Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Antoniya Nemtserova

Динамичен Банер

Този термин се отнася до банери, чието съдържание се адаптира към поведението на всеки потребител. Това е успешен начин да се ангажира потребителският интерес, тъй като изборът на показваните реклами се базира на предпочитанията на индивидуалния потребител. Динамичните банери спомагат за увеличвние на конверсията.

Ес Ви Джи

Двуизмерен стандартен графичн формат, разработен от W3C (World Wide Web Consortium), който използва XML-базиран текстови формат, определящ как трябва да изглежда всяко изображение. SVG- файловете са незаисими от резолюцията на екрана, на който са показвани или големината, в която са печатани, т.е. няма загуба на качеството на изображението.

Импресия

Единица, ползвана в рекламния бизнес, която изразява количествено колко пъти дадената реклама е показана в банер полето на уебсайта. Количествено импресиите се измерват с така нар. cost per mille (CPM), където mille представлява 1000 импресии (или показвания). Изразено като пример- ако CPM на дадена реклама в банер е 5 лв., то собственикът на уебсайт би получавал 5 лв. на всеки 1000 показвания на тази реклама.

Конверсия (На Уебсайт)

Конверсия е коефициент, показващ броя на посетителите на даден уебсайт, които са предприели някакво желано действие (KPI- key performance indicator), продиктувано от целите на уебсайта. Най-често срещаните желани действия (KPIs) са извършена покупка, регистрация на уебсайта, стартиране на уеб абонамент, преглеждане на голям обем информация в уебсайта, сваляне на trail версия на софтуер, който се продава там, записване на кредитна информация в базата данни на уебсайта и др. По-високият коефициент е индикатор за добре работещ уебсайт, който предоставя задоволително UX (user experience) ниво.

Лигатура

В типографията: Две или повече букви, които са свързани, така че образуват един писмен знак Самата връзка между буквите, която има главно декоративна цел се нарича gadzook [гадзук].

Монохроматични Цветове

Цветове, принадлежащи на цветна схема изградена от един (базов) цвят и неговите сенки (цвета с добавено черно), отенъци (цвета с добавено бяло) и нюанси (с добавени бяло и черно едновременно).

Обем (На Уеб Трафик)

Обемът на трафика представлява размерът на трафикa (под формата на импресии или посещения на уебстраница) на даден уебсайт за определен период от време.

Оптимизация На Търсачки

Практика, която цели да увеличи количеството и качеството на трафика към даден уебсайт, чрез генериране на резултати от органично (безплатно) търсене на Интернет пространството, изпълнено от уеб търсачките (search engines). Общата оптимизацията е многопластов процес и се постига чрез оптимизиране на редица фактори, които изграждат крайното присъствие и откриваемост на уебсайта в Интернет.

Пайка

Мярка за широчина, използвана в типографията и/или принт дизайна. 1 пайка = 12 points = 1/6 инч

Редактор/ Html Редактор

Специализиран софтуер, който позволява да се пише HTML код. Предимствата на този вид редактор пред обикновения текстови редактор е увеличената продуктивност и по-високата функционалност на първия. Някои HTML редктори дори предоставят възможността да се работи/ редактира в режим WYSIWYG (What You See Is What You Get или Каквото Виждаш, Това Получаваш), което показва как би изглеждал уебсайтът, видян през уеб браузер в момента на редакцията/създаването му.

Ретина Дисплей

Термин, въведен от Apple, който се отнася за мониторни устройства и монитори, които имат толкова висока резолюция и гъстота на пикселите (300 и повече пиксела на инч), че човешкото око е неспособно да разграничи отделния пиксел от нормална за гледане дистанция.

Сайтмап/ Карта На Уебсайт

Списък с всички страници съдържащи се в един уебсайт. Сайтмап е важен елемент от структурата на уебсайта, защото предоставя информация за неговото съдържанието, включително всички URLs на страниците, която иначе би била неоткриваема чрез нормалната работа на уеб търсачките (search engines). Това спомага откриваемостта на уебсайта от потребителите.

Статичен Банер

Статичните банери, както предполага наименованието им, представляват статично рекламно изображение, което може да съдържа текст. Често срещаният им формат е .jpg, но не са ограничени само до него. Стаичният банер не е таргетирана реклама, а показва търговско присъствие, което означава, че нейното съдържание не се променя и адаптира спрямо поведението на потребителя, затова и цената на тези реклами е по-ниска. Други предимства са това, че не са натрапчиви за потребителя, толкова колкото динамичните и размерът на файловете е по-малък. Също така се твърди, че статичните реклами имат по-висок CTR.

Субтрактивни Цветове

Метод за смесване на три основни цвята (маджента/ magenta M, сайан/ cyan C, жълто/ yellow Y), при който се използва светлинен източник и цветни филтри, които при частичното им препокриване произвеждат нови цветове на принципа на взаимното неутрализиране (субтрактиране) на определни дължини на вълната на използваните основни цветове; полученият цвят се нарича субтрактивен, защото негова дължина на вълната е по-малка от сбора на дължините на вълната на съставящите го цветове. Пример: Въпрос: M + Y = ??? чрез субтрактиране Решение: знаейки, че Y = (-Blue) от разположението им в цветното колело и M = (Blue + Red) простото алгебрично уравнение (B+R)+(-B) ще ни даде резултат R (червено). Червеното е субтрактивен цвят, резултат от смесване на маджента и сайан, при което синият цвят съдържан в маджентата е неутрализиран от липсата на син цвят в жълтото, оставяйки само червеното като краен продукт.

Таб

Елемент на graphic user interface (GUI), който служи за навигация из информацията, съдържаща се в уебстраниците. Таб-овете групират сходна информация в контекста на обща по-обширна тема, която (информация) е достъпна за потребителя или чрез кликване на всеки отделен таб, или чрез поставяне на курсора върху него. Таб-овете са удобен и ефективен начин да се пести място на уебстраницата, като в същото време се дава достъп на потребителите до голямо количество информация.

Тайпфейс

В типографията: Събирателният дизайн на букви, цифри и специалните знаци, който ги обединява в един шрифт; обиконовено typeface [тайпфейс] е част от семейство с координирани дизайни. Индивидуалните тапфейси са индентифицирани по името на семейството и последващ(и) термин(и), които определят стила, тежестта и широчината им. Пример: https://www.linotype.com/1308886/helvetica-family.html

Тъмбнейл

Умалена версия на оригинално изображение, която обикновено служи за по-лесното и бързо преглеждане на множество изображения и/или помага уебстраниците да бъдат зареждани по-бързо, тъй като по-малкият размер на изображенията не натоварва процеса на зареждане.

Търсачка/ Уеб Търсачка

Софтуерна програма или скрипт, достъпна чрез Интернет, която проверява документи и всякаква форма на информация за налични ключови думи и връща като резултат всички намерени документи (и информация), които съдържат тези думи. Едни от най-популярните такива програми в момента са Google, Bing и Yahoo.

Фонт

В типографията: Пъленият набор от знаци (в това число всички букви на азбуката, пунктоационни знаци и други специални знаци, изключвайки характеристики като bold и italic), които споделят един и същи тайпфейс (typeface), размер и стил. В ежедневието думите фонт (font) и тайпфейс (typeface) се използват погрешно взаимнозаменяемо когато се говори за шрифт. Докато тайпфейс е събирателният дизайн, имащ общи характеристики на всички знаци в дадения набор, то фонт е конкретното проявление на даден стил и размер на този тайпфейс. Пример: Franklin Gothic Medium, 12 points е фонт, Franklin Gothic e тайпфейс.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео