Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква M

Mobile Web

Мобилната мрежа се отнася до използването на интернет чрез преносими мобилни устройства. Все по-често смартфони и други устройства с безжични структури за достъп до данни имат достъп до същия „пълен“ интернет, традиционно достъпен от настолни или преносими компютри.

Mobile-Friendly

Всеизвестен факт е, че все повече хора “сърфират” през мобилните си устройства. Ако един уебсайт не е оптимизиран, така че да се вижда еднакво добре на всякакви устройства, то значи е време за респонсив редизайн (responsive re-design). Което освен всичко друго, оказва влияние и в класирането му при търсения в google. Това е един от бързо изменящите се онлайн трендове.

Mock-Up

Реалистично представяне на това как ще изглежда дизайнът — умален или пълен модел на дизайна, използван за демонстриране, популяризиране и валидиране на дизайна. Също може да се нарече „доказателство“ на дизайна.

Mockup

В производството и дизайна мокъп е макет (модел) в умален или реален размер на дизайн или устройство. Създава се с цел демонстрация, оценка на дизайна, промоция и най-вече обратна връзка от потребителите.

Monochromatic Colors

Цветове, принадлежащи на цветна схема изградена от един (базов) цвят и неговите сенки (цвета с добавено черно), отенъци (цвета с добавено бяло) и нюанси (с добавени бяло и черно едновременно).

Monochrome

Цветова палитра, изградена от различни тоналности и нюанси само на един цвят. Това е подобно на скала на сивото, но обхваща всички цветове вариации на един цвят - например, можете да имате монохроматично изображение, което е изцяло в нюанси на червено.

Monospace

Monospace шрифт (известен също като фиксиран, с фиксирана ширина или непропорционален шрифт) е шрифт, чиито букви и знаци заемат едно и също хоризонтално пространство. Това го различава от шрифтове с променлива ширина, където буквите и интервалите имат различни ширини. Този вид шрифтове са обичайни за пишещи машини и за насищане на компютърен код.

Monospaced Typeface

Шрифт, при който всички знаци заемат еднакво хоризонтално пространство.

Mood Board

Mood board е тип колаж, състоящ се от изображения, текст и проби от обекти в композиция. Тя може да се основава на зададена тема или може да бъде произволно избран материал. Mood board може да се използва, за да дадете обща представа за дадена тема. Те могат да бъдат физически или цифрови и могат да бъдат "изключително ефективни" инструменти за презентация.

Moodboard

Това е визуален инструмент, който показва нашите концепции и визуални идеи . То е добре обмислено и планирано подреждане на изображения, материали, части от текст и т.н.,в композиция, което има за цел да предизвика или представи определен стил, идея, усещане или концепция.

Motion Graphic Design

Моушън графичният дизайн, известен също като моушън дизайн, е подмножество на графичния дизайн, тъй като използва принципи на графичен дизайн в контекста на създаване на филми или видео продукция (или други временно развиващи се визуални медии) чрез използването на анимационни или филмови техники. Примерите включват кинетичната типография и графики, използвани във филмови и телевизионни начални последователности, и лога за идентификация на станции на някои телевизионни канали.

Motion Graphics

Motion graphics или накратко mograph е вид анимация, в която присъстват движещи се графични елементи или текст, обкновено комбинирани с аудио за ползване в мултимедийни проекти. Това, което ги отличава от стандартната анимация, е че обикновено не са базирани на история или пресъздавани от герой, а по-скоро предстваляват анимирани абстрактни обекти и форми, като лога например. Именно заради тази характеристика, намират по-широко приложение в рекламата, видео ефекти, филми, телевизията , интерактивни приложения и т.н.

Move Tool

Инструмент в повечето програми на Adobe, който служи за преместването или хващането на определени елементи.

Multimedia Design

Дизайн на мултимедийни инструменти, като банери, презентации, рекламни клипове, сплаш скрийнове, онлайн игри и други, които позволяват интерактивно и атрактивно поднасяне на посланията. Чест похват в мултимедийните материали е употребата на звук.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео