Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква S

Saas Software As A Service

Софтуерът като услуга или SaaS е модел за разпространение на софтуер, при който софтуерът се лицензира на абонаментна основа и се хоства на външни сървъри. Абонираните потребители имат достъп до него чрез мрежата

Sans Serif

"Sans" буквално означава "без", а Санс Серифните шрифтове не включват допълнителните одебелявания и криви в края на буквите каквито имат Серифните

Saturation

Saturation е степента на интензивност и жизненост на цвета. Например, цветът с слабо насищане може да изглежда по-блед и избелял, докато по-силно наситеният цвят може да изглежда по-жизнен и цветен. Виж линка с пример за Saturation.

Scale

В дизайна Scale / Мащабът се отнася до размера на обект във връзка с друг обект. Два елемента с еднакъв размер могат да се разглеждат като равни. Докато елементите с ясна разлика в размера са склонни да се разглеждат като различни. Когато съставяте дизайн, помислете как можете да използвате мащаба, за да ви помогне да илюстрирате значението зад композицията си. Вземете по-долу примера; по-големият кръг изглежда по-влиятелен и по-важен от по-малкия. Може дори да кажете, че по-малкият кръг може да е малко плах или срамежлив.

Scaling

Мащабът се отнася до относителния размер на елемент на дизайна в сравнение с друг елемент. Както пише дизайнерът Стивън Брадли, „един обект няма мащаб, докато не се види в сравнение с нещо друго“.

Scanning Patterns

Когато планират оформлението на уеб страница или приложение, дизайнерите трябва внимателно да изберат разположението на важен текст или изображение, за да се съобразят със стиловете на „сканиране“ на читателите. Джейкъб Нилсен провежда проучване, с което заключва, че хората обикновено сканират съдържанието в уеб пространството. Двата основни модела на сканиране са: F модел – Чрез сканиране на страница хоризонтално и четене отляво надясно, отново наляво, надолу и отляво надясно, потребителите четат във F-образна форма. Z модел – Чрез сканиране на страница отляво надясно, диагонал надолу, отляво надясно, потребителите четат в зигзаг или Z-образна форма.

Screencast Video

В същността на Screencast video стои заснемане на екрана на компютър или телефон, на който се показва как работи определена услуга или продукт.

Script

Скрипт шрифтовите са такива букви или цели семейства шрифтове, които са базирани на исторически или модерни стилове на почерк и са по-меки от традиционните шрифтове.

Search Engine

Софтуерна програма или скрипт, достъпна чрез Интернет, която проверява документи и всякаква форма на информация за налични ключови думи и връща като резултат всички намерени документи (и информация), които съдържат тези думи. Едни от най-популярните такива програми в момента са Google, Bing и Yahoo.

Search Engine Optimization (Seo)

Практика, която цели да увеличи количеството и качеството на трафика към даден уебсайт, чрез генериране на резултати от органично (безплатно) търсене на Интернет пространството, изпълнено от уеб търсачките (search engines). Общата оптимизацията е многопластов процес и се постига чрез оптимизиране на редица фактори, които изграждат крайното присъствие и откриваемост на уебсайта в Интернет.

Search Field

Полето за търсене позволява на потребителите да въведат ключова дума, фраза или заявка, за да търсят в индекс и да намерят най-подходящите резултати. Полетата за търсене обикновено са едноредови текстови полета – понякога с изображение на лупа вътре – и идват с придружаващ бутон за търсене.

Secondary Button

Вторичният бутон е една степен по-маловажен от основния бутон. Присъствието му трябва да бъде визуално по-малко доминиращо от това на основния бутон и не трябва да се сблъсква с неговия външен вид.

Seo

SEO или Search Engine Optimization, e съвкупност от стратегии, техники и тактики с цел да увеличи трафика на определен уебсайт (да увеличи посещаемоста) чрез получаване на по-високо разположение на страницата с резултати от търсенето на търсеща машина (SERP) - включително Google, Bing, Yahoo и други търсачки.

Serif

Серифът e одебеляването или кривите, в края на буквите от едно "семейство". Шрифтовете които имат тези елементи се наричат Серифни.

Serp

Страницата с резултати от търсенето (SERP - Search Engine Result Page) е страницата, показвана от търсещата машина (Google, Yahoo, Dir.bg и тн.) в отговор на заявка от търсещия. Основният компонент на SERP е списъкът с резултати, които се връщат от търсещата машина в отговор на заявка за ключова дума, въпреки че страницата може да съдържа и други резултати, като например реклами.

Shade

Резултатът от чист нюанс с добавено черно.

Share Button

Бутонът за споделяне се използва за споделяне на страница или продукт до други акаунти в социалните мрежи. Всеки акаунт в социалната мрежа е представен от собствено лесно разпознаваемо лого.

Short-Form Video

Short-form видеата обикновено са с продължителност по-малка от 10 минути и целят да провокират някаква реакция или да вдъхновят гледащия.

Sidebar

Страничната лента може да бъде видима или прибрана и показва меню с навигационни действия или съдържание отстрани на уеб страница или приложение.

Sitemap

Списък с всички страници съдържащи се в един уебсайт. Сайтмап е важен елемент от структурата на уебсайта, защото предоставя информация за неговото съдържанието, включително всички URLs на страниците, която иначе би била неоткриваема чрез нормалната работа на уеб търсачките (search engines). Това спомага откриваемостта на уебсайта от потребителите.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео