Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква V

Vanishing Point (Убежна Точка)

Въображаема точка, в която успоредните в тримерното пространство линии се сливат при тяхното двумерно изобразяване. При чертаене на линейна перспективата могат да се използват геометрични построения с нула, една, две, три, четири и дори повече убежни точки.

Vanishing Point Filter

Филтър, който ефективно редактира изображения, които имат перспективни равнини (правоъгълни повърхности, които изглежда стават по-малки, когато се приближават до хоризонта). Използва се във Фотошоп.

Vector Image

Векторното изображение е мащабируем графичен формат. За разлика от растерните изображения, той не разчита на мрежа от пиксели, за да формира графиката, което облекчава проблемите с пикселизацията, когато изображението се преоразмерява.

Version

Всеки софтуер търпи развитие и промени. За да се различават промените по софтуера, се обозначават с версии. Като основната информация, която се предава е за това коя версия е по-нова. Освен откъм хронологична гледна точка, версиите дават възможност да се проследи добавянето на нови функционалност, както и изчистването на бъгове.

Vfx

Визуалните ефекти (съкратено VFX) са генерирани извън филма изображения, с цел да се създаде среда, която изглежда реалистична, но би била опасна, скъпа, непрактична за заснемане с камера или дори несъществуваща в реалния живот. Едни от най-иновативните технологии за визуални ефекти са въведени от Джейс Камерън (филмите Аватар и Титаник), но като цяло софтуерите за анимация и композиране са все по-достъпни и за независимото кино.

Virtual Reality (Vr)

Виртуална реалност е реалистичен триизмерен образ или изкуствена среда, в която преживяването изглежда толкова реално, че потребителя я възприема и дори взаимодейства с нея, сякаш е в реалния свят. VR се създава, чрез комбиниране на интерактивен хардуер и софтуер, които я пресъздават по такъв начин, че потребителя да изключи всякакво съмнение и я приема като реална.

Visual Culture

Визуалната култура е аспектът на културата, изразен във визуални образи. Много академични области изучават този предмет, включително културни изследвания, история на изкуството, критична теория, философия, медийни изследвания, глухи изследвания и антропология.

Visual Design

Визуалният дизайн е свързан с прилагането на текст, цветове и изображения по начин, който подобрява дизайна или взаимодействието. Като област, той „надгражда“ дизайна на потребителския интерфейс (UI). Визуалният дизайн взема предвид естетиката на при създаването на приложение или уебсайт. Има голямо припокриване между визуалния дизайн и дизайна на потребителския интерфейс, но едно общо разграничение е, че визуалните дизайнери вземат предвид цялостната визуална марка и идентичност, вместо да се фокусират върху отделни дизайни.

Visual Hierarchy

Визуалната йерархия е принцип на уеб дизайна, при който елементите са подредени така, че да показват реда на тяхната важност. Чрез структурирането на визуални атрибути, като икони на менюта, потребителите могат лесно да разберат информацията и да не се изгубят, опитвайки се да знаят къде да търсят на дадена страница. Резултатите са подобрено потребителско изживяване. Освен това стратегическото и логично оформление на елементите на сайта влияе върху възприятията на потребителите и ги насочва към желаните действия.

Volume (Of Web Traffic)

Обемът на трафика представлява размерът на трафикa (под формата на импресии или посещения на уебстраница) на даден уебсайт за определен период от време.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео