Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Категория Animation

Rgb (Red-Green-Blue)

RGB е цветови модел, при който червената, зелената и синята светлина се добавят по различни начини, за да се възпроизведе широк спектър от цветове. Името на модела идва от инициалите на трите допълнителни цвята - червен, зелен и син. Полва се в уеб дизайна.

Rig

мор. такелаж, система от платна; гл. монтирам; В компютърната анимация се използва за костната структура (Еn. bones) и контролери (controllers), чрез които се анимира типажа. http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2017/ENU/?caas=caasvideoyoutubewatch-v-Nlm-0WkKtqk.html

Rule Of Thirds

Правилото на третините просто гласи, че ако вземете платно и го разделите на три еднакви размери на хоризонталните секции и на три еднакви вертикални секции (3х3), получената мрежа осигурява "карта", която ви помага да изберете къде да поставите дизайнерските си елементи. Всеки софтуерен графичен дизайн, който си струва, може да приложи правило на третините върху вашето платно и работа съответно, но решетките са достатъчно лесни, за да направите сами. Правилото на третините може да се приложи за всякакъв размер дизайн - самата мрежа не трябва да има някакви специални размери. То просто трябва да бъде разделено на три вертикални и три хоризонтални секции (3х3).

Saturation

Saturation е степента на интензивност и жизненост на цвета. Например, цветът с слабо насищане може да изглежда по-блед и избелял, докато по-силно наситеният цвят може да изглежда по-жизнен и цветен. Виж линка с пример за Saturation.

Storyboard

Сториборд е техника за визуализация на история (сюжет), чрез скици на последователните ключови моменти. Процесът на разказване на история, чрез скициране на хронологията на събитията и действията е разработен от Уолт Дисни през ранните години на 30те, но днес намира широко приложение не само в анимацията и киното, но също така в театъра, литературата, комиксите, медиите, софтуера, UX (user experience).

Straight Ahead

Техника за анимиране, при която кадрите се създават като поредица описваща движението, т.е. започва с първия кадър и продължава кадър по кадър до края на сцената/движението. По този начин може да се загуби размера, обема или пропорциите, но е особенно подходящ за спонтанно и свободно движение, като например огън, вода, прах, експлозия.

Subtractive Colors

Метод за смесване на три основни цвята (маджента/ magenta M, сайан/ cyan C, жълто/ yellow Y), при който се използва светлинен източник и цветни филтри, които при частичното им препокриване произвеждат нови цветове на принципа на взаимното неутрализиране (субтрактиране) на определни дължини на вълната на използваните основни цветове; полученият цвят се нарича субтрактивен, защото негова дължина на вълната е по-малка от сбора на дължините на вълната на съставящите го цветове. Пример: Въпрос: M + Y = ??? чрез субтрактиране Решение: знаейки, че Y = (-Blue) от разположението им в цветното колело и M = (Blue + Red) простото алгебрично уравнение (B+R)+(-B) ще ни даде резултат R (червено). Червеното е субтрактивен цвят, резултат от смесване на маджента и сайан, при което синият цвят съдържан в маджентата е неутрализиран от липсата на син цвят в жълтото, оставяйки само червеното като краен продукт.

Swatch / Color Swatch

Дефиницията на "Swatch" е извадка от материал или цвят. В повечето програми е мястото от където си взимаме цветовете които ползваме в нашата работа. Пример за Swatch може и да е малко парче плат.

Timeline Panel

Панелът на "времевата линия" е мястото, където видеоклипът ви се оформя във който и да е от софтуерите за видео обработка (включително Photoshop). Чрез плъзгане на елементи от панела на проекта или монитора, който ползвате за източник и поставянето им в желания ред, създавате последователност от клипове и събития, които се пускат в хронологчния ред от ляво на дясно.

Tint

Tint (нюанс) е разнообразието на един цвят. Craftsy (линкът по- долу) обяснява, че нюанса се създава, когато добавите бяло към всеки оттенък от цветното колело. Това осветява и отслабва оттенъка, което го прави по-малко интензивн.

Tweening

Tweening, срещан още като Motion Tween или Inbetweening е метод предимно излолван в компютърната анимация, за създаване на междинни кадри между два ключови кадъра. Например ако се използва софтуер за анимация, при зададени начална и крайна позиция на обекта, той изчислява траекторията на движението и създава междинните кадри (motion tweens). Въпреки, че спестява доста и време и работа, този метод има и недостатък – по-малко контрол върху движението.

Vfx

Визуалните ефекти (съкратено VFX) са генерирани извън филма изображения, с цел да се създаде среда, която изглежда реалистична, но би била опасна, скъпа, непрактична за заснемане с камера или дори несъществуваща в реалния живот. Едни от най-иновативните технологии за визуални ефекти са въведени от Джейс Камерън (филмите Аватар и Титаник), но като цяло софтуерите за анимация и композиране са все по-достъпни и за независимото кино.

Virtual Reality (Vr)

Виртуална реалност е реалистичен триизмерен образ или изкуствена среда, в която преживяването изглежда толкова реално, че потребителя я възприема и дори взаимодейства с нея, сякаш е в реалния свят. VR се създава, чрез комбиниране на интерактивен хардуер и софтуер, които я пресъздават по такъв начин, че потребителя да изключи всякакво съмнение и я приема като реална.

Workflow

Или така наречения Работен Процес, този термин се използва най - често когато трябва да опишем какви са свъпките и организацията когато работим по дадена задача или проект.

Аналогови Цветове

Цветова схема, изградена от три цвята, които стоят един до друг в цветното колело.

Бекграунд

Под Бекгаунд може да се разбира най-общо "това което е зад фокуса на основният обект". Веднага даваме пример: Във фотографията е всичко това което се пада ЗАД обекта на фокус (дървета, сгради и тн.). В дизайна е основният цвят или шарка която сте избрали да стои ПОД основните ви елементи. В музиката също има Бекграунд, който се явява основният ритъм върху който се надгражда целия хит.

Браузер/ Уеб Браузер

Софтуерна програма, която спомага достъпа, изтеглянето и визуализирането на информация от интернет, която може да е под формата на текст, изображения и/или видео. Браузерът намира търсената информация посредством така наречения URL (uniform resource locator), въведен от ползвателя, след което превежда информацията от търсената уеб страница от HTML (the main markup language for web pages) на разбираем за човешкия мозък език.

Бриф

Дизайн бриф е основен документ съпровождащ един дизайн проект. Създава се в съотвествие с изискванията на клиента (възложителя) с цел да се опишат резултатите и обхвата на проекта, включително всички продукти или дейности, график за изпълнение, бюджет и т.н. Брифът също така служи за оценка на ефективността на дизайна след завършването му.

Дизайн

Дизайн най-обобщено е план или рисунка, създадена, за да покаже външния вид и функцията или работата на сграда, дреха или друг предмет, преди да бъде създадена. Добрият дизйн също така помага, нещо сложно да бъде изразено така, че да бъде разбрано по добре.

Калибриране

Цветова настройка за осигуряване на точно и консистентно (еднакво) възпроизвеждане на цветовете на различни устройства. (десктоп монитор, таблет, телефон, принтер и т.н.)
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео