Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Буква F

Favicon

Малко изображение, обикновено 16х16 пиксела, разположено от ляво на уеб адреса в address bar-a на уеб браузера. Фав иконата служи за графично представяне на уебсайта, който е посетен в момента и обикновено е добра идея да бъде изградена в стила на логото и/или темата на уебсайта, който представлява, за да могат потребителите лесно и бързо да разпознават идентичността на сайта.

Feather

Feathering е терминът, който Adobe използва за създаване на меки ръбове. Във Photoshop, използвайки разпръскване, можете или да коригирате резки ръбове, да смесвате изображения или да направите конкретен обект да изпъква.

Feed

В контекста на социалните мрежи това е специален софтуер, който изпраща известия до потребителите, когато бъде публикувано ново съдържание. Фийд също така е и самото съдържание, генерирано от потребителите в социалната мрежа. В Twitter това са туитовете, които потребителят вижда, във Facebook – публикациите от приятели и харесани страници, в Instagram – снимките на потребители, които са следвани от даден последовател.

Figma

Figma е инструмент за проектиране, който главно се използва за създаване на уебсайтове, приложения, понякога лога и други. Програмата дава възможност за създаване на прототипи. Това е един от най-популярните инструменти за web дизайн и се използва от доста UI или UX дизайнери по света.

Filter Gallery

Галерията с филтри е колекция от филтри, директно достъпни в менюто Филтър. В рамките на интерфейса на галерията с филтри тези филтри могат да бъдат наслоени, за да създадат допълнителни ефекти, като използвате бутона Нов слой с ефект в долния десен ъгъл на прозореца. Филтърната галерия работи с 8-битови, 16-битови, RGB, скала на сивото и многоканални изображения и интелигентни обекти. Този филтър стартира друг прозорец с опции и използва текущо активните цветове на преден план/фон. Галерията с филтри е част от разширените филтри на Adobe Photoshop.

Filters – Филтър

Филтри - Действия, които подобряват или модифицират изображение със специални ефекти (замъгляване, изостряне, артистичност, изкривяване, шум, стилизиране, текстура и т.н.). Използва се предимно във Фотошоп.

Fixed Layout

При фиксирани оформления се използват точно дефинирани размери на компонентите (обикновено в пиксели), което прави изгледа на страницата еднакъв за всички резолюции. Например, съдържанието на страница създадена за десктоп би изглеждало „отрязано“ или неподредено на мобилно устройство, заради по-малкия дисплей.

Flat Design

Плоският дизайн е минималистичен подход, който се фокусира върху опростеността и практичноста (почти обратното на скейоморфизма). Тя има тенденция да има изобилие от открито пространство, ясни ръбове, ярки цветове и двуизмерни илюстрации.

Flow Chart

Блок-схемите илюстрират стъпките, които потребителят може да предприеме, за да изпълни задача, свързана с даден продукт. При дизайна на потребителското изживяване (UX) дизайнерите използват блок-схеми главно, за да начертаят как потребителите се движат през интерфейс, като например приложение, за да постигнат целите си (напр. да купуват дрехи онлайн). Те описват връзките между страници/екрани и показват всички интерактивни възможности – началните точки, необходимите действия, моментите на вземане на решение и крайните точки – докато потребителите срещат и използват интерфейси. Те също имат за цел да отчитат различните фактори, които влияят на взаимодействията на потребителите (напр. натоварена среда).

Fluent Ui

Fluent UI е набор от дизайн системи и инструменти, разработени от Microsoft, които подпомагат създаването на съвременни и атрактивни потребителски интерфейси за уеб и мобилни приложения. Това е най-новата итерация на Microsoft's design language, която се използва за създаване на приложения и услуги в различни платформи и устройства. Fluent UI предоставя готови компоненти, стилове и ръководства за дизайн, които помагат на разработчиците да създават съвременни и консистентни потребителски интерфейси. Тези компоненти включват бутони, текстови полета, менюта, списъци, форми, и много други, които се предоставят с вградени анимации, транзиции и ефекти. Fluent UI е наличен за използване в различни платформи и технологии, включително уеб (чрез React, Angular, Vue и др.), мобилни приложения (чрез React Native) и десктоп приложения (чрез WPF, WinForms и др.). Това позволява на разработчиците да създават интерфейси, които се съобразяват с дизайн препоръките на Microsoft и предоставят подобрен опит на потребителите във всички платформи. Fluent UI има за цел да улесни разработката на интерфейси, като предоставя създадени компоненти и инструменти, които може да се персонализират и приспособят според нуждите на проекта. Това позволява на разработчиците да се фокусират върху функционалността на приложението, докато същевременно създават потребителски интерфейси, които следват модерни стандарти и норми за дизайн.

Fluid Layout

Наричан още liquid, този тип оформление използва проценти вместо параметри с фиксирана ширина. Това придава гъвкавост на дизайна, като позволява елементите да се преоразмеряват в зависимост от на размера на дисплея.

Flyer

Флаерите са един от видовете печатни продукти с широко разпространение и приложение. Представляват цветни листовки с индивидуален дизайн, представящи събитие или дейност, стоки или услуги. Флаерите не се сгъват. Обикновено се печатат на тънка хартия около 90 - 115 гр. Флаерът може да е имиджов или информационен, да съдържа цени или само да описва данните и преимуществата на продукта.

Focal Point

Focal Point се нарича центърът на композицията.

Foil Stamping

Топлинно натискане/пресоване на фолио върху определени части от дизайна, за да им се даде лъскав, метален цвят. Вижте линка по-долу.

Fold

Частта от уеб страница, която се вижда без превъртане, често се счита за най-важната област за ангажиране на потребителите и предаване на ключова информация.

Font

В типографията: Пъленият набор от знаци (в това число всички букви на азбуката, пунктоационни знаци и други специални знаци, изключвайки характеристики като bold и italic), които споделят един и същи тайпфейс (typeface), размер и стил. В ежедневието думите фонт (font) и тайпфейс (typeface) се използват погрешно взаимнозаменяемо когато се говори за шрифт. Докато тайпфейс е събирателният дизайн, имащ общи характеристики на всички знаци в дадения набор, то фонт е конкретното проявление на даден стил и размер на този тайпфейс. Пример: Franklin Gothic Medium, 12 points е фонт, Franklin Gothic e тайпфейс.

Font Family

Семейство от шрифтове (на английски: font family) е набор от сходни начертания. Например семейството от шрифтове Hebar се формира от шрифтовете Hebar, Hebar Bold, Hebar Italic, Hebar Bold Italic, HebarCond, HebarCond Bold, HebarCond Italic, HebarCond Bold Italic.

Font Weight

Тегло или плътност (чернота) на шрифта се нарича отношението на дебелината на щрихите спрямо височината на знаците. На български шрифтовете с малко тегло обикновено се наричат „светли“, а тези с голямо – „тъмни“. Например удебеленият шрифт има по-голямо тегло на шрифта.

Footer

Терминът "Footer" или Футър има много приложения в компютърния свят. Две от най-често използваните са "Document Footer" / "Футър на документ" и "Webpage Footer" / "Футър на уеб страница" Футър на документ е малко място в долната част на всяка една страница от докумета. Обикновенно там се намират данните на компанията или "Копирайт" (авторски права) информация. Футърът на уеб страницата обикновено съдържа името на компанията или организацията, които публикуват уебсайта, заедно със съответната информация за авторските права. Някои сайтове могат да включват и основни навигационни връзки, например "За нас", "Контакт" и "Помощ". "Големите" уеб сайтове често включват допълнителни връзки към "Условия за ползване", "Насоки за поверителност" и "Реклама".

Footnote (Бележка Под Линия )

Бележка под линия е бележка в долната част на страница в книга, която предоставя по - подробна информация за нещо, което е споменато на тази страница.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео