Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква H

Hamburger Menu Icon

С три хоризонтални линии с еднаква дължина, подредени една върху друга, менюто изглежда като хамбургер. Тази много често използвана икона обикновено се намира в горния ъгъл на приложението. Когато се щракне, същото се отваря като чекмедже, разкривайки списък с множество връзки за навигация.

Harmony

Използването на дизайнерски елементи, които работят заедно, за да създадат приятно и единно цяло, често използвано за създаване на усещане за визуален интерес и баланс.

Header

"Header" или Хедър на уебсайта е една от най-ценните области на уебсайта. Той се намира в горната част на страницата и се показва на всяка страница на уебсайта, с изключение на шаблоните за продажби или целевите страници. Обикновенно на него се намира най-важната информация като менюта, контакти, кошницата за в уеб магазините и др.

Headline

Това е заглавието на разказ, статия във вестник или списание, заглавие на уеб страница, което е с по-голям размер и дава същност на историята или статията която следва.

Heat Map

Топлинната карта е графично представяне на областите на даден продукт, които получават най-голямо внимание от страна на потребителя. Те използват цветови спектър от топло към студено, за да покажат къде точно най-често или най-рядко „ходят“ потребителите.

Hero Image

В уеб дизайна Hero Image представлява голям уеб банер, който е на видно място на уеб страница, обикновено на началната страница (Home page / Index page). Hero Image често е първото нещо което посетителят среща на сайта и тя представя преглед на най-важното съдържание на сайта. Тя се състои от изображение и текст и може да бъде статичен или динамичен тип (например ротационен списък с изображения (Салйдер/Slider) и / или теми).

Hex

"Hex" е шест знакова комбинация от букви и цифри, което се използва в HTML, CSS и различни софтуерни приложения, която представлява цветовете. Понятието се среща още като "Hexadecimal Colors". Също така Хекс стойностите се поддържат от всичко браузъри. Те се изразяват със следния код #RRGGBB, който означава следното - RR (red), GG (green) and BB (blue), и варира между стойностите от 00 до FF с което се изразява интензитета на отделните цветове. Например #0000FF показва синьо, защото стойноста на синьото е на максимум "FF", а на останалите цветове на минимум "00".

Hierarchy

Типографската йерархия е съществена част от всеки дизайн или оформление и дори ако не сте запознати с този термин, бъдете сигурни, че сте виждали йерархия в действие на всеки уебсайт, вестник или списание. Типографската йерархия е система за организиране на текст, която установява ред на важност в данните, позволявайки на читателя лесно да открие това, което търси, и да се ориентира в съдържанието. Типографската йерархия помага на читателя да види къде започва и завършва раздел, като същевременно му позволява да изолира определена информация въз основа на последователното използване на един и същ стил в целия текст.

High Definition / Hd

High Definition означава висока степен на детайлност в изображение или екран (1080p).

High Dynamic Range (Hdr) – Висок Динамичен Обхват (Hdr)

Команда, която комбинира снимки с различна експозиция, за да създаде композит с много по-голям диапазон от тонални детайли, отколкото може да бъде уловен в една снимка. Използва се във Фотошоп.

High Pass

High Pass оцветява в сиво зоните от изображението, където интензитетът на пикселите се променя бавно (ниска честота) и запазва областите, където цветовете се променят в определения радиус. High Pass работи с 8-битови, 16-битови, 32-битови, RGB, сива скала, CMYK и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции. High Pass е част от разширените филтри на Adobe Photoshop

Histogram

Графично представяне на разпределението на тоновете в дигитално изображение. Хистограмата изобразява броя пиксели за всяка тонална стойност и служи за анализиране и управление на цялостното тонално разпределение.

History Panel

Една от най-важните функции на редактора на изображения е възможността да отмените това, което току-що сте направили. Независимо дали сте направили грешка или просто сте искали да опитате различен подход или техника, панелът с хронология предоставя хронологичен списък на редакциите, които сте направили. Наличието на възможност за отмяна на редакциите ви прави по-склонни да експериментирате. Стандартният брой състояния, които можете да накарате да се показват в панела за история, е 20, въпреки че можете лесно да промените това в менюто на Photoshop.

Home Page

Начална страница на сайт, наричана още “главна” или “входна”. Тя представлява своеобразен център на информацията и обикновено е записана във файл с име index.html.

Homepage

Началната страница по същество е корицата на уебсайта. Обикновено това е най-уникалната страница, която дава на посетителите незабавна представа каква е организацията, продукта (услугата). Началната страница също ги насочва към друга важна информация, касаеща вътрешните страници на уебсайта.

Hover State

Състоянието на задържане (наричано също състояние на преобръщане) е лека анимация, която се задейства, когато потребителят постави курсора си върху връзката. Това помага да се гарантира, че посетителите на сайта знаят върху какво могат и върху какво не могат да кликнат в целия сайт. Състоянието на задържане може да бъде обозначено с бутон, който променя цвета си, или с цели дизайнерски елементи, които се движат или изчезват навътре и навън.

Hsl

HSL е съкращение от Hue, Saturation, Lightness (Нюанс, Наситеност, Светлина). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна. В модела HSL цветовете се описват чрез три основни характеристики: Нюанс (Hue): Представлява цветовия тон и се изразява в степени по цветовия кръг. Той определя основния цветови оттенък, като червено, зелено, синьо и т.н. В модела HSL, нюансът се представя като числова стойност между 0° и 360°. Наситеност (Saturation): Описва интензивността или чистотата на цвета. По-голяма наситеност означава по-ярък и наситен цвят, докато по-ниска наситеност представлява по-пастелен или блед цвят. В модела HSL, наситеността се представя като процентна стойност между 0% и 100%. Светлина (Lightness): Описва яркостта или светлото на цвета. По-голяма светлина представлява по-светъл цвят, докато по-ниска светлина представлява по-тъмен цвят. В модела HSL, светлината се представя като процентна стойност между 0% (черно) и 100% (бяло). Моделът HSL е полезен за управление на цветовете и техните характеристики. Позволява на дизайнерите да променят и настройват цветовете с лекота, като манипулират нюанса, наситеността и светлината на цветовете, за да постигнат желания ефект и визуално впечатление.

Hsla

HSLA е разширение на цветовия модел HSL (Hue, Saturation, Lightness) с добавена прозрачност (Alpha). Това е цветови модел, който се използва за представяне на цветове в компютърната графика и уеб дизайна, позволявайки да се контролира прозрачността на цветовете. Alpha определя степента на прозрачност на цвета и се изразява като числова стойност от 0 до 1, където 0 означава напълно прозрачност, а 1 означава напълно непрозрачност. Стойностите между 0 и 1 позволяват да се контролира степента на прозрачност на цвета. HSLA е особено полезен, когато се работи с прозрачни или полупрозрачни елементи в дизайн или интерфейс. Това позволява контрол върху видимостта и слоевете на цветовете, което е полезно за създаване на ефекти като плавен преход между цветове или смесване на цветове с фон.

Html / Hypertext Markup Language

HTML е език за програмиране, който се използва за създаване на на статични уеб страници.

Hue

Всъщност, отенъка (Hue) е начинът по който се описва цвета сам по себе си. Отенък може да бъде всеки цвят. Например , червено, синьо и жълто са все отенъци.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео