Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Antoniya Nemtserova

Analogous Colors

Цветова схема, изградена от три цвята, които стоят един до друг в цветното колело.

Banner

Наричан също banner ad, това е, в общият случай, правоъгълно рекламно каре, разположено над, под или в страни на основното съдържание на уебстраница. Banner е свързан с уебсайта на рекламодателя, затова кликване върху банера дава достъп до продуктите или суслугите, които са рекламирани чрез него. Съвременните технологии дават възможност банерите да съдържат аудио и видео, наред с текст и изображения.

Bleed

Отпечатан текст и/или изображение, които достигат ръба на страницата, след като тя е била подрязана.

Browser/ Web Browser

Софтуерна програма, която спомага достъпа, изтеглянето и визуализирането на информация от интернет, която може да е под формата на текст, изображения и/или видео. Браузерът намира търсената информация посредством така наречения URL (uniform resource locator), въведен от ползвателя, след което превежда информацията от търсената уеб страница от HTML (the main markup language for web pages) на разбираем за човешкия мозък език.

Caliper

1.Дебелината на хартията, изразена в една хилядна от инча, страница на инч (ppi), микрон или страница на сантиметър (ppc) 2. Устройство, прикрепено към печатна преса, което улавя двойни страници по време на принтиране или липсващи подложки измежду принтираните страници

Cap Line

В типографията: Въображаемата линия, която маркира горната граница на главните букви, както и на асендърите на някои малки букви.

Captcha

Акроним на C(ompletely) A(utomated) P(ublic) T(uring) (Test to Tell) C(omputers and) H(umans) A(part)- автоматизиран тест, чрез който се проверя дали човек, а не компютър, използва дадената система или уебсайт, при който се очаква потребителят да въведе набор от случайно избрани изображения, букви и/или цифри или да реши проста задача в посочено поле; обикновено captcha се използва като мярка за сигурност срещу извличане на информация от външен софтуер.

Conversion Rate (Of Website)

Конверсия е коефициент, показващ броя на посетителите на даден уебсайт, които са предприели някакво желано действие (KPI- key performance indicator), продиктувано от целите на уебсайта. Най-често срещаните желани действия (KPIs) са извършена покупка, регистрация на уебсайта, стартиране на уеб абонамент, преглеждане на голям обем информация в уебсайта, сваляне на trail версия на софтуер, който се продава там, записване на кредитна информация в базата данни на уебсайта и др. По-високият коефициент е индикатор за добре работещ уебсайт, който предоставя задоволително UX (user experience) ниво.

Cpm (Cost Per Mille)

Също така познат като Cost Per Thousand (стойността на всеки 1000) е термин в маркетинга, който показва цената на всеки 1000 рекламни импресии на дадена уебстраница. Ако CPM е 2 лв. това означава, че всеки 1000 показвания на рекламата на страницата струват на рекламодателя 2 лв.

Ctr (Clickthrough Rate)

Коефициент, използван в рекламата, показващ колко често видяна реклама на уебстраница бива реално кликвана и нейното съдържание проверявано. Този коефициент служи за измерване колко ефективна е дадена реклама по отношение на подбраниете ключови думи. CTR е равен на броя на кликвания върху рекламата разделен на броя на нейните виждания (т. нар. импресии), т.е. ако на всеки 1000 импресии има 5 кликвания, то CTR e 0.05%. По-висок коефициент показва по-успешно привлечен интерес към рекламата.

Dynamic Banner Ads

Този термин се отнася до банери, чието съдържание се адаптира към поведението на всеки потребител. Това е успешен начин да се ангажира потребителският интерес, тъй като изборът на показваните реклами се базира на предпочитанията на индивидуалния потребител. Динамичните банери спомагат за увеличвние на конверсията.

Editor/ Html Editor

Специализиран софтуер, който позволява да се пише HTML код. Предимствата на този вид редактор пред обикновения текстови редактор е увеличената продуктивност и по-високата функционалност на първия. Някои HTML редктори дори предоставят възможността да се работи/ редактира в режим WYSIWYG (What You See Is What You Get или Каквото Виждаш, Това Получаваш), което показва как би изглеждал уебсайта, видян през уеб браузер в момента на редакцията/създаването му.

Favicon

Малко изображение, обикновено 16х16 пиксела, разположено от ляво на уеб адреса в address bar-a на уеб браузера. Фав иконата служи за графично представяне на уебсайта, който е посетен в момента и обикновено е добра идея да бъде изградена в стила на логото и/или темата на уебсайта, който представлява, за да могат потребителите лесно и бързо да разпознават идентичността на сайта.

Font

В типографията: Пъленият набор от знаци (в това число всички букви на азбуката, пунктоационни знаци и други специални знаци, изключвайки характеристики като bold и italic), които споделят един и същи тайпфейс (typeface), размер и стил. В ежедневието думите фонт (font) и тайпфейс (typeface) се използват погрешно взаимнозаменяемо когато се говори за шрифт. Докато тайпфейс е събирателният дизайн, имащ общи характеристики на всички знаци в дадения набор, то фонт е конкретното проявление на даден стил и размер на този тайпфейс. Пример: Franklin Gothic Medium, 12 points е фонт, Franklin Gothic e тайпфейс.

Glyph

В типографията: Нестандартна, понякога декоративна вариация на буквата, която е идва като допълнение към основния шрифт.

Iframe

HTML документ поставен в друг HTML документ, което позволява съдържанието от различен източник да бъде показвано на уебстраница

Impression

Единица, ползвана в рекламния бизнес, която изразява количествено колко пъти дадената реклама е показана в банер полето на уебсайта. Количествено импресиите се измерват с така нар. cost per mille (CPM), където mille представлява 1000 импресии (или показвания). Изразено като пример- ако CPM на дадена реклама в банер е 5 лв., то собственикът на уебсайт би получавал 5 лв. на всеки 1000 показвания на тази реклама.

Joint

В типографията: Връзката на щриха и вертикалната основа на дадена буква. Пример: буквата Е има три joints (свръзки) на местата, където вертикалната основа се свързва с трите хоризонтални щриха.

Ligature

В типографията: Две или повече букви, които са свързани, така че образуват един писмен знак Самата връзка между буквите, която има главно декоративна цел се нарича gadzook [гадзук].

Monochromatic Colors

Цветове, принадлежащи на цветна схема изградена от един (базов) цвят и неговите сенки (цвета с добавено черно), отенъци (цвета с добавено бяло) и нюанси (с добавени бяло и черно едновременно).
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео