Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква R

Radar Graph Tool – Инструмент За Радарна Графика

Инструмент за графика, който показва информация (сравнявайки набори от стойности в дадени точки) в кръгъл формат, известен също като уеб графика. Да не се бърка с кръгова графика. Използва се в Илюстратор.

Radial Design

Дизайн, при който елементите се разпростират от централна фокусна точка в посока навън към външните граници на документ/поле.

Radio Buttons

Радио бутоните са малки кръгли бутони, които се използват, за да позволят на потребителя да избира по един елемент всеки път. Те могат да бъдат объркани с квадратчета за отметка, които позволяват на потребителите да кликват върху няколко елемента наведнъж.

Ral Color Standard

Цветови стандарт за смесване на цветове и тяхното съгласуване. Създаден е в Германия в института "RAL". Използва се предимно за лакиране и прахово покритие, както и е производството на панели за пластмаси. Чрез Рал стандарта имитирането от не оторизирани производители става много трудно. Тества се като под различни светлинни източници обектът показва различен цвят.

Raster Image

Растерното изображение представлява графика, която се състои от мрежа от пиксели, като всеки пиксел има стойности за цвят, нюанс, наситеност и прозрачност. За разлика от векторните изображения, тези графики не се мащабират добре и променят качеството си - изображенията се „пикселизират“.

Rasterize

Ефект, който преобразува векторна работа в растерни изображения. Често се използва за подготовка на произведения на изкуството за импортиране в друга програма. Използва се в Илюстратор.

Ratio

Ratio, или иначе казано Рейшио :) означава съотношени, отношени, пропорция. Среща се в дизайна като Aspect Ratio, Golden Ratio или когато става въпрос за връзката между два обекта и тяхното съотношение един към друг.

Raw

Формат на растерно изображение, най-подходящ за необработени данни от цифрови камери.

Readability

Readability или Четливост е мярката за това колко лесно е да се разграничи една буква от следващата. Чистотата има много общо с избора ви на шрифт и начина, по който го използвате, т.е. по-простите серифни или санс серифни шрифтове обикновено са по-добри за по-малки "Боди Копита" (основно съдържание).

Redesign

Редизайнът е услуга за промяна на вече съществуващ уеб Редизайнът се налага ако старият сайт има нужда от освежаване или добавяне на нови функции.

Refactoring

Рефакторингът е процесът на почистване и подреждане на кода, без да се засяга функционалността, като по същество се повишава качеството му. Това не се прави наведнъж, а по-скоро на малки, постепенни стъпки.

Refine Edge – Усъвършенстване На Ръба

Опция за омекотяване на ръбовете на селекция чрез регулиране на опции като гладки, перови и обеззаразяващи цветове. Използва се във Фотошоп.

Rem

Rem е единица за измерване, която се използва в CSS за задаване на размери на елементи. Тя се базира на размера на шрифта на основния :root елемент ( елемента), вместо да зависи от размера на шрифта на родителския елемент, както е при единицата em. Когато използвате rem, стойността на 1rem представлява размера на шрифта на елемента. Ако размерът на шрифта на елемента е 16px, 1rem ще бъде равно на 16px. Еднo от основните предимства на rem е, че позволява лесно мащабиране на размерите на елементите, като се запазва пропорционалното отношение спрямо базовия размер на шрифта. Това е особено полезно при разработката на web sites, които трябва да бъдат лесно приспособими за различни устройства и екрани. С помощта на rem можете да задавате размери на шрифтове, падинги, маргини и други свойства на елементите във връзка с размера на шрифта на базовия елемент, което улеснява гъвкавостта и скалируемостта на уебсайта.

Rendering

Рендериране или синтез на изображения е компютърно генериране на образ от 2D или 3D модел. Моделът или сцената могат да съдържат различни компоненти – геометрия, гледна точка (камера), текстури, осветление, сенки и т.н. Тази информация се обработва (калкулира) от рендиращ софтуер, който я трансформира в дигитално изображение.

Repetition

Използването на повтарящи се дизайнерски елементи, като форми, цветове или шарки, за създаване на усещане за единство, ритъм и визуален интерес.

Resolution

Разделителната способност определя броя пиксели, които могат да бъдат показани по ширина и по височина на компютърния екран. Към настоящия момент най-разпространената разделителна способност е 1280 x 1024 пиксела. Уеб сайт пригоден за по-висока разделителна способност се вижда и на по-малки без да се скролира, но обратното не е валидно.

Responsive Design

Респонсив (отзивчив) дизайн е подход за изграждане на уеб страници, които променят изгледа на съдържанието в зависимост от устойството, на което потребителя ги разглежда – телефон, таблет, голям монитор и т.н. Изполват се медийни заявки, които детектират размера и ориентацията на медията (устройството) и мащабират текста, изображенията и подредбата в съответстие с размера на екрана.

Retina Display

Термин, въведен от Apple, който се отнася за мониторни устройства и монитори, които имат толкова висока резолюция и гъстота на пикселите (300 и повече пиксела на инч), че човешкото око е неспособно да разграничи отделния пиксел от нормална за гледане дистанция.

Retouch

Ретуширането на снимки е процесът на промяна на изображение, за да се подготви за окончателното представяне. По-конкретно, думата „ретуширане“ се отнася до всеки процес, използван за физическа промяна на изображението. Във фотографията ретуширането е за премахване на определени дефекти от изображението. То означава промяна и манипулиране на снимката извън контрола и възможностите на фотографа в камерата.

Retouching

Ретуширането на снимки е процес на промяна на изображение, за да се подготви за окончателно представяне. … Обикновено завършено след глобализирани корекции (като корекция на цветовете), ретуширането е полиране на изображение.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео