Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква Т

Таб

Елемент на graphic user interface (GUI), който служи за навигация из информацията, съдържаща се в уебстраниците. Таб-овете групират сходна информация в контекста на обща по-обширна тема, която (информация) е достъпна за потребителя или чрез кликване на всеки отделен таб, или чрез поставяне на курсора върху него. Таб-овете са удобен и ефективен начин да се пести място на уебстраницата, като в същото време се дава достъп на потребителите до голямо количество информация.

Табло На Настроенията

Това е визуален инструмент, който показва нашите концепции и визуални идеи . То е добре обмислено и планирано подреждане на изображения, материали, части от текст и т.н.,в композиция, което има за цел да предизвика или представи определен стил, идея, усещане или концепция.

Таг

В информационните системи Тагът е ключова дума или термин, считан като част от информацията (като например интернет маркер, изображение, запис на базата данни или компютърен файл). Този вид метаданни помага за описването на елемент и му позволява да бъде намерено, както в браузърите така и в отделните сайтове. Такговете също се използват в уеб сайтовете, когато се маркират и се слагат етикети на подобни елементи по даден критерий (цвят, форма, размер тн.) за да се ориентира потребителя по-лесно, без да търси между стотиците продукти в сайта. Най-общо казано те служат за касифициране и подреждане на информация от един и същи тип (блогове, постове, веб магазини и др.)

Тайпфейс

В типографията: Събирателният дизайн на букви, цифри и специалните знаци, който ги обединява в един шрифт; обиконовено typeface [тайпфейс] е част от семейство с координирани дизайни. Индивидуалните тапфейси са индентифицирани по името на семейството и последващ(и) термин(и), които определят стила, тежестта и широчината им. Пример: https://www.linotype.com/1308886/helvetica-family.html

Тегло На Шрифта

Тегло или плътност (чернота) на шрифта се нарича отношението на дебелината на щрихите спрямо височината на знаците. На български шрифтовете с малко тегло обикновено се наричат „светли“, а тези с голямо – „тъмни“. Например удебеленият шрифт има по-голямо тегло на шрифта.

Текстови Полета

Текстовите полета, много просто, позволяват на потребителите да въвеждат текст. Използвани във формуляри или въпросници, потребителите могат да въвеждат един или няколко реда текст.

Текстура

Една текстура се определя от повърхностните характеристики на вашето изображение. В дизайна можете да използвате текстури като плат и тухли, за да отразите реалният визуален облик на действителната текстура. За да добиете по-добра представа вижте линка по-долу.

Темплейт За Сайт

Темплейт за сайт /нарича се още тема, шаблон, макет/ е съвкупност от файлове, които визуализират съдържанието на сайта. Темплейтът за сайт представлява пакет от файлове за графичните елементи като бутони или менюта, съдържа файлове със записи за използваните цветове, шрифтове и т.н., и файлове в който е внесен код за самия сайт.

Теория За Цветовете

Цветовита теория създава логическа структура за цветовете. Тя три основни критерия: цветното колело, цветовата хармония и контекста на начина на използване на цветовете. Разбирането как да използвате различни цветове, за да предадете значението, е важна част от дизайна и маркетинга. Ако искате да научите още на Теорията за цветовете, вижте линка по-долу.

Тестване На Ползваемостта

Тестването на ползваемостта е изследователски метод, който позволява да се оцени колко лесен е даден продукт за използване, като се тества върху група представителни потребители.

Типография

Типографията е област в графичния дизайн, която се занимава с философията и естетиката на шрифтовете, и тяхната употреба. В детайли типографията обхваща оформлението на буквите и тяхното визуално въздействие чрез специфичните им характеристики: големина, разстояние между буквите, декоративни елементи, отстоянието между символите, съотношението главни малки букви и съотношението височина/ширина, и още характеристики.

Тифец

Селектиране по контура на елемент от изображението с цел допълнителна обработка - изрязване и поставяне в нова фонова среда; ретуш; преоразмеряване; прилагане на ефект; използване на обекта за монтаж, колаж и използване на ефекти и филтри

Тон

Светлината или тъмнината на елемент от дизайна. Тонът на нюанса може да се промени чрез увеличаване на нивото на неутрално сиво.

Топли Цветове

Топлите цветове се правят с червено, оранжево жълто и различни комбинации от тези цветове. Те дават приятелски, щастлив, уютен усещане.

Топлинна Карта

Топлинната карта е графично представяне на областите на даден продукт, които получават най-голямо внимание от страна на потребителя. Те използват цветови спектър от топло към студено, за да покажат къде точно най-често или най-рядко „ходят“ потребителите.

Трафик / Уеб Трафик

Уеб трафик е количеството данни, изпратени и получени от посетителите на уеб сайт. Това задължително не включва трафика, генериран от ботове (web robot). От средата на 90-те години уеб трафикът е най-голямата част от интернет трафика. Това се определя от броя посетители и броя посетени страници. Сайтовете наблюдават входящия и изходящия трафик, за да видят кои части или страници на сайта им са популярни и дали има видими тенденции, като например една конкретна страница, която се разглежда най-вече от хора в определена държава. Има много начини за наблюдение на този трафик и събраните данни се използват за подпомагане на структурирането на сайтовете.

Трейс / Трейсвам

Трейс, иначе казано на "проследим" или да начертаем нещо въз основа на друго, като го използваме за основа и рисъваме върху него. Има много начини за трейсване, но когато се използва този термин най-често става съпрос за прерисуване или скициране в някоя от популявните програми за чертане и рисуване като Photoshop и Illustrator. Прерисуването и чертането на лампа с оризова хартия също е Трейсване ама никой не ми казва така по нашите ширини. Има и софуери които могат да го правят вместо вас и да ви спестят доста време и работа.

Триадична Цветова Схема

Триадичната цветова схема използва три цвята, които са равномерно (симетрично) разположени около цветното колело. Триадичните цветове са склонни да бъдат доста живи, дори ако използвате бледо или ненаситени версии на вашите нюанси. За да използвате успешно хармонията на триадата, цветовете трябва да бъдат внимателно балансирани - нека доминира единият цвят повече,а другите два да са акцент.

Тъмбнейл

Умалена версия на оригинално изображение, която обикновено служи за по-лесното и бързо преглеждане на множество изображения и/или помага уебстраниците да бъдат зареждани по-бързо, тъй като по-малкият размер на изображенията не натоварва процеса на зареждане.

Търсачка/ Уеб Търсачка

Софтуерна програма или скрипт, достъпна чрез Интернет, която проверява документи и всякаква форма на информация за налични ключови думи и връща като резултат всички намерени документи (и информация), които съдържат тези думи. Едни от най-популярните такива програми в момента са Google, Bing и Yahoo.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео