Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Liana Zafeiri

4-Color Process

Процесът на комбиниране на четири основни цветове (циан, магента, жълто и черно). По този начин се създават палитра от композирани цветове от тези основни четири цвята.

A/B Testing

Известно още като разделно тестване. A/B тестването е практиката на сравняване на две версии на уеб страница с една променлива онлайн, за да се определи коя се представя по-добре. Например, разделяне на потребителите между двa призива за действие (Call to Action) единият от които казва „Започнете сега“, а другият „Започнете безплатния си пробен период“, след което се измерва процента на регистрация при всеки от вариантите.

A/B Тестване

Известно още като разделно тестване. A/B тестването е практиката на сравняване на две версии на уеб страница с една променлива онлайн, за да се определи коя се представя по-добре. Например, разделяне на потребителите между двa призива за действие (Call to Action) единият от които казва „Започнете сега“, а другият „Започнете безплатния си пробен период“, след което се измерва процента на регистрация при всеки от вариантите.

Accessibility In Design

Достъпността или достъпният дизайн е процес на проектиране, който позволява на хората с увреждания да взаимодействат с даден продукт. Това означава проектиране за хора, които страдат от различни състояния като: далтонизъм, слепота, глухота и хора с когнитивни увреждания, наред с други.

Affordance In Design

“Affordances” - това са "улики", които ни показват какво може да прави даден елемент. В потребителските интерфейси те ясно съобщават на потребителите какво може и какво не може да се прави на екрана.

Agile Approach

Постепенен подход към разработката на софтуер. Вместо да изгради целия продукт наведнъж, "Agile approach" го разделя на двуседмични цикли, по-малки части от потребителска функционалност, които наричаме „итерации“.

Analytics

Анализът измерва човешкото поведение на даден уеб сайт. Така дизайнерът разбира и интерпретира по-добре моделите на поведение при продуктите, които използва потребителя.

Animation Design

Част от графичния дизайн. ”Animation Design ”описва използването на движещи се дигитални изображения в дизайна. Mоже да се определи като изкуство за създаване на специални ефекти и други дизайни за различни форми на медии, включително видео игри, филми, социални медии. Повечето дизайнери на анимация избират специалност, върху която да се съсредоточат, като създаване на анимирани телевизионни предавания, игри, създаване на компютърно генерирани изображения или създаване на специални ефекти.

Apex

В типографията, това е горната точка на буква, където две черти се съединяват (серщат). Пример за това е главната буква A, при която на върха се срещат лявата и дясната черта. Върхът може да бъде остър, тъп или заоблен и е отличителна черта за някои шрифтове.

Ascenders

В типографията “ascender” е частта от малката буква, която се простира над средната линия на шрифта. Тоест частта от малката буква, която е по-висока от x-височината на шрифта. В латинската азбука тези букви включват b, d, f, h, i, j, k, l и t.

Avatar

Аватарите представляват икони или фигури, които са репрезент на определен потребител в онлайн пространството и/или във видеоигра.

Aвторско Право

Авторското право в общ смисъл е правото на автора върху произведението му, като то бива третирано в неимуществен и имуществен аспект. Първият осигурява признание на автора, а вторият - извличане на материални облаги. Правото на авторa дава защита на създателя на материала, за да се предотврати използването без изрично разрешение или потвърждение нa създателя.

Back-End Developer

Back-end разработчиците са експертите, които изграждат и поддържат механизмите, които обработват данни и извършват действия на уебсайтове. Те участват в съхранението на данни, сигурността и други функции от страна на сървъра, които не можете да видите.

Backlog

Това е списък със задачи за изпълнение. Списъкът е с приоритети и в идеалния случай задачите ще трябва бъдат изпълнени в посочения ред

Balance

Този термин се отнася до разпределението на визуалните елементи в дизайна. Балансираният дизайн обикновено е привлекателен визуално, но небалансираната графика може да се използва, за да насочи окото към най-важната информация.

Bento Menu

Наречено на японски тип кутия за обяд, чиято опакова подрежда ястията в спретнати секции, менюто „Βento“ прилича на решетка “grid”. Предоставя преглед на множество елементи наведнъж. Често се използва за отваряне на меню с различни приложения, решения или функции в рамките на един и същи продукт, като може бързо да се превключва между тях. Тази икона се намира в горния десен ъгъл на GOOGLE.

Bowl

Това са кръглите или елипсовидни форми, които представляват основната форма на буквите, като C, G, O - в главните букви и b, c, e, o, p в малките букви.

Breakpoints

“Breakpoints” са предварително зададени диапазони в размерите на екрана, като при промяна на техните параметри, ще се изискат и конкретни промени в създаденото оформление.

Card

Картите са компонент на потребителския интерфейс, включващ съдържание и действия касаещи една обща тема. С квадратна или правоъгълна форма, те имат вид на визитна картичка и могат да включват бутони, текст и изображения. Целта зад това е да се избегнат дълги текстове и да се изобрази повече сканируемо съдържание. Въпреки че потребителите може да не са запознати с концепцията на картата от гледна точка на дизайна, те веднага знаят как да ги използват, тъй като те са идентични с физическите карти.

Carousel User Interface

Част от интерфейс, който показва информацията чрез набор от елементи, които можем да плъзгаме или по някакъв начин да преместваме, като по този начин сменяме изгледа. Може да бъде слайдшоу от изображения, текстове, видеоклипове или комбинация от всички тях.
1 2 3 11
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео