Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква Ц

Цветен Печат

В печата и пред печата, когато се иползва поне един нюанс на цвят.

Цветни Проби

Пълната цветна проба показва точно как изглеждат цветовете при действителното (окончателното) отпечатване. Цветните проби се подават преди печатните проби и осигуряват предпоследен шанс да се направят промени или да поправят грешките преди отпечатване.

Цветова Палитра В Потребителски Интерфейс

Цветовата палитра е малка комбинация от цветове, използвана за изграждане на нов дизайн. Дизайнерът на потребителския интерфейс ще ги използва, за да представи визуално марката, да бъде визуално приятна и да предаде информацията. Например червеното може да се използва за предупреждения или грешки, а зеленото може да се използва за успех.

Цветови Модел

Цветoвият модел е математически похват, чрез който цветовете се описват с цифрови стойност и определя взаимодействието между тях. Използва се като метод за описване, класифициране, сравняване и подреждане на цветове.

Цветово Пространство

Цветовото пространство описва средата, в която цветовете са представени, подредени, сравнени или изчислени. Средата може дабъде едно-, дву-, три- или четириизмерна и нейните компоненти (цветни канали) представляват стойности на интензитета. Цветовото пространство е практическа адаптация на цветови модел и определя цветовата гама, която може да бъде възпроизведена използвайки този модел.

Цветоотделяне (Color Separation)

Разделяне на изображение на цветните му компоненти за отпечатване (CMYK). Всеки цвят се прави на отделен филм (позитивен/негативен) съдържащ информация само за един цвят мастило.

Цицеро

Cicero или Цицеро е мерна единица, използвана в типографията в Италия, Франция и други континенталноевропейски страни, използвана за пръв път от Панарц и Сюйнхайм през 1468 г. за изданието на Epistulae ad Familiares на Cicero. Размерът на шрифта по този начин придобива името Цицеро. Той е 1/6 от историческия френски инч и е разделен на 12 точки, познат като френски точки или точки на Didot. Единицата cicero е подобна на английската pica, въпреки че френският инч е малко по-голям от английския инч. Има около 1.063 pica/cicero; като pica е 4.23333333 mm и cicero е 4.5 mm.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео