Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

X-Height

В типографията височината на буквата "х" (x-height) или големината на корпуса е разстоянието между базовата линия и средната линия от малки букви в шрифта. Обикновено това е височината на буквата "x" в шрифта (на която е кръстен и термина), както и "v", "w" и "z"

Tracking

Тракингът е подобно на Кернингът, тъй като се отнася до разстоянието между буквите или знаците. Но вместо да се фокусира върху разстоянието между отделните букви (kerning), проследяването измерва пространството между групите букви (думите).

Leading

Ледингът определя начина, по който текстът е разположен вертикално на редовете. Той се използва, когато съдържанието, има няколко реда текст, и гарантира, че разстоянието от долната част на думите горе до горната част на думите по-долу е такова, което да ги прави четливи.

Breadcrumbs

"Breadcrumbs" или "Трохте" са тип второстепенна навигационна схема, която разкрива местоположението на потребителя в уеб сайт или уеб приложение. Терминът идва от приказката за "Хензел и Гретел", в която двете деца оставяли хлебни трохи, за да образуват пътека обратно дома си.

Graphic Design

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Kerning

Кернинг се отнася до разтоянието между две конкретни букви (или други знаци: числа, пунктуация и т.н.), а процесът на коригиране на това пространство подобрява четливостта.

Hierarchy

Типографската йерархия е съществена част от всеки дизайн или оформление и дори ако не сте запознати с този термин, бъдете сигурни, че сте виждали йерархия в действие на всеки уебсайт, вестник или списание. Типографската йерархия е система за организиране на текст, която установява ред на важност в данните, позволявайки на читателя лесно да открие това, което търси, и да се ориентира в съдържанието. Типографската йерархия помага на читателя да види къде започва и завършва раздел, като същевременно му позволява да изолира определена информация въз основа на последователното използване на един и същ стил в целия текст.

Monospace

Monospace шрифт (известен също като фиксиран, с фиксирана ширина или непропорционален шрифт) е шрифт, чиито букви и знаци заемат едно и също хоризонтално пространство. Това го различава от шрифтове с променлива ширина, където буквите и интервалите имат различни ширини. Този вид шрифтове са обичайни за пишещи машини и за насищане на компютърен код.

Slab Serif

Слаб Серифните шрифтове, наричани понякога египетски, могат да предизвикат широк спектър от чувства. Плочите в стил Кререндън могат да ви напомнят за Стария Запад, докато други плочи, базирани на нео-гротески и геометрични модели, могат да придобият по-съвременен усет. Традиционно Слаб Серифите са били използвани в уеб дизайна, но някои дори могат да работят добре и при основен текст - Amazon Kindle използва PMN Caecilia като основен шрифт например.

Script

Скрипт шрифтовите са такива букви или цели семейства шрифтове, които са базирани на исторически или модерни стилове на почерк и са по-меки от традиционните шрифтове.

Sans Serif

"Sans" буквално означава "без", а Санс Серифните шрифтове не включват допълнителните одебелявания и криви в края на буквите каквито имат Серифните

Serif

Серифът e одебеляването или кривите, в края на буквите от едно "семейство". Шрифтовете които имат тези елементи се наричат Серифни.

Typography

Типографията е визуалният компонент на изписаната дума, която включва всеки един детайл на всяка една буква по отделно. Всеки визуално показван текст, независимо дали е на хартия, екран или билборд, включва типография.

Crop / Cropping

Да "кропна" снимка например означава да отрежа част нея. Също така се ползва когато трябва да оразмерим елемет като го "кропнем" в желания размер.

Business Card

Визитна картичка

Poster

Плакат, Афиш. Може да се използва и за обява.

Rule Of Thirds

Правилото на третините просто гласи, че ако вземете платно и го разделите на три еднакви размери на хоризонталните секции и на три еднакви вертикални секции (3х3), получената мрежа осигурява "карта", която ви помага да изберете къде да поставите дизайнерските си елементи. Всеки софтуерен графичен дизайн, който си струва, може да приложи правило на третините върху вашето платно и работа съответно, но решетките са достатъчно лесни, за да направите сами. Правилото на третините може да се приложи за всякакъв размер дизайн - самата мрежа не трябва да има някакви специални размери. То просто трябва да бъде разделено на три вертикални и три хоризонтални секции (3х3).

Design

Дизайн най-обобщено е план или рисунка, създадена, за да покаже външния вид и функцията или работата на сграда, дреха или друг предмет, преди да бъде създадена. Добрият дизйн също така помага, нещо сложно да бъде изразено така, че да бъде разбрано по добре.

Web Design

Уеб дизайн е аранжиране елементите на един сайт – хипертекст (линкове), компютърна графика, компютърна анимация, звук, по определен начин за представяне на сайта след това от уеб браузър, най-често по визуален път. Уеб дизайнът включва изработване на една или повече уеб страници, които се организират чрез набор от вътрешни препратки (хипер връзки).

Векторна Графика

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при който те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео