Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква П

Пайка

Мярка за широчина, използвана в типографията и/или принт дизайна. 1 пайка = 12 points = 1/6 инч

Пантон

Система за съвпадение на цветове, използвана при определянето на печатарски мастила. Предварително смесени цветове, които се използват при печата и предпечата, за да се види реално как ще се получи предвидения цвят.

Паула Шер

Паула Шер е американски графичен дизайнер, писателка, преподавател по дизайн, и първата жена директорка в Пентаграма (дизайн студио), към което се присъединява през 1991г. -логото на Windows 8, Citibank, Highline -постери за "The Public Theater" За повече инфо, виж линка по-долу.

Пейдж

Жаргонно се използва когато става съпрос за уеб страница.

Перспектива (Perspective)

Графично изобразяване на 3D обекти в 2D пространство по начин наподобяващ начина, по който човешкото око ги вижда.

Пиксел

Пикселът е основният елемент на цифровото изображение.

Пиктограма

Пиктограмите използват картинки на обекти/предмети, за да изразят дадена идея. Напромер: картинка на светкавица означава електричество; картинка на бутилка означава напитка; картинка на вилица и нож означава място за хранене.

Подравняване

Постигане на баланс в текста чрез оформление. Има четири типични типографски подравнения - център, ляво, дясно и подравнено.

Портфолио

Портофилиото събира предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект и т.н.). Примерно дизайнерите, занимаващи се с уеб, създават свое уеб-портфолио, в което събират своите най-добри проекти (дизайни).

Потребителски Интерфейс (Визуален) Дизайн

Потребителският интерфейс е графичното оформление на приложение. Състои се от бутоните, върху които потребителите натискат, текста, който четат, изображенията, плъзгачите, полетата за въвеждане на текст и всички останали елементи, с които потребителят взаимодейства.

Правило На Третините (Rule Of Thirds)

Можете да приложите правилото на третините, като си представите мрежа 3 × 3, лежаща върху вашето изображение, след това подравнете обекта на изображението с водещите линии и техните пресечни точки (например поставяне на хоризонта върху горната или долната линия) или разрешите елементите на картината да преминават лесно от раздел към раздел. След като поставите мрежата си на място, местата, където линиите се пресичат една с друга, показват основните фокусни зони.

Правилото На Третините

Правилото на третините просто гласи, че ако вземете платно и го разделите на три еднакви размери на хоризонталните секции и на три еднакви вертикални секции (3х3), получената мрежа осигурява "карта", която ви помага да изберете къде да поставите дизайнерските си елементи. Всеки софтуерен графичен дизайн, който си струва, може да приложи правило на третините върху вашето платно и работа съответно, но решетките са достатъчно лесни, за да направите сами. Правилото на третините може да се приложи за всякакъв размер дизайн - самата мрежа не трябва да има някакви специални размери. То просто трябва да бъде разделено на три вертикални и три хоризонтални секции (3х3).

Предпечатни Проби

Предпечатните проби служат като споразумение между клиента, печатницата и цветово референтно ръководство за настройка на пресата преди окончателното отпечатване. Повечето проби са доказателство за предпечат. Основната цел на пробите е да служат като инструмент за проверка на клиента, че целия печатен тираж ще е както се очаква.

Преживяване На Марката

Дефиницията за преживяване на марката е колективните отговори, които индивид или група имат към дадена марка. Това може да включва емоции, взаимодействия, усещания, мисли или всякакъв друг вид реакция. Изживяването с марката е трайното впечатление, което една компания създава в клиентите или широката публика и как марката влияе на техните чувства и поведение.

Припомняне За Марката

Определението за припомняне на марката е колко вероятно е хората да запомнят вашата марка, продукти и услуги.

Прозрачност

Прозрачността понякога се нарича и непрозрачност. Тя е свързана с това колко светлина преминава през обект. Колкото по-ниска е непрозрачността – или колкото повече светлина може да премине през обект – толкова по-светъл и по-прозрачен е той. Колкото по-висока е непрозрачността - или колкото по-малко светлина може да премине през обекта - толкова по-непрозрачен е той.

Прости Примитиви

Това са основните геометрични фигури (квадрат, триъгълник, кръг, правоъгълник).

Профилиране

Всяко цветно устройство изобразява цветовете по различен начин. Профилирането измерва и записва това поведение в стандартизиран формат наречен цветови профил. Изполват се за софтуерно управление на цветовете при комбинация с други утройства. Профилът е валиден докато устройството поддържа същите параметри, както в момента на записването. Ако някой от тях се промени, профилът вече не съответвества.

Пункт

В типографията пункт е най-малката мерна единица, използвана за размер на шрифта. Равнява се на 1/72 инча (около 0.353 мм).
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео