта на представянето на всеки тип гланцово покритие, включително мек гланц, гланц и гланц на снимки. 

Glyph

В типографията: Нестандартна, понякога декоративна вариация на буквата, която е идва като допълнение към основния шрифт.

Glyphs

Този панел съдържа набори от символи на шрифта, включително алтернативни глифове, които могат да бъдат вмъкнати във вашия документ.

Golden Ratio

Или още познато като Редицата на Фибоначе. В дизайна се използва като мярка за създаването на композиии от елементи, които за подчинени на точно определено съотношение.

Gradient

Градиентът е постепенна и плавна промяна на цветовете от един към друг (като зелено постепенно преминава в синьо) или на цвят, който избледнява в прозрачност. Има два често срещани типа Градиенти: радиални, които са елипсовидни и линейни, които са насочени в определена посока.

Gradient Map – Градиентна Карта

Филтърен ефект, който прилага набор от цветове въз основа на най-светлите и най-тъмните области на изображението.

Grain

Grain добавя цветни точки към изображението. Неговите параметри са интензитет, контраст и тип (правилно, меко, пръски, бучки, контрастни, уголемени, пунктирани, хоризонтални, вертикални или петна). Grain работи с 8 бита, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Grain е част от разширените филтри на Adobe Photoshop/Iliustrator

Graphic Design

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Grayscale

Този термин се отнася до цветова палитра, която използва само черно, бяло и нюансите на сивото между тях. Черно-белите филми са лесен пример за сива скала на практика.

Greyscale

Greyscale е цветова палитра, която използва само черно, бяло и различни нюанси на сивото.

Grid

В графичния дизайн, Грид е структура (обикновенно двуизмерна), изградена от серия прави линии които се пресичат (вертикални, хоризонтални и под ъгъл) или такива, които са огънати, служещи за подреждане на садържание. Те служат като ранмка, чрез която дизайнерът може да организира графичните елементи (снимки, глифове, параграфи и пр.) по рационален начин, лесен за възприемане. Елементите спрямо грида може да са върте, вън или частично в грида.

Grid – Видове

Manuscript Grid - Единичен Грид (книги, молби, административни документи и тн.) Column Grid - Колонен Грид (най-често вестници) Modular Grid - Модулен Грид (най-често списания и каталози) Hierarchical Grid - Йерархичен Грид, той има специфична логика спрямо контекста (разбъркана форма)

Gutter

Разтоянията между колоните, модулите в Грида.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео