Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Всички термини въведени от Zlatin Radkov

Leading

Ледингът определя начина, по който текстът е разположен вертикално на редовете. Той се използва, когато съдържанието, има няколко реда текст, и гарантира, че разстоянието от долната част на думите горе до горната част на думите по-долу е такова, което да ги прави четливи.

Legibility

Legibility или Четливост е мярката за това колко лесно е да се разграничи една буква от следващата. Чистотата има много общо с избора ви на шрифт и начина, по който го използвате, т.е. по-простите серифни или санс серифни шрифтове обикновено са по-добри за по-малки "Боди Копи'та" (основно съдържание).

Letterpressing

Това е процес, в който се използват метални пластини за притискане на определен дизайн към повърхността на хартията, така се получават тряйни вдлъбнатини във формата на желания дизайн. Виж линка по-долу.

Lindon Leader

Американски график дизайнер, който за тридесет години работа в областа на корпоративната идентичност, е спечелил значително признание в световен мащаб, доказателство за това е простата му философия за дизайна: простота и яснота. През април 2014 г. Лендън получава 5-та годишна награда Tribeca Disruptive Innovation в Ню Йорк. Той също така е обявен за член на фондация "Disruptor" От 2001 г. насам Лендън изгражда успешна консултантска фирма за стратегически проекти, Leader Creative, в Парк Сити, Юта, където продължава да обслужва бранд нужди на клиентите по целия свят. Преди това Лендън е изпълнителен творчески директор на Addison и старши дизайнерски директор на Landor Associates. След получаване на степени в Политологията от Станфордския университет и рекламен дизайн от колежа по дизайн Art Center, Лендън започва кариерата си с легендарния дизайнер Саул Бас. Запознайте се с работата на Лендън Лийда като кликнете на линка по-долу.

Link

Текстове или изображения в уеб страница, на които даден потребител може да кликне, за да получи достъп или да се свърже с друг документ. Връзките най-често се смятат за технология, която свързва две уеб страници или уеб сайтове. Те се виждат най-често в браузъра ви като подчертани думи, думи с различен цвят обикновенно син. Щом кликнете върху връзка, тя може да задейства различни събития: може да "прескочи" на друга страница или на друго място на същата уеб страница; тя може да се свърже с файл, който ще започне да се изтегля на компютъра ви; тя може да задейства стартирането на помощно приложение, което след това ще обработва кликвания файл, може да стартира вашата програма за електронна поща, за да можете да изпратите съобщение и т.н. Това, което се случва, когато кликнете върху връзка, се определя от типа MIME на файла и от начина, по който компютърната ви система е конфигурирана да работи с типа MIME. Например браузърите са конфигурирани да показват всички файлове, които имат HTML в разширението MIME. Абсолютната връзка указва пълен URL адрес (например http://www.netlingo.com/acronyms.php). С други думи, абсолютните връзки съдържат URL адреса и името на файла и могат да се намират от всяко място в мрежата, а не само от един уебсайт. За разлика от това, относителната връзка указва името на файла, към който трябва да бъде свързан само, тъй като е свързан с текущия уеб сайт (използвайки горния пример, относителната връзка на страница в netlingo.com би била просто acronyms.php). Връзките се наричат също хипервръзки/hyperlinks, хипертекст/hypertext и горещи връзки/hotlinks и са кодирани в HTML от автори на уеб страници или уеб програмисти.

Logomark

За разлика от Логотипа, Логомарк'а или още Брандмарк'а изобщо не съдържа името на фирмата,а вместо това абстрактно представя тази компания или продукт, само със символ или знак. В голямата си част Логата на повечето компании са комбинация от Логотип и Логомарк Пример за такива са Apple, Android, Google Chrome, Facebook и др. За повече примери, вижте линка по-долу.

Logotype

Логотип е, името на компания или продукт което е с уникален дизайн и визия предназначено да се използва и да представя конкретната компания. Повечето пъти когато става въпрос за Лого, всъщност се има предвид Логотипа на компанията. Например - Disney, Coca Kola, Kodak, Pail Smith, Fila, Bvlgari и тн. За повече примери вижте линка по-долу.

Lorum Ipsum

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Margin

Когато започнете да "дизайнвате", ще чуете думите "Мажин" и "Падинг", хвърлени наоколо. Много бързо трябва да разберете, че те се отнасят до пространството между елементите. Отначало те биха могли да изглеждат объркващи, тъй като изглежда, че и двете са свързани с бяло пространство около елементите. Въпреки това, след като разберете разликата между Маржинът и Падингът, ще можете да вземате по-добри решения за вашият дизайн. Падина е пространството, което е вътре в елемента между елемента и неговата граница, също така върви около четирите страни на съдържанието с което можете да насочвате и променяте всяка страна на садържанието със CSS. Маржинът е пространството между границата и следващия елемент. Пространството извън границата между него и другите елементи е Маржинът. Подобно на Падингът, и Маржинът е възможно е да насочвате садържанието във всички посоки така, че да пасне на вашите уеб решения.

Marquee Tool

Инструмент в повечето програми на Adobe. Този инструмент се използва за изготвяне на избори въз основа на геометрични форми. По-конкретно инструментът за маркиране ви позволява да рисувате правоъгълни, елиптични и други геометрични селекции.

Mean Line

Горната (въображаема) точка на всички малки букви без изкачвания. Също така се нарича "x-height"

Milestone

Milestone е камък, разположен до пътя, който маркира разстоянието на километри до определено място :) Разбира се в дизайна нямаме точно това предвид. Терминът Milestone ползваме когато искаме да маркираме определен едапи от работата, по проекта, по който работим.

Monospace

Monospace шрифт (известен също като фиксиран, с фиксирана ширина или непропорционален шрифт) е шрифт, чиито букви и знаци заемат едно и също хоризонтално пространство. Това го различава от шрифтове с променлива ширина, където буквите и интервалите имат различни ширини. Този вид шрифтове са обичайни за пишещи машини и за насищане на компютърен код.

Mood Board

Mood board е тип колаж, състоящ се от изображения, текст и проби от обекти в композиция. Тя може да се основава на зададена тема или може да бъде произволно избран материал. Mood board може да се използва, за да дадете обща представа за дадена тема. Те могат да бъдат физически или цифрови и могат да бъдат "изключително ефективни" инструменти за презентация.

Move Tool

Инструмент в повечето програми на Adobe, който служи за преместването или хващането на определени елементи.

Navigation Menu

Използването на навигация в уебсайта позволява на посетителите на уебсайта да обиколят сайта с най-голяма ефективност и най-малка некомпетентност. Навигационната система на уебсайта е аналогична на пътната карта, която позволява на посетителите на уеб страниците да изследват и откриват различни области и информация, съдържащи се в уебсайта. Има много различни видове навигация в уебсайта: Йерархична навигация в уебсайт -Структурата на навигацията на уебсайта е изградена от общи до специфични. Това осигурява ясен и лесен път към всички уеб страници от всяко място на уеб сайта. -Глобална навигация на уебсайтове Глобалната навигация в уебсайта показва главните секции / страници на уебсайта. Той е достъпен на всяка страница и съдържа списък на главните секции / страници на съдържанието на уебсайта. -Локална навигация в уеб сайта Локалната навигация са връзките в текста на дадена уеб страница, които са свързани с други страници в уебсайта.

Negative Space

Бялото пространство, често известно като отрицателно пространство, се отнася до областта на дизайна, която е оставена празна. Това е пространството между графичните елементи, изображенията, копираното и всичко останало на страницата. Въпреки че е известно като бяло пространство, може да бъде всеки цвят. Изключителен пример за бяло пространство е началната страница на Google. Почти пълен с бели полета, за да се насърчат потребителите да се фокусират върху лентата за търсене: виж линка по-долу.

Noise

Означава "Технически Шум". В цифровите фотографии "шумът" е често използваният термин за описване на визуално изкривяване. Тя прилича на зърно, намиращо се във филмови снимки, но също може да изглежда като петна от обезцветяване, когато е наистина лошо и може да съсипе снимка. Шумът се влошава, когато снимате при слаба светлина. От техническа гледна точка шумът е визуалната проява на по-ниско съотношение сигнал към шум, което се измерва в децибели. Докато размерът на шума, който смятате за приемлив, може да се различава от това, което следващият човек може да приеме, но повечето професионални фотографи искат да видят снимки с поне 30dB съотношение сигнал-шум.

Opacity

"Непрозрачността" често се използва в графичните софтуери, за да се определи колко точно на "прозира" изображението или обекта върху който работим, така, че обекта или изображението под него да се покаже. В Photoshop и други графични редактори Opacity обикновенно е плъзгач, който можете да използвате, за да регулирате непрозрачността на слоя върху който работите.

Padding

Когато започнете да "дизайнвате", ще чуете думите "Мажин" и "Падинг", хвърлени наоколо. Много бързо трябва да разберете, че те се отнасят до пространството между елементите. Отначало те биха могли да изглеждат объркващи, тъй като изглежда, че и двете са свързани с бяло пространство около елементите. Въпреки това, след като разберете разликата между Маржинът и Падингът, ще можете да вземате по-добри решения за вашият дизайн. Падина е пространството, което е вътре в елемента между елемента и неговата граница, също така върви около четирите страни на съдържанието с което можете да насочвате и променяте всяка страна на садържанието със CSS. Маржинът е пространството между границата и следващия елемент. Пространството извън границата между него и другите елементи е Маржинът. Подобно на Падингът, и Маржинът е възможно е да насочвате садържанието във всички посоки така, че да пасне на вашите уеб решения.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео