Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Antoniya Nemtserova

Orphans And Widows

В типографията, единична дума (или част от дума), кратък израз или изречение в началото (orphan) или в края (widow) на страницата (или колоната), които внасят прекалено много бяло пространство в текста и по този начин нарушават доброто хоризонтално подравняване на текста. В допълнение тези частици текст пречат на добрата четливост и дразнат окото на читателя, затова такива текстове е задължително да бъдат редактирани.

Pica

Произнася се [пайка] Мярка за широчина, използвана в типографията и/или принт дизайна. 1 пайка = 12 points = 1/6 инч

Retina Display

Термин, въведен от Apple, който се отнася за мониторни устройства и монитори, които имат толкова висока резолюция и гъстота на пикселите (300 и повече пиксела на инч), че човешкото око е неспособно да разграничи отделния пиксел от нормална за гледане дистанция.

Search Engine

Софтуерна програма или скрипт, достъпна чрез Интернет, която проверява документи и всякаква форма на информация за налични ключови думи и връща като резултат всички намерени документи (и информация), които съдържат тези думи. Едни от най-популярните такива програми в момента са Google, Bing и Yahoo.

Search Engine Optimization (Seo)

Практика, която цели да увеличи количеството и качеството на трафика към даден уебсайт, чрез генериране на резултати от органично (безплатно) търсене на Интернет пространството, изпълнено от уеб търсачките (search engines). Общата оптимизацията е многопластов процес и се постига чрез оптимизиране на редица фактори, които изграждат крайното присъствие и откриваемост на уебсайта в Интернет.

Sitemap

Списък с всички страници съдържащи се в един уебсайт. Сайтмап е важен елемент от структурата на уебсайта, защото предоставя информация за неговото съдържанието, включително всички URLs на страниците, която иначе би била неоткриваема чрез нормалната работа на уеб търсачките (search engines). Това спомага откриваемостта на уебсайта от потребителите.

Static Banner Ads

Статичните банери, както предполага наименованието им, представляват статично рекламно изображение, което може да съдържа текст. Често срещаният им формат е .jpg, но не са ограничени само до него. Стаичният банер не е таргетирана реклама, а показва търговско присъствие, което означава, че нейното съдържание не се променя и адаптира спрямо поведението на потребителя, затова и цената на тези реклами е по-ниска. Други предимства са това, че не са натрапчиви за потребителя, толкова колкото динамичните и размерът на файловете е по-малък. Също така се твърди, че статичните реклами имат по-висок CTR.

Stroke

В типографията: Единичен линеен елемент, който изгражда част от буквата; елементът може да е права или крива линия.

Subtractive Colors

Метод за смесване на три основни цвята (маджента/ magenta M, сайан/ cyan C, жълто/ yellow Y), при който се използва светлинен източник и цветни филтри, които при частичното им препокриване произвеждат нови цветове на принципа на взаимното неутрализиране (субтрактиране) на определни дължини на вълната на използваните основни цветове; полученият цвят се нарича субтрактивен, защото негова дължина на вълната е по-малка от сбора на дължините на вълната на съставящите го цветове. Пример: Въпрос: M + Y = ??? чрез субтрактиране Решение: знаейки, че Y = (-Blue) от разположението им в цветното колело и M = (Blue + Red) простото алгебрично уравнение (B+R)+(-B) ще ни даде резултат R (червено). Червеното е субтрактивен цвят, резултат от смесване на маджента и сайан, при което синият цвят съдържан в маджентата е неутрализиран от липсата на син цвят в жълтото, оставяйки само червеното като краен продукт.

Svg (Scalable Vector Graphics)

Двуизмерен стандартен графичн формат, разработен от W3C (World Wide Web Consortium), който използва XML-базиран текстови формат, определящ как трябва да изглежда всяко изображение. SVG- файловете са незаисими от резолюцията на екрана, на който са показвани или големината, в която са печатани, т.е. няма загуба на качеството на изображението.

Swash

В типографията: Декоративно продължение или щрих към формата на буквата; swash (произнасяно [суаш]) може да бъде част от дизайна на буквата, да е достъпна като допълнителен глиф или да е самостоятелно допълнение към стандартната форма на буквата.

Tab

Елемент на graphic user interface (GUI), който служи за навигация из информацията, съдържаща се в уебстраниците. Таб-овете групират сходна информация в контекста на обща по-обширна тема, която (информация) е достъпна за потребителя или чрез кликване на всеки отделен таб, или чрез поставяне на курсора върху него. Таб-овете са удобен и ефективен начин да се пести място на уебстраницата, като в същото време се дава достъп на потребителите до голямо количество информация.

Thumbnail

Умалена версия на оригинално изображение, която обикновено служи за по-лесното и бързо преглеждане на множество изображения и/или помага уебстраниците да бъдат зареждани по-бързо, тъй като по-малкият размер на изображенията не натоварва процеса на зареждане.

Typeface

В типографията: Събирателният дизайн на букви, цифри и специалните знаци, който ги обединява в един шрифт; обиконовено typeface [тайпфейс] е част от семейство с координирани дизайни. Индивидуалните тапфейси са индентифицирани по името на семейството и последващ(и) термин(и), които определят стила, тежестта и широчината им. Пример: https://www.linotype.com/1308886/helvetica-family.html

Volume (Of Web Traffic)

Обемът на трафика представлява размерът на трафикa (под формата на импресии или посещения на уебстраница) на даден уебсайт за определен период от време.

Wireframe/ Website Wireframe

Опростена, черно-бяла скица на елементите, съдържащи се на страниците на даден уебсайт- тяхното разположение, големина, характеристики, както и схематично очертаване на полетата за конверсия и навигацията на цялостния уебсайт. Wireframes (уаиърфрейм(с)) не използват цветове, различни шрифтове, логота или други елементи, които биха отнели фокуса от основната им цел, която е структурата на уебсайта да бъде изградена толкова ефективно и функционално така, че той да може да се адаптира към промяна в обема на информация, съдържаща се на него, смяна на целите на уебсайта и/или увеличение на трафика, които минава през него.

Аналогови Цветове

Цветова схема, изградена от три цвята, които стоят един до друг в цветното колело.

Банер

Наричан също banner ad, това е, в общият случай, правоъгълно рекламно каре, разположено над, под или в страни на основното съдържание на уебстраница. Banner е свързан с уебсайта на рекламодателя, затова кликване върху банера дава достъп до продуктите или суслугите, които са рекламирани чрез него. Съвременните технологии дават възможност банерите да съдържат аудио и видео, наред с текст и изображения.

Браузер/ Уеб Браузер

Софтуерна програма, която спомага достъпа, изтеглянето и визуализирането на информация от интернет, която може да е под формата на текст, изображения и/или видео. Браузерът намира търсената информация посредством така наречения URL (uniform resource locator), въведен от ползвателя, след което превежда информацията от търсената уеб страница от HTML (the main markup language for web pages) на разбираем за човешкия мозък език.

Глиф

В типографията: Нестандартна, понякога декоративна вариация на буквата, която е идва като допълнение към основния шрифт.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео