Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква H

Header

"Header" или Хедър на уебсайта е една от най-ценните области на уебсайта. Той се намира в горната част на страницата и се показва на всяка страница на уебсайта, с изключение на шаблоните за продажби или целевите страници. Обикновенно на него се намира най-важната информация като менюта, контакти, кошницата за в уеб магазините и др.

Headline

Това е заглавието на разказ, статия във вестник или списание, заглавие на уеб страница, което е с по-голям размер и дава същност на историята или статията която следва.

Hero Image

В уеб дизайна Hero Image представлява голям уеб банер, който е на видно място на уеб страница, обикновено на началната страница (Home page / Index page). Hero Image често е първото нещо което посетителят среща на сайта и тя представя преглед на най-важното съдържание на сайта. Тя се състои от изображение и текст и може да бъде статичен или динамичен тип (например ротационен списък с изображения (Салйдер/Slider) и / или теми).

Hex

"Hex" е шест знакова комбинация от букви и цифри, което се използва в HTML, CSS и различни софтуерни приложения, която представлява цветовете. Понятието се среща още като "Hexadecimal Colors". Също така Хекс стойностите се поддържат от всичко браузъри. Те се изразяват със следния код #RRGGBB, който означава следното - RR (red), GG (green) and BB (blue), и варира между стойностите от 00 до FF с което се изразява интензитета на отделните цветове. Например #0000FF показва синьо, защото стойноста на синьото е на максимум "FF", а на останалите цветове на минимум "00".

Hierarchy

Типографската йерархия е съществена част от всеки дизайн или оформление и дори ако не сте запознати с този термин, бъдете сигурни, че сте виждали йерархия в действие на всеки уебсайт, вестник или списание. Типографската йерархия е система за организиране на текст, която установява ред на важност в данните, позволявайки на читателя лесно да открие това, което търси, и да се ориентира в съдържанието. Типографската йерархия помага на читателя да види къде започва и завършва раздел, като същевременно му позволява да изолира определена информация въз основа на последователното използване на един и същ стил в целия текст.

High Definition / Hd

High Definition означава висока степен на детайлност в изображение или екран (1080p).

Histogram

Графично представяне на разпределението на тоновете в дигитално изображение. Хистограмата изобразява броя пиксели за всяка тонална стойност и служи за анализиране и управление на цялостното тонално разпределение.

Home Page

Начална страница на сайт, наричана още “главна” или “входна”. Тя представлява своеобразен център на информацията и обикновено е записана във файл с име index.html.

Html / Hypertext Markup Language

HTML е език за програмиране, който се използва за създаване на на статични уеб страници.

Hue

Всъщност, отенъка (Hue) е начинът по който се описва цвета сам по себе си. Отенък може да бъде всеки цвят. Например , червено, синьо и жълто са все отенъци.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео