Речник на дизайн термините *бета версия

Речник на дизайн термините *бета версия

Търси по буква

Търси по категория

Търси по ключова дума

Най-нови термини в речника

Depth

Възприеманото разстояние или размерност на дизайнерските елементи, често използвани за създаване на усещане за реализъм, пространство и дълбочина.

Imagery

Използването на визуални елементи, като снимки, илюстрации или символи, за създаване на смисъл, предизвикване на емоция или предаване на информация в дизайн.

Interaction Design

Дизайнът на цифрови интерфейси и изживявания, като дизайн на уеб и приложения, които позволяват на потребителите да взаимодействат с технологиите по интуитивен и ангажиращ начин.

Concept

Основната идея или тема, която ръководи създаването на дизайн, често използвана за изразяване на послание, предизвикване на емоция или решаване на проблем.

Infographic

Визуално представяне на данни или информация, често използващо диаграми, графики и други дизайнерски елементи, за да направи сложната информация по-достъпна и разбираема.

Emphasis

Използването на дизайнерски елементи за създаване на фокусна точка или за привличане на вниманието към конкретна част от дизайна, често използвано за създаване на усещане за йерархия и визуален интерес.

Harmony

Използването на дизайнерски елементи, които работят заедно, за да създадат приятно и единно цяло, често използвано за създаване на усещане за визуален интерес и баланс.

Branding

Процесът на създаване на уникална идентичност за продукт, услуга или компания, често постигнат чрез използването на лога, цветове и други дизайнерски елементи.

Asymmetry

Липсата на симетрия или баланс в дизайна, често използвана за създаване на усещане за динамика, енергия и визуален интерес.

Repetition

Използването на повтарящи се дизайнерски елементи, като форми, цветове или шарки, за създаване на усещане за единство, ритъм и визуален интерес.

Minimalism

Използването на прости и пестеливи дизайнерски елементи, често характеризиращи се с изчистени линии, бяло пространство и ограничена цветова палитра, за създаване на усещане за елегантност, изтънченост и яснота.

Communication Design

Използването на дизайн за предаване на информация и идеи, често използвани в рекламата, маркетинга и визуалната журналистика.

Calligraphy

Изкуството на декоративния почерк, често използвано в типографията и графичния дизайн, за да добави елегантност и стил към текста.

Abstraction

Използването на опростени или изкривени форми, цветове или текстури за представяне на предмети или идеи от реалния свят, често използвани в модерното или абстрактно изкуство и дизайн.

Color

Визуален елемент на дизайна, който се отнася до нюанса, наситеността и яркостта на светлината, както се възприема от човешкото око. Цветът може да предизвика различни емоции и настроения и може да се използва за предаване на смисъл в дизайна.

Composition

Подреждането на елементите в дизайна, включително тяхното разположение, размер, пропорция и разстояние, което създава единно цяло и предава послание или идея.

Iconography

Използването на символи или изображения за предаване на значение в дизайн, често използвани при брандиране или реклама за създаване на запомнящи се и разпознаваеми визуализации.

Pattern

Повтарящо се подреждане на елементи в дизайна, като линии, форми или цветове, което създава усещане за ритъм, движение или текстура.

Proportion

Връзката между размера и мащаба на елементите в дизайна, често използвани за създаване на усещане за хармония, баланс или акцент.

Unity

Усещането за съгласуваност и хармония в дизайна, постигнато чрез използването на последователни елементи, като цвят, форма или типография.
Добави термин

Речник на дизайн термините

Този речник на дизайн термините (glossary) e създаден от екипа на БДГ и от доброволците, за да улесни 1) професионалните дизайнери и 2) клиентите, които работят с дизайнери. Речникът не претендира за изчерпателност, но е базиран на механизъм с гласуване, който дава възможност всеки да добави по-добра дефиниция за дадена дума и тя да бъде изведена от потребителите като "основна" ако е по-ясно и акуратно написана. Т.е. - речникът е динамичен и цялата дизайн общност го администрира.
Отдели 3 минути и въведи твой дизайн термин!
За другите проекти на БДГ - виж тук.

Видео