Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква Ф

Фалта

Страница на торбичка или опаковка. Обикновено тази, която е малка и се сгъва. Пример - долната страна на самостоятелно стоящо саше с цип (ziplock). Или страниците на винилена пазарска чанта с платнени дръжки. Един вид - страните, които се сгъват и не са основен дизайн.

Филамент

Към днешна дата, в дизайн сферата в България, под "филамент" най-често се разбира материалът, който служи за 3Д принтиране. Обикновено идва под формата на дебели пластмасови нишки, навити на ролка. Често използвани: PLA Filament ABS Filament

Флаер

Флаерите са един от видовете печатни продукти с широко разпространение и приложение. Представляват цветни листовки с индивидуален дизайн, представящи събитие или дейност, стоки или услуги. Флаерите не се сгъват. Обикновено се печатат на тънка хартия около 90 - 115 гр. Флаерът може да е имиджов или информационен, да съдържа цени или само да описва данните и преимуществата на продукта.

Флаш

или "flash" e уеб технология от близкото минало (1997-2017), която се използва за анимация. Основно за уеб банери и за уебстраници. Характеризира се с това, че вътре във файла може да се изобрази всичко, но е "нечетивно" за Google и не се индексира добре. Също така не се представя добре на мобилни устройства и е тежко за зареждане. Заместено е от технологиите HTML5 и WebGL, който възпроизвеждат почти всички анимации към момента в интернет (,които не са видео клипове). Бележка: в момента набира популярност и друг формат за векторна анимация, наречен lottie / lottieFiles .

Фонт

В типографията: Пъленият набор от знаци (в това число всички букви на азбуката, пунктоационни знаци и други специални знаци, изключвайки характеристики като bold и italic), които споделят един и същи тайпфейс (typeface), размер и стил. В ежедневието думите фонт (font) и тайпфейс (typeface) се използват погрешно взаимнозаменяемо когато се говори за шрифт. Докато тайпфейс е събирателният дизайн, имащ общи характеристики на всички знаци в дадения набор, то фонт е конкретното проявление на даден стил и размер на този тайпфейс. Пример: Franklin Gothic Medium, 12 points е фонт, Franklin Gothic e тайпфейс.

Формуляр

Формулярите са съпътстваща част от живота ни. Онлайн формулярите, както и всички останали, се попълват от потребителите с цел подаването на определена информация. Често срещан пример е попълването на адрес за доставка при онлайн поръчки.

Фотошоп

Програма на Adobe, която работи с растерни изображения (изградени от Пиксели). Софтуерът позволява на потребителите да маниполират, режат, сменят световете, комбинират и още редица други неща с дигиталните изображения. Програмата е много разпространена след профисионалните фотографи и дизайнери.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео