Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Zlatin Radkov

Grid

В графичния дизайн, Грид е структура (обикновенно двуизмерна), изградена от серия прави линии които се пресичат (вертикални, хоризонтални и под ъгъл) или такива, които са огънати, служещи за подреждане на садържание. Те служат като ранмка, чрез която дизайнерът може да организира графичните елементи (снимки, глифове, параграфи и пр.) по рационален начин, лесен за възприемане. Елементите спрямо грида може да са върте, вън или частично в грида.

Grid – Видове

Manuscript Grid - Единичен Грид (книги, молби, административни документи и тн.) Column Grid - Колонен Грид (най-често вестници) Modular Grid - Модулен Грид (най-често списания и каталози) Hierarchical Grid - Йерархичен Грид, той има специфична логика спрямо контекста (разбъркана форма)

Gutter

Разтоянията между колоните, модулите в Грида.

Header

"Header" или Хедър на уебсайта е една от най-ценните области на уебсайта. Той се намира в горната част на страницата и се показва на всяка страница на уебсайта, с изключение на шаблоните за продажби или целевите страници. Обикновенно на него се намира най-важната информация като менюта, контакти, кошницата за в уеб магазините и др.

Headline

Това е заглавието на разказ, статия във вестник или списание, заглавие на уеб страница, което е с по-голям размер и дава същност на историята или статията която следва.

Hero Image

В уеб дизайна Hero Image представлява голям уеб банер, който е на видно място на уеб страница, обикновено на началната страница (Home page / Index page). Hero Image често е първото нещо което посетителят среща на сайта и тя представя преглед на най-важното съдържание на сайта. Тя се състои от изображение и текст и може да бъде статичен или динамичен тип (например ротационен списък с изображения (Салйдер/Slider) и / или теми).

Hex

"Hex" е шест знакова комбинация от букви и цифри, което се използва в HTML, CSS и различни софтуерни приложения, която представлява цветовете. Понятието се среща още като "Hexadecimal Colors". Също така Хекс стойностите се поддържат от всичко браузъри. Те се изразяват със следния код #RRGGBB, който означава следното - RR (red), GG (green) and BB (blue), и варира между стойностите от 00 до FF с което се изразява интензитета на отделните цветове. Например #0000FF показва синьо, защото стойноста на синьото е на максимум "FF", а на останалите цветове на минимум "00".

Hierarchy

Типографската йерархия е съществена част от всеки дизайн или оформление и дори ако не сте запознати с този термин, бъдете сигурни, че сте виждали йерархия в действие на всеки уебсайт, вестник или списание. Типографската йерархия е система за организиране на текст, която установява ред на важност в данните, позволявайки на читателя лесно да открие това, което търси, и да се ориентира в съдържанието. Типографската йерархия помага на читателя да види къде започва и завършва раздел, като същевременно му позволява да изолира определена информация въз основа на последователното използване на един и същ стил в целия текст.

High Definition / Hd

High Definition означава висока степен на детайлност в изображение или екран (1080p).

Hue

Всъщност, отенъка (Hue) е начинът по който се описва цвета сам по себе си. Отенък може да бъде всеки цвят. Например , червено, синьо и жълто са все отенъци.

Icc Profile / Ай Си Си Профил

При управлението на цветовете ICC профилът представлява набор от данни, характеризиращи цветно входно или изходно устройство или цветово пространство, съгласно стандартите, публикувани от Международния цветен консорциум (ICC).

Image

Изображение (снимка, картина, рисунка, фигура, символ)

Index Page

Индекс е първата/началната страница на определен уебсайт. Най-често това е така наречената "Home или Home page"

Info

Съкратено от Information / Информация

Jpeg

JPEG е често използван метод на загуба на компресия за цифрови изображения, особено за тези изображения, произведени чрез цифрова фотография. Степента на компресиране може да се регулира, което позволява избираем компромис между размера на склада и качеството на изображението. JPEG обикновено постига компресия от 10:1 с малко забележима загуба в качеството на изображението.

Kerning

Кернинг се отнася до разтоянието между две конкретни букви (или други знаци: числа, пунктуация и т.н.), а процесът на коригиране на това пространство подобрява четливостта.

Knolling

Кнолингът е подреждане на различни обекти, така че те да са на 90 градуса ъгли един от друг, и след това ги заснемат отгоре. Тази техника създава много симетричен вид, който се чувства приятен за окото.

Landing Page

Лендинг Пейдж е страница в опреден уеб сайт, в която се влиза директно от външна препратка или линк. Например това са най-често промоции, представяне на продукти или услуги към които ни препращат дитектно от имейл, страница във фейсбук и пр.

Lasso Tool

Инструмент в повечето програми на Adobe. Селектиращ инструмент, но за разлика от Marquee инструмента с този може да се правят селекции в свободни форми

Layout

Това е мястото където се извършва конкретна работа. Цялостното оформление включващо всички елементи в конкретна работа
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео